تداوم و تعمیق بحران معیشتی؛ از خودسوزی به علت فقر تا درخواست کارمندان دولت برای افزایش حقوق‌ها

گرانی کالاها در سال جدید سبب افزایش مشکلات مالی خانوارهای حقوق‌بگیر شده است. شکاف درآمدها و هزینه‌های خانوارهای کارگر، بازنشسته و کارمند به جایی رسیده که درآمد اغلب این خانوارها حتی برای نیمی از ماه هم کفاف نمی‌دهد و در این بین برخی از فقرا راهی جز پایان دادن به زندگی خود نمی‌یابند. افزایش آمار … ادامه خواندن تداوم و تعمیق بحران معیشتی؛ از خودسوزی به علت فقر تا درخواست کارمندان دولت برای افزایش حقوق‌ها