۲۰ اوت ۲۰۲۲؛ فراخوان «شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران: تجمع اعتراضی علیه ترور سلمان رشدی و علیه مواضع تروریستی عطاءالله مهاجرانی (لندن روبروی خانه مهاجرانی)

چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۷ اوت ۲۰۲۲


ایرانیان آزادیخواه!
مخالفان تروریسم اسلامی!

عطاءاللە مهاجرانی وزیر سانسور «ارشاد اسلامی» دولت محمد خاتمی و از مدافعان سرسخت خمینی جلاد با انتشار کتاب در دفاع از صدور فرمان قتل سلمان رشدی از طرف خمینی و ابراز خوشنودی از عملی شدن فتوا از طریق رشتە توئیتی، ماهیت ضد انسانی و تروریستی خود را بە وضوح نشان داد.

ما آزادیخواهان مخالف تروریسم اسلامی و رژیم اسلامی در لندن در مقابل محل سکونت مهاجرانی تجمع خواهیم کرد و از مقامات قضایی بریتانیا خواهان بازداشت و محاکمە این عنصر جمهوری اسلامی، مدافع و توجیە‌کنندە ترور رمان‌نویس برجستە سلمان رشدی هستیم.

زمان: شنبە ٢٠ اوت رأس ساعت ١٢ ظهر در مقابل منزل مسکونی مهاجرانى

آدرس:
۴۴ Latimer Gardens pinner Middlesex
HA5  ۳RA
Nearest station: Northwood Hills
از طرف:
شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران – انگلستان

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=295727