چهارمین همایش همبسته و هماهنگ برای ایران:جنبش اعتراضی مردم بسی فراتر از حجاب اجباری و گشت ارشاد است!

چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۰۵ اکتبر ۲۰۲۲


چهارمین همایش همبسته و هماهنگ برای ایران روز یکشنبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲ با حضور جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی برگزار شد. گردانندگی این همایش را نازنین انصاری روزنامه‌نگار بین‌المللی و مدیرمسئول کیهان لندن و کیهان لایف بر عهده داشت.

در این همایش مری آپیک، آرزو رشیدیان، سهیلا ستاری، اللهیار کنگرلو، محسن بنایی، ایمان فروتن، جهانگیر لقائی و بهزاد مهرانی شرکت داشتند.

لینک مستقیم به ویدئو