فرد پطروسیان سردبیر وبسایت «صدای اقلیت‌ها در ایران»: جمهوری اسلامی از هویت‌های متفاوت واهمه دارد

دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۵ اوت ۲۰۲۲


بار دیگر تخریب خانه‌های ایرانیان بهائی از سر گرفته شد؛ زمان کنکور فرا رسید و دانشجویان بهائی را از تحصیل محروم کردند؛ بازداشت نوکیشان مسیحی ادامه دارد؛ دروایش گنابادی هنوز در زندان هستند؛ یک مولوی اهل سنت را به خاطر اعتراض در میناب بازداشت کردند و چهار ماه بعد پیکرش را در بندرعباس تحویل خانواده‌اش دادند! جمهوری اسلامی هیچ هویت دینی خارج از خوانش حکومتی شیعه جعفری اثنی عشری را نمی‌پذیرد و سرکوب می‌کند.

احمد رأفت با فرد پطروسیان سردبیر وبسایت «صدای اقلیت‌ها در ایران» در رابطه با تشدید سرکوب و فشار بر پیروان دیگر ادیان و هویت‌های مذهبی گفتگو کرده است.

لینک مستقیم به ویدئو