اوکراین پل اشغال شده را با تسلیحات آمریکایی تخریب کرد و راه تدارکاتی روس‌ها را بست

اوکراین پل  رودخانه دنیپر را که به شهر خرسون تحت اشغال روسیه منتهی می‌شود  منهدم کرده است. این پل اشغال شده توسط روسیه یکی از مسیرهای مهم تدارکاتی برای نیروهای روسی به شمار می‌رود. ایلماری کیهکو استاد ارشد علوم نظامی‌ در آکادمی‌ امور دفاعی سوئد می‌گوید: «انهدام پل اگرچه به  انزوای نیروهای روسی می‌انجامد ولی … ادامه خواندن اوکراین پل اشغال شده را با تسلیحات آمریکایی تخریب کرد و راه تدارکاتی روس‌ها را بست