فرید خلیفی راکت غول‌پیکر اس‌ال‌اس برای پروازی آماده می‌شود که ممکن است سرآغازی برای تغییر در آینده بشر باشد. شکارچی ناسا بر فراز این راکت مسافر کره‌ایست که بشر نیم قرن پیش روی آن پا گذاشت و دیگر به آنجا بازنگشت. این نخستین بار است که راکت اس‌ال‌اس ناسا پس از سال‌ها برنامه‌ریزی‌های متعدد، سرانجام به پرواز در می‌آید. این راکت فوق سنگین با هدف به‌کارگیری در ماموریت‌های فضای دوردست طراحی شده. اکنون پایگاه فضایی کندی در فلوریدا میزبان ماموریتی تاریخی به فضاست. فاز نخست ماموریت «آرتمیس» که به ماموریت بازگشت به ماه هم شهرت دارد. ۱۹ دسامبر ۱۹۷۲ آخرین ماموریت سفر به ماه با نام «آپولو ۱۷» با موفقیت به پایان رسید. دو فضانورد آمریکایی یوجین کرنن و هریسون اشمیت، آخرین نفراتی بودند که طی آن ماموریت روی خاک ماه راه رفتند. هریسون اشمیت دوازدهمین و آخرین آدمی که روی ماه پا گذاشت، هنگامی که در حال نصب پرچم آمریکا در سطح این کره در مقابل دوربین بود، جسمی کوچک در آسمان ماه دیده می‌شد که زمین، کره محل زندگی او بود.

لینک مستقیم به ویدئو