Page 3 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۱۲ (دوره جديد
P. 3

‫صفحه ‪3‬ـ ‪ Page 3‬ـ شماره ‪۱۶۷۸‬‬
‫جمعه ‪ ۲۴‬تا پنجشنبه ‪ ۳۰‬مه ‪2019‬‬

                 ‫مایک پمپئو‪:‬‬                                   ‫سفر معاون خزان ‪‎‬هداری آمریکا به عراق به خاطر‬
                                                            ‫تحری ‪‎‬مهای جمهوری اسلامی ایران‬
‫رژیم ایران هیچکدام از ‪۱۲‬شرط را عملی نکرده؛‬
‫اختلاف من با بولتون داستان سرگر ‌مکننده است‬                                                                             ‫=مقا ‪‎‬مهای بلندپایه‬
                                                                                                   ‫آمریکایی در حال مذاکره‬
                    ‫ویدئو‬                 ‫=پمپئو م ‪‎‬یگوید‪« ،‬چالش‬        ‫برخی رسان ‪‎‬ههای وابسته به جمهوری اسلامی مارشال بیلینگزلی را عضو‬          ‫با عراق ‪‎‬یها برای افزایش‬
                                       ‫اصلی با ایران نیروهای‬        ‫اتاق جنگ واشنگتن علیه جمهوری اسلامی م ‌یدانند؛ عکس‪ :‬دیدار مارشال‬          ‫فشار علیه جمهوری‬
‫«برایدیدنویدئو‪،‬رویعکسکلیکنمودهویابهسایتکیهانلندنمراجعهنمایید‪».‬‬        ‫نیابتی هستند‪ ،‬استراتژی‬
                                       ‫ما تضعیف توان رژیم ایران‬          ‫بیلینگزلی (چپ) و فؤاد حسین معاون نخست وزیر عراق (راست)‬                 ‫اسلامی هستند‪.‬‬
                                       ‫برای حمایت از شب ‌هنظامیان‬                                               ‫=جوی هود کاردار‬
       ‫ایران اقدام م ‪‎‬یکنیم‪».‬‬              ‫بایستد‪».‬‬                     ‫متحده در منطقه خواند و گفت‪:‬‬        ‫مسالم ‌تآمیز حل و فصل شود‪ ،‬زیرا‬     ‫سفارت آمریکا در بغداد در‬
‫خبرنگار در یکی از پرس ‪‎‬شها در مورد‬   ‫پمپئو در پاسخ به این پرسش که‬               ‫است‪».‬‬      ‫«آمریکا بطور کامل از عزم نیروهای‬     ‫هرگونه تنش و درگیری تاثیر منفی‬      ‫دیدار با مشاور امنیت ملی‬
‫اختلاف در کابینه از جمله اختلاف‬    ‫فکر م ‪‎‬یکند «رژیم ایران پشت حملات‬   ‫=حوث ‌یها دست نشانده‬         ‫امنیتی عراق در حمایت از ملت‬        ‫روی همه کشورهای منطقه به ویژه‬      ‫عراق گفته ایالات متحده‬
‫پمپئو و بولتون م ‪‎‬یپرسد و او پاسخ‬   ‫به نفتک ‌شهای امارات و موش ‌کپران ‪‎‬ی‬ ‫رژیم ایران هستند و‬          ‫عراق آگاه است‪ .‬آمریکا به مشورت‪،‬‬                          ‫به توافق راهبردی و منع‬
‫م ‪‎‬یدهد‪« :‬هیچ اختلافی بین من‪ ،‬جان‬   ‫حوث ‪‎‬یها قرار دارد؟» گفته‪« ،‬آنها‬   ‫خاورمیانه را ب ‪‎‬یثبات‬        ‫آموزش و تجهیز نیروهای عراقی‬           ‫اقتصاد عراق خواهد داشت‪».‬‬     ‫به کار گرفتن خاک عراق‬
‫بولتون و برایان هوک وجود ندارد و آنچه‬ ‫دس ‌تنشانده رژیم ایران هستند و‬    ‫م ‪‎‬یکنند‪ ،‬به دلیل شکل‬        ‫علیه داعش ادامه م ‌یدهد به ویژه که‬    ‫روزنامه وال‪‌‎‬استریت ژورنال‪ ،‬دوم‬     ‫برای حمله به کشوری‬
‫م ‌یگویند داستا ‌نهای سرگر ‌مکنند‌های‬ ‫خاورمیانه را ب ‪‎‬یثبات م ‪‎‬یکنند و از‬  ‫حملات آنها احتمالا تهران‬       ‫داعش تهدیدی برای عراق محسوب‬        ‫ماه مه (‪ ۱۲‬اردیبهشت)‪ ،‬گزارش‬
‫است که به درد انبساط خاطر و قهوه‬    ‫اهداف اصلی ما مقابله این رفتارهای‬   ‫پشت این حملات قرار دارد‪.‬‬                            ‫داد مقامات آمریکایی در حال‬            ‫دیگر پایبند است‪.‬‬
                    ‫رژیم ایران است‪ ».‬او در ادامه تاکید‬                                ‫می‌شود‪».‬‬      ‫پیدا کردن شرکت‌های صوری در‬        ‫=پمپئو می‪‎‬گوید‪ ،‬کامل ًا‬
        ‫نوشیدن م ‌یخورد‪».‬‬    ‫کرده که رژیم ایران چهل سال است‬    ‫وزیر خارجه آمریکا م ‪‎‬یگوید‪ ،‬به‬    ‫کاردار سفارت آمریکا در بغداد‬       ‫ترکیه‪ ،‬امارات و عراق هستند که‬      ‫محتمل است که رژیم ایران‬
‫در روزهای اخیر ‪ CNN‬به نقل از‬      ‫به این شیوه عمل م ‪‎‬یکند و از شکل‬   ‫هیچکدام از ‪۱۲‬شرطی که برای تغییر‬   ‫گفت‪« :‬آمریکا به توافق راهبردی و‬      ‫محلی برای معاملات مخفیانه‌ی‬       ‫مسئول خرابکاری علیه‬
‫منابع مطلع ادعا کرده بود اختلاف‬    ‫این حملات‪ ،‬محتمل است رژیم ایران‬    ‫رفتار رژیم ایران مشخص شده بود‬    ‫منع به کار گرفتن خاک عراق برای‬      ‫رژیم ایران محسوب می‌شوند‪ .‬یک‬       ‫منافع نفتی کشورهای‬
‫بولتون و پمپئو بر سر مسائل مختلف‬    ‫پشت آنها باشد و ما به پیگیری وضعیت‬  ‫عمل نشده و پاس ‪‎‬خ جمهوری اسلامی‬   ‫حمله به کشوری دیگر پایبند است‪».‬‬      ‫منبع آگاه گفته نقاط ارتباط مالی‬
                    ‫ادامه م ‌یدهیم‪.‬پمپئو در مورد نقض‬                      ‫مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا‪،‬‬       ‫مخفی ایران در مالزی‪ ،‬جمهوری‬           ‫خلیج فارس باشد‪.‬‬
  ‫در دولت آمریکا تشدید شده است‪.‬‬    ‫حقو ‌قبشر توسط جمهوری اسلامی‬              ‫منفی بوده است‪.‬‬   ‫س ‌هشنبه ‪ ۳۱‬اردیبهشت‪ ،‬گفت‪،‬‬        ‫آذربایجان و ترکیه همه در حال‬
‫در این گزارش آمده بود‪ ،‬پمپئو‬      ‫نیز به حقوق همجنسگرایان اشاره کرد‬   ‫مایک پمپئو در مصاحب ‌های با برنامه‬  ‫کامل ًا محتمل است که رژیم ایران‬                          ‫دفتر نخست وزیری عراق اعلام‬
‫از این ناراحت است که بولتون با‬     ‫و گفت که در گزار ‪‎‬شهای بسیاری در‬   ‫@‪ hughhewitt‬که ‪ ۲۱‬ماه مه در‬     ‫مسئول خرابکاری علیه منافع نفتی‬               ‫بررسی هستند‪.‬‬      ‫کرده‪ ،‬مارشال بیلینگزلی معاون وزیر‬
‫موض ‌عگیر ‌یهای علنی که بعضی از آنها‬  ‫زمینه حقوق بشر و آزاد ‌یهای مذهبی‬   ‫وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر‬                        ‫یک مقام رسمی عراق نیز گفته‬        ‫خزانه‪‎‬داری آمریکا و رئیس کارگروه‬
‫با سیاس ‪‎‬تهای وزارت خارجه در تضاد‬   ‫و یا به زندان انداختن فعالین سیاسی‪،‬‬  ‫شد م ‪‎‬یگوید‪ ،‬هدفمان این بود با‬       ‫کشورهای خلیج فارس باشد‪.‬‬       ‫بود‪ ،‬واشنگتن مشغول فشار آوردن‬      ‫اقدام مالی (‪ )FATF‬به همراه‬
‫است‪ ،‬خود را در موضع وزیر خارجه‬     ‫همیشه اسم رژیم ایران در فهرست‬     ‫شروط ‪۱۲‬گانه رفتار علی خامن ‪‎‬های و‬  ‫او تاکید کرد‪ ،‬با توجه به تمامی‬      ‫بر بغداد است تا به واردات قطعات‬     ‫هیات اقتصادی به بغداد سفر کرده‬
‫قرار داده و از محدوده اختیاراتش عبور‬                     ‫رژیم او تغییر کند اما پاسخ منفی است‬ ‫درگیری‪‎‬های منطقه‌ که در ‪ ۱۰‬سال‬                           ‫و با فؤاد حسین معاون نخست وزیر‬
‫کرده است‪.‬علاوه بر این‪ ،‬ادعا شده بود‬      ‫ناقضین حقوق بشر قرار دارد‪.‬‬  ‫و هیچکدام از شروط از جمله توقف‬    ‫گذشته شاهدش بودیم و شکل‬           ‫یدکی اتومبیل از ایران پایان دهد‪.‬‬    ‫عراق درباره‪‎‬ی تحریم‪‎‬های جمهوری‬
‫بولتون در ما‌ههای گذشته تلاش کرده‬   ‫او همچنین در بخش دیگری از‬       ‫پرتاب موش ‪‎‬کهای بالستیک با توان‬   ‫این حملات‪ ،‬به نظر می‌رسد کامل ًا‬     ‫همچنین در پی پرتاب راکت به‬        ‫اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرده‬
‫تا از گردش اطلاعات درون دولت‬      ‫مصاحبه گفته‪« ،‬آشکار کردیم که اجازه‬  ‫حمل کلاهک اتمی و آزادی شهروندان‬   ‫محتمل است که حکومت ایران‬         ‫حوالی سفارت آمریکا در بغداد‪،‬‬
‫جلوگیری نموده و حتی در مواردی از‬    ‫نم ‌یدهیم رژیم ایران در پشت نیروهای‬  ‫خارجی و پایان دادن به حمایت از‬    ‫پشت این حملات باشد‪ .‬پمپئو‬         ‫جوی هود کاردار سفارت آمریکا‬                     ‫است‪.‬‬
‫جمله پرونده کره شمالی تلاش داشت‬    ‫نیابتی پنهان شود‪ ،‬اگر آمریکا از طرف‬  ‫گرو‪‎‬ههای تروریستی تا امروز عملی‬   ‫اشاره کرده‪ ،‬ایالات متحده هنوز‬       ‫در این شهر با فالح الفیاض مشاور‬     ‫خبرگزاری آناتولی ترکیه‪ ،‬سه‪‎‬شنبه‬
‫تا با دریافت مستقیم اطلاعات از ‪CIA‬‬   ‫ایران یا نیروهای نیابتی آن مورد تعرض‬                    ‫در این مورد به نتیجه‌ای قطعی که‬      ‫امنیت ملی عراق دیدار کرده است‪.‬‬     ‫‪ ۳۱‬اردیبهشت‪ ،‬در خبری اختصاصی‬
‫وزیر خارجه را از حلقه تصمی ‌مگیری در‬  ‫قرار گیرد به صورت متناسب علیه رژیم‬               ‫نشد‌هاند‪.‬‬  ‫بتوان آن را به همگان اعلام کرد‬      ‫به گزارش رسان ‌ههای عراقی‪ ،‬این‬      ‫نوشت در این نشست طرفین‬
                                       ‫وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به‬                          ‫مقام آمریکایی عراق را یکی از‬       ‫همکاری اقتصادی و مالی میان‬
       ‫این مورد کنار بگذارد‪.‬‬                     ‫این پرسش که «آیا سپاه پاسداران‬              ‫نرسیده است‪.‬‬      ‫مهمترین شرکای راهبردی ایالات‬       ‫بغداد و واشنگتن و تحولات منطقه‬
                                       ‫همچنان در سوریه م ‪‎‬یماند و به‬                                              ‫را بررسی کردند‪ .‬بیلینگزلی در این‬
                                       ‫حز ‪‎‬بالله موش ‪‎‬کهای دوربُرد ارسال‬                                            ‫دیدار همچنین اقدامات آمریکا برای‬
                                       ‫م ‪‎‬یکند؟» گفت‪« :‬چالش اصلی با ایران‬                                           ‫اجرای تحریم‪‎‬ها علیه جمهوری‬
                                       ‫نیروهای نیابتی هستند‪ .‬استراتژی ما‬                                            ‫اسلامی ایران را به طرف عراقی‬
                                       ‫تضعیف توان رژیم ایران برای حمایت‬
                                       ‫از شب ‌هنظامیان در لبنان و سوریه و‬                                                   ‫تشریح کرده است‪.‬‬
                                       ‫شب ‌هنظامیان شیعه در عراق است که‬                                            ‫معاون نخست وزیر عراق نیز در‬
                                       ‫دولت این کشور را تضعیف م ‪‎‬یکنند تا‬                                           ‫این مورد گفته‪« ،‬اوضاع منطقه‬
                                       ‫نتواند به صورت مستقل روی پای خود‬                                            ‫پیچیده و حساس است‪ .‬امیدواریم‬
                                                                                                   ‫که مشکلات ایجاد شده از طریق‬

‫حواشی لغو مجوز یک بانک ایرانی در افغانستان فرانسه مهندس ایرانی متهم به قاچاق تجهیزات‬

‫نظامی را به آمریکا مسترد م ‪‎‬یکند‬                                                              ‫سخنگوی بانک مرکزی افغانستان روز‬     ‫=احتمال مرتبط بودن‬
                                                                              ‫شنبه ‪ ۲۸‬اردیبهشت با اعلام خبر لغو‬    ‫لغو مجوز بانک آرین با‬
                    ‫ویدئو‬                 ‫=متهم با سپاه پاسداران‬        ‫م ‌یتوانند نواقصی داشته باشند اما این‬   ‫مجوز این بانک پس از ‪ ۱۴‬سال فعالیت‬    ‫تحری ‌مهای ایالات متحده‬
                                       ‫انقلاب اسلامی در ارتباط‬       ‫ب ‌هتنهایی دلیل لغو جواز آنها نم ‌یشود‪».‬‬ ‫در افغانستان گفت که «آرین بانک ایرانی‬  ‫آمریکا علیه ایران وجود‬
‫«برایدیدنویدئو‪،‬رویعکسکلیکنمودهویابهسایتکیهانلندنمراجعهنمایید‪».‬‬        ‫بوده و دو قاضی فدرال‬         ‫با وجود آنکه ایمل هاشور سخنگوی‬      ‫نیست‪ ،‬بلکه تنها سهامدار ایرانی دارد و‬
                                       ‫ایالات متحده م ‪‎‬یگویند وی‬      ‫بانک مرکزی افغانستان تأکید کرده‬      ‫مجوز آن بر اساس نقض قوانین بانکی‬               ‫دارد‪.‬‬
‫وکلای مهندس ایرانی گفته‌اند‬      ‫پژوهشی انجام م ‪‎‬یداده است‪.‬‬      ‫برای صادرات سیست ‪‎‬مهای‬        ‫است که «در این تصمیم هیج انگیزه‬                          ‫=رئیس آرین بانک‪:‬‬
                                       ‫رادیویی و الکترونیکی‬         ‫سیاسی وجود نداشته و تمام تصمیم‬           ‫این کشور لغو شده است‪».‬‬     ‫بانک مرکزی افغانستان‬
‫مقامات آمریکایی م ‪‎‬یگویند این درخواست آمریکا برای استرداد او‬         ‫مورد استفاده در تسلیحات‬       ‫در پرتو مسائل اقتصادی و به خصوص‬      ‫در همین حال داود مهدیان رئیس آرین‬    ‫درباره فعالیت آرین بانک‬
                                       ‫نظامی ماموریت تلاش‬          ‫بخش مالی گرفته می‌شود» اما به‬       ‫بانک در گفتگو با خبرگزاری فارس‬      ‫کل ‌یگویی انجام داده و عدم‬
‫فرد از طریق امارات اقدام به ارسال با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته‬                         ‫نظر م ‌یرسد این تصمیم ب ‌یارتباط به‬    ‫درباره لغو جواز فعالیت این بانک در‬    ‫رعایت قوانین بانکی این‬
                                             ‫م ‌یکرده است‪.‬‬      ‫فعالی ‌تهای ایران در منطقه برای دور‬    ‫افغانستان گفته است‪« :‬بانک مرکزی‬     ‫کشور از سوی آرین بانک را‬
‫تجهیزات ممنوعه م ‌‏یکرده است‪ .‬است‪.‬‬                                        ‫زدن تحری ‌مهای ایالات متحده آمریکا‬    ‫افغانستان درباره فعالیت آرین بانک‬
                                       ‫فرانسه یک مهندس ایرانی را که‬     ‫نباشد‪.‬رؤسای هیئت ناظرین و اجرایی‬     ‫کلی‌گویی انجام داده و عدم رعایت‬          ‫مطرح کرده است‪.‬‬
‫دارالترجمه بین المللی فـریـس‬                         ‫دلال خرید و صدور تکنولوژی نظامی‬   ‫آرین بانک افغانستان سال ‪ ۱۳۹۵‬اعلام‬    ‫قوانین بانکی این کشور از سوی آرین‬    ‫=آرین بانک با سرمایه‬
                                       ‫به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬    ‫کردند در سازمان منطقه آزاد تجاری‪-‬‬     ‫بانک را مطرح کرده است‪ ،‬در صورتی‬     ‫اولی ‌هی بیش از ده میلیون‬
    ‫زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی‬                                    ‫صنعتی چابهار شعب ‌های از این بانک را‬   ‫که این بانک نیز مانند تمامی بان ‌کهای‬  ‫دلار و با سرمای ‌هگذاری‬
                                         ‫است به آمریکا مسترد م ‪‎‬یکند‪.‬‬                        ‫افغانستان قوانین بانک مرکزی این‬     ‫مشترک بان ‌کهای ملی و‬
             ‫( استاد دانشگاه )‬                 ‫شبکه تلویزیونی «خبر الان»‬               ‫فعال خواهند کرد‪.‬‬     ‫کشور را طی ‪ ۱۴‬سال گذشته انجام‬      ‫صادرات ایران در سال ‪2004‬‬
‫ترجمه رسمی شناسنامه‪ ،‬قباله ازدواج و طلاق‪ ،‬مدارک حقوقی‪ ،‬تجاری‪،‬‬        ‫به نقل از دادستانی فرانسە اعلام‬   ‫از سوی دیگر از سال ‪ ۱۳۹۴‬بانک‬       ‫داده و تمام عملیات این بانک بر اساس‬   ‫فعالیت خود را در افغانستان‬
                                       ‫کرد کە یک مهندس ایرانی دلال‬     ‫آرین به سرمای ‌‌هگذاران افغانستان برای‬
      ‫طبی‪ ،‬تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی‬           ‫خرید و صدور تکنولوژی نظامی‬      ‫را‌هاندازی واحدهای تولیدی وا ‌مهایی‬         ‫مقررات بانکی بوده است‪».‬‬             ‫آغاز کرد‪.‬‬
                                       ‫به سپاه پاسداران را به دلیل نقض‬   ‫پرداخت کرده بود‪ .‬چنین سابقه‌ای‬      ‫داود مهدیان افزوده است «در این میان‬
                ‫تلفــن‪:‬‬                   ‫تحریم‪‎‬های آمریکا به واشنگتن‬     ‫احتمال مرتبط بودن لغو مجوز این بانک‬    ‫ممکن است کاستی‌هایی نیز وجود‬       ‫بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده‬
                                                         ‫با تحری ‌مهای آمریکا را افزایش م ‌یدهد‪.‬‬  ‫داشته باشد که در همه بان ‌کها ممکن‬    ‫که جواز فعالیت آرین بانک‪ ،‬تنها بانک‬
‫‪020-8735 6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831‬‬                         ‫مسترد می‌کند‪.‬‬   ‫اکنون با لغو مجوز این بانک از سوی‬     ‫است اتفاق بیفتد اما همه این عوامل‬    ‫ایرانی در افغانستان را لغو کرده و برای‬
         ‫فکــس‪020-7760 7160 :‬‬                    ‫این تبعه ایران که ‪ ۴۱‬سال سن‬     ‫بانک مرکزی افغانستان سید علاء‬       ‫نم ‌یتواند موجب توقف فعالیت یا لغو و‬   ‫جم ‌عآوری کامل حسا ‌بهای خود تنها‬
                                       ‫دارد ‪ ۳‬ماه پیش (فوریه ‪ )۲۰۱۹‬از‬    ‫میرمحمد صادقی رئیس اتاق مشترک‬                           ‫‪ ۳‬ماه فرصت داده شده است‪ .‬این بانک‬
        ‫‪www.assot.co.uk‬‬                        ‫تهران به مسکو و سپس به فرودگاه‬    ‫ایران و افغانستان با اشاره به اینکه‬      ‫فسخ جواز را در پی داشته باشد‪».‬‬    ‫‪ ۱۴‬سال پیش و توسط بان ‌کهای ملی و‬
                                       ‫شهر «نیس» در جنوب فرانسه رفت‬     ‫فعالی ‌تهای تجاری ایران و افغانستان‬    ‫رئیس آرین بانک ادامه داده است که «ب ‌ه‬
       ‫‪Email: [email protected]‬‬                      ‫که توسط نیروهای امنیتی بازداشت‬    ‫محدود است‪ ،‬گفته است لغو فعالیت‬      ‫هر حال این تصمیمی است که از سوی‬        ‫صادرات ایران تأسیس شده بود‪.‬‬
                                                         ‫آرین بانک تأثیری در مبادلات تجاری‬     ‫بانک مرکزی افغانستان گرفته شده و ما‬   ‫بانک مرکزی افغانستان درباره لغو مجوز‬
‫‪Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne Road‬‬                             ‫شد‪.‬‬                        ‫نیز ب ‌ه صورت فنی و کارشناسی شده از‬   ‫این بانک اعلام کرده است که آرین بانک‬
     ‫‪Hammersmith , London W6 0LH‬‬                    ‫دو قاضی فدرال ایالات متحده‬               ‫دو کشور ندارد!‬     ‫طریق مجراهای قانونی و اداری پیگیر‬    ‫به این دلیل لغو شد که این بانک قانون‬
                                       ‫می‪‎‬گویند او متهم به تلاش برای‬                         ‫موضوع هستیم و سعی م ‌یکنیم در طی‬     ‫و مقررات وضع شده دولت افغانستان‬
        ‫دوشنبه تا جمعه ‪ 10‬صبح تا ‪ 5‬بعداز ظهر‬             ‫صادرات سیستم‪‎‬های رادیویی‬                            ‫روزهای آینده به نتیجه دست پیدا کنیم‬   ‫درباره بانکداری را رعایت نم ‌یکرد و‬
                                       ‫و الکترونیکی مورد استفاده در‬                          ‫و بفهمیم که امکان لغو این تصمیم وجود‬   ‫از دستورات بانک مرکزی سرپیچی‬

                                            ‫تسلیحات نظامی است‪.‬‬                                ‫خواهد داشت یا خیر‪».‬‬               ‫م ‌یکرده است‪.‬‬
                                       ‫گزارش‪‎‬ها حاکیست وی به عنوان‬                          ‫مهدیان همچنین گفته که «وضعیت‬       ‫بر اساس اعلام بانک مرکزی افغانستان‬
                                       ‫نماینده یک شرکت که با سپاه‬                           ‫عملکردیآرینبانکب ‌هگون ‌هاینبودهکه‬    ‫این بانک سهمی در حد صفر در رشد و‬
                                       ‫پاسداران در ارتباط بوده به فرانسه‬                       ‫منتهی به لغو جواز آن باشد و فعالیتش‬   ‫توسعه اقتصادی افغانستان داشته است‪.‬‬
                                                                              ‫توقف پیدا کند‪ .‬چرا که بر اساس قوانین‬   ‫آرین بانک با سرمایه اولی ‌هی بیش از‬
                                               ‫سفر کرده است‪.‬‬                         ‫جهانی بان ‌کها زمانی فعالیتشان لغو‬    ‫ده میلیون دلار و با سرمایه‌گذاری‬
                                       ‫او فارغ‪‎‬التحصیل دانشگاه تهران و‬                        ‫م ‌یشود که اولا در آستانه ورشکستگی‬    ‫مشترک بانک‌های ملی و صادرات‬
                                       ‫متخصص فیبرهای نوری است‪ .‬او‬                           ‫قرار گرفته باشند و یا اینکه دست به‬    ‫ایران در سال ‪ ۲۰۰۴‬فعالیت خود را‬
                                       ‫روز ‪ ۳۰‬آوریل در جریان رسیدگی‬                          ‫پولشویی زده باشد که حیثیت‪ ،‬رتبه و‬    ‫در افغانستان آغاز کرد‪ .‬ایمیل هاشور‬
                                       ‫به پرونده‪‎‬اش گفته حدود ‪ ۱۰‬سال‬                         ‫اعتبار آن کشور را تح ‌تالشعاع قرار داده‬
                                       ‫برای سازمان هوافضای ایران فعالیت‬                        ‫باشد‪.‬امادرغیراینصورتتمامیبان ‌کها‬
   1   2   3   4   5   6   7   8