تابستان داغ و تب‌آلود؛ ۷هزار روستا و ۲۷۲ شهر «بدون آب» با سدهایی که ۴۸درصد «خالی‌» هستند!

دفتر اطلاعات و داده‌های آب می‌گوید، در گرمترین تابستانِ ایران، ۴۸درصد مخازن سدها از آب خالی هستند. شرکت آبفا برنامه‌ای برای قطع و یا ارائه جدول‌بندی قطع آب در شهرها اعلام نکرده ولی گفته، آب را به روی «بد‌مصرف‌کنندگان» قطع خواهد کرد. طبق آمار امروز یکشنبه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۱، دفتر اطلاعات و داده‌های آب، با … ادامه خواندن تابستان داغ و تب‌آلود؛ ۷هزار روستا و ۲۷۲ شهر «بدون آب» با سدهایی که ۴۸درصد «خالی‌» هستند!