این گزارش ویدئویی در خرداد ۱۳۹۸ به مناسبت دهمین سالگرد کشته شدن ندا آقاسلطان که قلب او در برابر چشم جهانیان با شلیک گلوله‌ی مأموران جمهوری اسلامی از حرکت باز ایستاد، تهیه شد. صحنه‌ی این رویداد دردناک‌ دنیا را تکان داد و تصویر چشمان باز ندا در خاطره‌ها و آرشیوهای تاریخی ثبت شد.

امروز، ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، بار دیگر یادآور آرزوها و چشمان باز و نگاه امیدوار ندا و نداهای ایران است.

video

در آن روز ۳۰ خرداد ۸۸، در یک خیابان فرعی تهران، نه یک مرد جوان، نه یک زن مسن، نه فردی از این یا آن گروه، و یا حتی فردی که در «انتخابات» شرکت کرده و در پی پس گرفتن «رأی» خود باشد، بلکه یک زن جوان، و به دور از هرگونه گروه سیاسیِ درگیر در «انتخابات»، کشته می‌شود.

زن جوانی که شکل و شمایل زندگی‌اش در چهارچوب تنگ جمهوری اسلامی نمی‌گنجد.
نه به هر نامی، بلکه با نامی مختصر و مفید! ندا!
تو گویی تاریخ به یک انتخاب آگاهانه دست زده تا از یکسو راه را بر سوء استفاده گروه‌های سیاسی سد کند و از سوی دیگر با نام و مرگی زیبا برای یک ملت، نه قهرمان، بلکه یک نماد و نشانه انکارناپذیر بیافریند.

لینک مستقیم به ویدئو در یوتیوب
[توجه: این ویدئو به دلیل صحنه دردناک جان باختن ندا در یوتیوب ۱۸+ است]