برجام فدای یهودستیزی به بهانه «آرمان‌های فلسطین»؟! «توقف تهدید علیه موجودیت اسرائیل»، یک راهکار اروپایی که جمهوری اسلامی نمی‌پذیرد!

حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با زیاد نخاله دبیرکل «جهاد اسلامی» فلسطین که ۱۱ امرداد در تهران صورت گرفت بر «تداوم سیاست ثابت جمهوری اسلامی در حمایت از فلسطین و مقاومت» تأکید کرد و به او اطمینان خاطر داد که «مقاومت در سایه تقویت انسجام، همبستگی و وحدت داخلی خود  با صلابت … ادامه خواندن برجام فدای یهودستیزی به بهانه «آرمان‌های فلسطین»؟! «توقف تهدید علیه موجودیت اسرائیل»، یک راهکار اروپایی که جمهوری اسلامی نمی‌پذیرد!