Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۰۳ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬     ‫ویژهنامهنوروز‪139۸‬‬                                     ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫نوروز و سال‪۱۳۹۸‬‬
                                                                  ‫دکترمصطفی‬      ‫خورشیدی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                             ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬
 ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                      ‫بر شما شاد باد!‬

‫سال سی و پنجم ـ شماره ‪( 166۹‬شمارۀ ‪ 20۳‬از دورۀ جدید) (‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                                   ‫کارکنان کیهان لندن‬

                         ‫جمعه ‪‌ 2۴‬اسفندماه‪ 1397‬تا پنجشنبه‪ ۸‬فروردی ‌نماه‪139۸‬خورشیدی ‪Page 1‬‬

                                         ‫‌سال ‪ ۹۸‬خورشیدی برای مردم و‬
                                         ‫نظام با دو چش ‌مانداز کاملا متفاوت‬

                                             ‫از راه م ‌یرسد‪:‬‬
                                            ‫بی ِم نظام و امی ِد مردم!‬

‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬

‫«اسکوبار»های حکومتی با‬                              ‫چهل سال پس از انقلاب اسلامی؛‬                  ‫سرمقاله‬
   ‫یق ‌هی سفید!‬
                                    ‫موانع‪ ،‬چال ‌شها‪ ،‬دستاوردها و‬                    ‫از «بگو مرگ بر شاه»‬

                                    ‫چش ‌ماندازآیندهمبارزاتزنانایران‬                   ‫تا «بگو برگرد شاه»‬

                                    ‫صفحه ‪24‬‬                          ‫هر تعریفی که از «انقلاب» به دست داده م ‌یشود‪ ،‬هر تلاشی که از سوی‬
                                                                  ‫جامعه و افرادش برای تغییر و تحول صورت م ‌یگیرد‪ ،‬و ما هر برداشتی که از‬
                                      ‫سالنومبارک‬           ‫زنرومزردروز‬       ‫همه اینها داشته باشیم‪ ،‬اصلا پذیرفتنی نیست که جوامعی به دنبال تغییرات‬
                                    ‫زمان تحویل سال ‪ 139۸‬به وقت ایران‪:‬‬
                                                      ‫صفحات ‪ 8‬و ‪9‬‬              ‫بروند و مردمی «انقلاب» کنند تا وض ‌عشان بدتر از قبل شود!‬
                                          ‫روز پنجشنبه‬                  ‫اما این را م ‌یتوان پذیرفت که برخی با انقلاب و تحولات اجتماعی همراهی‬
                                                                  ‫م ‌یکنند و حتی ممکن است در رأس آن نیز قرار بگیرند‪ ،‬با این هدف که‬
‫د ستجمعی حکو متی‌ها لبخند‬      ‫با بلوز و شلوار سرمه‌ای جلوی‬         ‫‪ ۱‬فروردین ماه ‪139۸‬‬    ‫در صفحه ‪۱۹‬‬   ‫بهاریه‬  ‫با فشار و تحمیل بر دیگران‪ ،‬افکار خودشان را پیش ببرند؛ وگرنه هیچ فرد‬
‫می‌زدند و برای فلان فیلم و سریال‬  ‫دوربین رسانه‌ها پُز می‌گیرند تا‬         ‫‪۰۱:۲۸:۲۷‬‬             ‫ویژه نوروز‬ ‫عاقلی از هیچ انقلاب و تغییری دفاع نم ‌یکند برای اینکه وض ‌عاش بدتر شود!‬
‫خاصه‌خرجی می‌کردند‪ .‬عده‌ای‌شان‬   ‫روی جلد روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها‬                                ‫به همین دلیل نیز وقتی ایران در چهل سال پیش دچار آشوب شد‪ ،‬آن‬
‫اسم و رسم ندارند مثلا محمدرضا‬    ‫با تیترهایی داغ از فساد مالی و‬   ‫زمان تحویل سال ‪ 1397‬به وقت ‪:GMT‬‬              ‫رهبری که برای «انقلاب» تراشیده شد‪ ،‬از زیر درخت سیب در حومه پاریس‬
‫حکمی یا قاسم ممتاز نا ‌مهایی آنقدر‬ ‫اختلا ‌سهایشان مغموم به نظر برسند‪.‬‬       ‫روز چهارشنبه‬                  ‫مرتب وعد ‌ههای خوب م ‌یداد ولی وقتی پایش به ایران رسید‪ ،‬اعدا ‌مها را از بام‬
‫ناشناس که فرداروزی در خیابان هم‬   ‫این سلبریتی‌های اقتصادی پیشتر‌‬
‫آنها را نخواهید‌شناخت! در صفحه ‪2‬‬  ‫با یق ‌ه سفید و ریش‪ ،‬در عکس‌های‬        ‫‪ ۲۰‬ماه مارس ‪201۹‬‬                     ‫محل اقامت خود شروع کرد تا رسید به بلعیدن فرزندان انقلابش!‬
                                          ‫‪۲۱:۵۸:۲۷‬‬                    ‫اما در این مدت علاوه بر اینکه شرایط جهان از همه نظر تغییر کرده‬
                                                                  ‫(فروپاشی بلوک شرق‪ ،‬تکنولوژی ارتباطات‪ ،‬جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ‪،‬‬
                                    ‫صفحات‪16‬و‪17‬به یاد ماندگان‬                  ‫برآمدن قط ‌بهای اقتصادی جدید و‪ )...‬شرایط ایران نیز با وجود فشارهای‬
                                                                  ‫اراد ‌هگرایان ‌هی زمامداران‪ ،‬ایستا و ثابت نمانده‪ .‬راه جامعه و حکومت که از‬
‫کیهان منتشر کرد ‪ :‬سقوط بهشت‬                                                    ‫آغاز نیز جدا بود‪ ،‬پس از پایان جنگ هشت ساله بیش از پیش از هم فاصله‬
                                                                  ‫گرفت‪ .‬ناتوانی و فساد فراگیر همه جناحین حکومت همراه با انزوای جهانی‬
‫خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی‬                                             ‫و منطق ‌های‪ ،‬شرایط را بر جامعه چنان سخت کرده که از د ‌یماه ‪ ۹۶‬مردم و‬

‫ترجمه رضا تقی زاده‬            ‫اندرو اسکات کوپر‬                                             ‫حکومت را آشکارتر از همیشه در برابر هم قرار داده است‪.‬‬
                                                                  ‫مردم امیدواری که برآوردن یک استبداد دینی از «انقلاب» را در هیچ جای‬
‫كتاب سقوط بهشت را از تاريخ ‪ ٢٣‬فوريه تنها از يكهان لندن مى توان خريدارى كرد‬                             ‫ذهن خود نم ‌یداشتند و ساد ‌هلوحانه شعار م ‌یدادند «به کوری چشم شاه‪،‬‬
                                                                  ‫زمستونم بهاره!» حالا از زیر فشار بهمنی که بر سر آنها آوار شد تا یک چل ‌هی‬
             ‫قيمت ‪ ٣٥ :‬پوند ‪ +‬هزينه بسته بندى و پست‬                                  ‫تاریخی از ‪ ۵۷‬تا ‪ ۹۷‬را برایشان رقم بزند‪ ،‬بجای «بگو مرگ بر شاه» شعار‬
‫‪www.kayhan.london Email: [email protected] Tel:+44 20 3633 3684‬‬
                                                                                         ‫م ‌یدهند‪« :‬بگو برگرد شاه!»‬
                                                                  ‫روشن است که منظور از این شعار مخالفت با نظام حاکم و یادآوری هم ‌هی‬
                                                                  ‫آن حقوق و موقعی ‌تهایی است که پس از انقلاب از دست رفت‪« .‬شاه» که‬
                                                                  ‫گفته بود اینها بجای «تمدن بزرگ» به شما «وحشت بزرگ» را وعده م ‌یدهند‪،‬‬
                                                                  ‫در خاک آرمیده است‪ .‬گذشته به تاریخ پیوسته و جمهوری اسلامی که آمد تا‬
                                                                  ‫راه ایران را به سوی آینده مسدود کند‪ ،‬خود به انسداد دچار شده و به گذشته‬
                                                                  ‫م ‌یپیوندد‪ .‬اما کسانی که پهلو ‌یها را ندا م ‌یدهند‪ ،‬برای عبور از این نظام باید‬
                                                                  ‫که پای خود را برای پرش بر سکویی از تاریخ معاصر ایران محکم کنند‪ .‬این‬
                                                                  ‫س ّکوی پرش همان دوران پهلو ‌یهاست که جامعه جوان ایران با ایستادن بر‬
                                                                  ‫آن و پرواز به سوی آینده‪ ،‬حکومت کنونی را زیر پای خود پشت سر م ‌یگذارد‪.‬‬
                                                                  ‫آیانهادپادشاهیبهایرانبازم ‌یگردد؟کسینم ‌یداند‪.‬اماآیاسکویپرشدوران‬
                                                                  ‫پادشاهیپهلویم ‌یتواندیکباردیگربهمردمایرانبرایعبورازنکبتوفلاکت‬

                                                                                 ‫قجری کمک کند؟ ب ‌یتردید چنین است‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6