زن، زندگی، آزادی: پرواز بانگ اعتراض بر بال نت‌های موسیقی (بخش دو)

سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۲۲


موسیقی، ترانه و یا سرود در مبارزات مردم هر کشوری در مراحلی از تاریخ نقش مهمی ایفا کرده است. در این روزها نیز ترانه‌ها و سرود‌های بسیاری در حمایت از خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» از سوی هنرمندان ایرانی عرضه شده‌اند. برخی از آنها نام‌های شناخته شده موسیقی ایران هستند و برخی دیگر شهروندانی که با سرودن و یا خواندن ترانه و سرودی می‌خواهند در توان خود از خیزش مردم حمایت کنند.

در بخش اول «زن، زندگی، آزادی: پرواز بانگ اعتراض بر بال نت‌های موسیقی» احمد رأفت نگاهی به ترانه‌های برخی از هنرمندان شناخته شده در حمایت از جنبش آزادیخواهی مردم ایران داشت. در بخش دوم ترانه‌های اعتراضی این روزها در بزرگداشن مهسا (ژینا) امینی و مبارزات مردمی در سراسر کشور را به دیگر زبان‌هایی که در جغرافیای ایران مردم به آنها صحبت می‌کنند انتخاب کردیم.

لینک مستقیم به ویدئو