ترک حجاب بایدت ای ماه رو مگیر، در گوش، وعظ واعظ بی‌آبرو مگیر! درباره شعر مشروطیت ایران (۵)

امسال ۱۱۶ سال از ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ که پیروزی انقلاب مشروطه با امضای فرمان توسط مظفرالدین شاه قاجار به تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی مشروطه پیروزی حقوقی خود را به ثبت رساند، می‌گذرد. شاعر گرامی محمد جلالی چیمه (م. سحر) کتاب خود با عنوان «درباره شعر مشروطیت ایران» را برای انتشار در … ادامه خواندن ترک حجاب بایدت ای ماه رو مگیر، در گوش، وعظ واعظ بی‌آبرو مگیر! درباره شعر مشروطیت ایران (۵)