تظاهرات گسترده در لندن در پشتیبانی از جنبش اعتراضی مردم ایران

یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲


روز شنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲ در لندن با حضور جمع انبوهی از ایرانیان و نیز غیرایرانیان، تظاهراتی به پشتیبانی از جنبش سراسری مردم و اعتراضات آنان در ایران  برگزار شد. در آغاز، جمعیت انبوه  از روبروی سفارت جمهوری اسلامی با سر دادن شعارهایی به یاد مهسا امینی و با شعارهای «زن، زندگی، آزادی» و همچنین در حمایت از حقوق زنان و در ستایش آزادی به سوی میدان معروف ترافالگار لندن به راه افتادند و به جمعیتی انبوه دیگری که در میدان جمع شده بود پیوستند.

گروه‌های سیاسی مختلف در این تظاهرات شرکت داشتند که در کمال هماهنگی در کنار هم شعارهای بیشتر مشترک سر دادند. در پایان تظاهرات قراری برای روز بعد، برای حضور گسترده‌تر در برابر سفارت جمهوری اسلامی و حرکت به سوی مرکز اسلامی لندن گذاشته شد. جمعیت انبوه تظاهرات خود را با سرود «ای ایران» پایان دادند.

لینک مستقیم به ویدئو