Page 4 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۱۲ (دوره جديد
P. 4

‫صفحه ‪ - Page 4 - 4‬شماره ‪۱۶۷۸‬‬
                                                                                                     ‫جمعه ‪ ۳‬تا پنجشنبه‪ ۹‬خرداد ماه ‪139۸‬خورشیدی‬

‫ابراهیم رئیسی در دیدار با مدیران رسان ‌هها‪ :‬رسان ‌هی طرح استیضاح وزیر صمت؛ با لیسانس فقه نم ‌یتوان‬

‫بازار را مدیریت کرد!‬                                                 ‫حاکمیت شدن افتخار است!‬

                    ‫رضا رحمانی‬                                                       ‫رئیس قوه قضاییه و مدیران رسان ‌هها‬

‫مدت وزارتش نتوانسته به خوبی در‬     ‫توان جابجایی این دو نفر را هم ندارد‬  ‫=مشکلاتی که در زمینه‬          ‫سخنگوی قو‌هقضاییه مدعی شده‪ ،‬یک‬      ‫«آنهایی که نسبت به دستگاه قضایی‬     ‫=آیت‌الله ابراهیم رئيسی‬
‫حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت‬      ‫و وضعیت شرکت خودروسازی سایپا‬     ‫تنظیم بازار وجود دارد‪ ،‬یکی‬       ‫نفر بیشتر نیست و آنهم به خاطر روزنامه‪،‬‬  ‫حرفی زد‌هاند و نسبت به ایشان احیاناً‬   ‫در جمع اهالی رسانه گفته‪،‬‬
‫بازار خوردو عمل کند چراکه این امر‬                       ‫از دلایل اصلی نمایندگان‬         ‫زندان نیست‪ ،‬بلکه اتهام امنیتی دارد و‬   ‫کیفرخواستی صادر شده‪ ،‬از آنها هم‬     ‫از آزادی مطبوعات حمایت‬
‫مشکلات فراوانی را برای مردم به‬         ‫هم به همین صورت است‪».‬‬     ‫مجلس برای استیضاح وزیر‬                              ‫گذشتم ‌یکنیم»اضافهکرد‪«:‬امامسئله‬     ‫می‌کند اما تاکید کرده که‬
                    ‫به گفته این نماینده مجلس شورای‬    ‫صنعت‪،‬معدنوتجارتاست‪.‬‬              ‫کف خیابان گرفته شده‪‎‬است!‬      ‫ما حق نظام و حقوق مربوط به اصل‬      ‫خطوط قرمز حکومت رعایت‬
        ‫وجود آورده است‪».‬‬     ‫اسلامی در مورد قطعه‌سازان اتومبیل‬   ‫= جمع‌آوری امضا برای‬          ‫بر مبنای این گزارش‪ ،‬رحمانیان‬       ‫نظام و اجرای مقررات و قوانین است و‬
‫حمیده زرآبادی همچنین افزوده‬       ‫و نوع پرداخت ارز به آنان نیز مفاسدی‬  ‫استیضاح وزرای ورزش و‬          ‫درباره بازداشت مرضیه امیری خبرنگار‬    ‫انشاءالله حتماً عزیزان با توجه به قانون‬            ‫شود!‬
‫که بجز وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬     ‫وجود دارد که باید مشخص شود‪.‬‬      ‫جوانان‪ ،‬نفت‪ ،‬آموزش و‬          ‫این روزنامه که در جریان تهیه گزارش‬    ‫مطبوعات به آن پایبند هستند و پایبند‬   ‫=اوگفته‪«:‬آنهاییکهنسبت‬
‫جمع‌آوری امضا برای استیضاح‬       ‫نماینده سبزوار با اشاره به عدم‬    ‫پرورش و جهاد کشاورزی نیز‬        ‫از اعتراض کارگران بازداشت شده‪،‬‬      ‫باشند تا کار به دادگستری و بخ ‌شهای‬   ‫به دستگاه قضایی حرفی‬
‫وزرای ورزش و جوانان‪ ،‬نفت‪ ،‬آموزش‬     ‫نظارت بر توزیع ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬    ‫در مجلس شورای اسلامی در‬         ‫صحبت کرده و گفته که او خبرنگار‬      ‫دادسرایماکشیدهنشود‪.‬مام ‌یگوییمبه‬     ‫زده‌اند و نسبت به ایشان‬
‫و پرورش و جهاد کشاورزی نیز در‬      ‫گفته است که «مشکلاتی که در‬                          ‫و روزنام ‌هنگار است و به همین خاطر‬    ‫نحوی عمل شود که آن خط قرم ‌زهایی‬     ‫احیان ًا کیفرخواستی صادر‬
‫مجلس شورای اسلامی در حال‬        ‫زمینه تنظیم بازار وجود دارد‪ ،‬یکی‬        ‫حال انجام است‪.‬‬                             ‫که قانون برای حفظ آزادی قرار داده‬    ‫شده‪ ،‬از آنها هم گذشت‬
                    ‫از دلایل اصلی نمایندگان مجلس‬                                 ‫دستگیر شده است‪.‬‬      ‫و حفظ رسانه و مطبوعات در گرو آن‬
           ‫انجام است‪.‬‬    ‫برای استیضاح وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬    ‫برخی نمایندگان مجلس شورای‬        ‫بعد از آن رئیس قو‌هقضاییه حرف‬                                    ‫م ‌یکنیم»‬
‫جالب اینجاست که دولت روحانی‬                          ‫اسلامی طرح استیضاح رضا رحمانی‬      ‫سخنگو را اصلاح کرده و گفته که «نه‬       ‫خطوط قرمز است‪ ،‬رعایت شود‪».‬‬      ‫=خبرنگاران در ایران به‬
‫تلاش زیادی برای تحمیل یک‬                  ‫تجارت است‪».‬‬    ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬         ‫منظور ایشان این است که اتهامش‬       ‫وی با بیان اینکه حفظ آبرو و حرمت‬     ‫اتهامات واهی چون اقدام‬
‫وزارتخانه جدید با عنوان «وزارت‬     ‫حسین مقصودی همچنین با‬         ‫را پیگیری م ‌یکنند و در حال‬                            ‫و منزلت اشخاص به عنوان یک سرمایه‬     ‫علیه ا منیت د ا خلی » ‪،‬‬
‫تجارت» به مجلس شورای اسلامی‬       ‫انتقاد از دولت برای بی‌توجهی‬     ‫جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر‬               ‫امنیتی است!»‬     ‫مهم مورد نظر دستگاه قضایی است‪،‬‬      ‫«تبلیغ علیه نظام جمهوری‬
‫دارد‪ .‬در حالی که پیشتر نمایندگان‬    ‫به شایسته‌سالاری گفته است که‬     ‫صمت [صنعت‪ ،‬معدن و تجارت]‬        ‫بر اساس تحقیقات تایید شده از‬       ‫گفت‪« :‬تمام تلاش ما این است که‬      ‫اسلامی» و یا « همکاری با‬
‫مجلس شورای اسلامی با این طرح‬      ‫دولت سر نمایندگان مجلس شورای‬                         ‫سوی گزارشگران بدون مرز‪ ،‬در فاصله‬     ‫خدای ناکرده حیثیت افراد مخدوش‬      ‫عواملبیگانه»و«جاسوسی»‬
‫مخالفت کردند اما دولت همچنان از‬     ‫اسلامی را درباره مدرک تحصیلی‬                  ‫هستند‪.‬‬     ‫سال‌های ‪ ۱۳۵۸‬تا ‪ ۱۳۸۸‬دست‌کم‬        ‫نشود‪ .‬قضاوت در محاکم باید کاملا‬     ‫بازداشت و زندانی م ‌یشوند‪.‬‬
‫لابی خود برای تحمیل این وزراتخانه‬    ‫رضا رحمانی کلاه گذاشت‪« :‬متأسفانه‬   ‫حسین مقصودی نماینده سبزوار‬       ‫‪ ۸۶۰‬روزنام ‌هنگار را رژیم ایران بازداشت‬  ‫عادلانه و منصفانه و به دور از هر گونه‬
‫استفاده م ‌یکند‪ .‬بهانه تفکیک وزارت‬   ‫عدم توجه به شایسته‌سالاری در این‬   ‫و از موافقان استیضاح رضا رحمانی‬     ‫و زندانی کرده و شماری از آنها اعدام‬    ‫نفوذپذیری باشد‪ .‬ما م ‌یگوییم قاضی‬    ‫آیت‌الله ابراهیم رئیسی رئیس‬
‫صمت از سوی دولت نیز ناتوانی او از‬    ‫وزارتخانه بیداد م ‌یکند و افرادی بر‬  ‫گفته است‪« :‬نمایندگان از شرایط‬                           ‫حتی حق دخالت دادن ح ّب و بغض‬       ‫کنونی قوه قضاییه و عضو هیأت مرگ‬
‫مدیریت همه حوزه‌های زیرمجموعه‬      ‫اساس رانت و خویشاوندی امور اصلی‬    ‫بخش صنعت ناراضی هستند و‬                      ‫شد‌هاند‪.‬‬    ‫شخصی خود را نیز ندارد؛ چه برسد‬      ‫کشتارهای دهه شصت در دیدار با اهالی‬
                    ‫این وزارتخانه را بر عهده گرفت ‌هاند‪.‬‬ ‫معتقدند این بخش از کنترل رحمانی‬     ‫روزنامه‌نگاران با اتهام‌های جعلی‬     ‫به اینکه تحت نفوذ افرادی دیگر باشد؛‬   ‫مطبوعات و رسانه م ‌یگوید «رسان ‌هی‬
     ‫این وزراتخانه بوده است‪.‬‬    ‫رحمانی در مورد رشته تحصیلی‌اش‬                         ‫چون«اقدام علیه امنیت داخلی»‪،‬‬       ‫به همین دلیل کار قضاوت کار سختی‬     ‫حاکمیت شدن افتخار است‪ ».‬او گفته‬
‫این در حالیست که به اعتقاد‬       ‫هم سر مجلس کلاه گذاشت و‬         ‫خارج است و وی هیچکاره است‪».‬‬      ‫«تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»‬                          ‫رسان ‌ههاازخطوطقرمزقانونعبورنکنند‬
‫بسیاری از کارشناسان با توجه به‬     ‫رشته‌اش ارتباطی به وزارتخانه‬     ‫از جمله مواردی که حسین‬         ‫و یا «همکاری با عوامل بیگانه» و «‬                  ‫است‪».‬‬     ‫تا کارشان به دادگستری کشیده نشود!‬
‫ساز و کار مدیریت اقتصادی یا به‬     ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نداشت؛ وی‬     ‫مقصودی به عنوان نمونه‌های عملکرد‬    ‫جاسوسی» بازداشت و زندانی شد‌هاند‪.‬‬     ‫منابع داخلی به نقل از مهدی‬        ‫آی ‌تالله ابراهیم رئیسی رئیس کنونی‬
‫بیان بهتر مدیریت نادرست دولت‪،‬‬      ‫لیسانس فقه از دانشگاه آزاد دارد‪».‬‬  ‫نادرست وزیر صمت مطرح کرده‬        ‫اتهام‌های دیگری نیز چون «توهین‬      ‫رحمانیان مدیرمسئول روزنامه «شرق»‬     ‫قوه قضاییه و عضو هیأت مرگ در دهه‬
‫پی ‌شبینی م ‌یشود را‌هاندازی وزارت‬   ‫این در حالیست که حمیده‬        ‫است بازار اتومبیل است‪ .‬او گفته‬     ‫به مقدسات اسلامی» و «توهین و‬       ‫نوشتند‪،‬مدیرانمسئولرسان ‌ههاموضوع‬     ‫شصت خورشیدی با تعدادی از مدیران‬
‫تازه‌ای با عنوان وزارت تجارت تنها‬    ‫زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و‬      ‫که «مونسان و یکه زارع [مدیران‬      ‫اهانت به مقام رهبر جمهوری اسلامی‬     ‫بازداشت روزنام ‌هنگاران را طرح کرد‌هاند‬ ‫رسانه و مطبوعات دیدار کرد‪ .‬برخی‬
‫راه را برای توزیع رانت بیشتر در‬     ‫معادن مجلس شورای اسلامی نیز‬      ‫ایران خودرو] در بحث ایران خودرو‬     ‫و یا بنیانگذار نظام» نیز برای بازداشت‬   ‫و گفت ‌هاند که تعداد زیادی خبرنگار در‬  ‫رسان ‌ههای داخلی و مدیران رسان ‌هها‬
‫اقتصاد فاسد جمهوری اسلامی‬        ‫در این‌باره است «دلیل استیضاح‬     ‫میدانداری م ‌یکنند و رحمانی حتی‬     ‫روزنام ‌هنگاران و شهروند خبرنگار کافی‬   ‫زندان داریم‪ ،‬که رئیسی پرسیده‪« :‬واقعاً‬  ‫در گفتگوهایی این دیدار را ب ‌یسابقه و‬
‫فراهم می‌کند و دست دولت را برای‬     ‫وزیر صمت این است که او در‬                           ‫بوده است! در همین زمینه دست کم‬      ‫زیاد است؟ چند نفرند؟!» در پاسخ‪،‬‬
‫به باد دادن منابع کشور باز م ‌یکند‪.‬‬                                          ‫‪ ۵۷‬تن از آنها با این اتها ‌مها بازداشت و‬                        ‫«امیدوارکننده» توصیف کرد‌هاند‪.‬‬
                                                                                ‫=الیاس حضرتی نماینده‬           ‫او در حالی که دلیل تاسیس‬
‫آمریکا برای مذاکره گذاشته برای رژیم‬                                                    ‫زندانی شد‌هاند‪.‬‬    ‫مجلس‪ ،‬قائم مقام حزب‬           ‫خبرگزاری‌ها توسط دستگاه‌های‬
‫تهران مقدور نیست‪ .‬همین مسئله‬                                                                  ‫ا عتما د ملی و صا حب‬           ‫حکومتی را انتقال نگاه و خبرشان به‬
‫سبب شده همان جریانی که برای‬       ‫«تشکیل لابی ‪۱۰۰‬نفره»؛ پیشنهاد الیاس حضرتی‬                                        ‫رستوران «ماهی سفید»‬           ‫جامعه دانسته‪ ،‬گفته است‪« :‬اگر همه‬
‫مذاکره با آمریکا دست و پا م ‪‎‬یزند‬          ‫برای مذاکره با آمریکا!‬                                           ‫گفته با یک لابی دست‌کم‬          ‫رسان ‌هها این موضوع را مورد توجه قرار‬
‫به بهان ‪‎‬ههای مختلف علیه ترامپ نیز‬                                                               ‫‪ ۱۰۰‬نفره باید سدی در برابر‬        ‫دهند‪ ،‬طبعا همه آنها‪ ،‬رسانه حاکمیت‬
                     ‫الیاس حضرتی خود متهم به زد و بند و لابیگری با مافیاست‪ ،‬ماجرای کل ‪‎‬هپاچه خوری او با شهرام جزایری از‬           ‫لابیگری‌های ضدایرانی در‬         ‫خواهند شد و رسانه حاکمیت شدن یک‬
         ‫موض ‪‎‬عگیرینند‪.‬‬    ‫اختلاسچ ‪‎‬یهای با سابقه یک فقره از ماجراهایی است که لو رفت‪ .‬روزنامه کیهان تهران در پیگیری این موضوع‬           ‫سطح جهان ایجاد کرد و مانع‬
‫رئیس جمهور آمریکا دوشنبه عصر‬                                                                                                 ‫افتخار است‪».‬‬
‫پیش از سفر به پنسیلوانیا گفت مایل‬                 ‫پرسید «کدام سنخیت باعث این همنشینی شده است؟»‬                               ‫بروز جنگ شد!‬         ‫این در حالیست که تاسیس‬
‫است هرگاه ایران آماده باشد وارد‬                                                                 ‫=این نماینده عنوان کرده‪،‬‬         ‫خبرگزار ‌یها و روزنام ‌هها با بودجه و‬
‫گفتگو شود اما درحال حاضر بحثی‬      ‫و امضای برجام پشت درهای بسته و‬    ‫کرده‪« ،‬در زمان جنگ تحمیلی‬        ‫او تاکید کرده این لابیگران «باید‬     ‫این لابیگران می‪‎‬توانند از‬        ‫هزینه دستگا‌ههای مختلف حکومتی‬
                    ‫در خلوت صورت گرفت از بیراه ‌‏ههای‬   ‫نیز لابیگر ‌ی برای تشریح مواضع‬     ‫از شخصی ‌تهای موثر و تاثیرگذار در‬     ‫وفاداران به نظام و منتقدان‬        ‫از جمله خبرگزاری میزان زیر نظر قوه‬
   ‫میان دو کشور در جریان نیست‪.‬‬    ‫مختلف به کاخ سفید پل بزند‪ .‬وقتی‬    ‫برحق خودمان و دلایل ادامه دفاع‬     ‫حوزه بی ‌نالملل‪ ،‬شخصی ‌تهای آشنا‬     ‫و حتی مخالفان جمهوری‬           ‫قضاییه به شدت مورد انتقاد است‪ .‬روند‬
‫ترامپ تاکید کرده‪« ،‬حکومت ایران‬     ‫مسیرهای مذاکره پنهان باشد رد شدن‬   ‫مقدس‪ ،‬گرو‌ههای زیادی را از ایران‬    ‫و با سابقه تشکیل شود‪ ،‬اعضای این‬      ‫اسلامی باشند ولی باید دل‬         ‫رو به گسترش روزنام ‌‌هدرس ‌تکنی و‬
‫آشوبگر و تروریست است و درجه یک‬     ‫از حقوق شهروندان و زیرپا گذاشتن‬    ‫م ‌یفرستادند که شامل گرو‌ه پارلمانی‪،‬‬  ‫گروه م ‌یتواند از وفاداران به نظام‪،‬‬                        ‫خبرگزار ‌یسازی در ایران‪ ،‬اتفاقا نشان‬
‫در ترور‪ ،‬ما نم ‪‎‬یدانیم چه م ‌یشود‪ ،‬اگر‬ ‫مطالبات عمومی سه ‪‎‬لتر و بده و‬     ‫مذهبی و سیاسی م ‌یشدند‪ .‬این گروه‬    ‫منتقدان جمهوری اسلامی ایران و‬       ‫در گرو ایران داشته باشند!‬        ‫از عدم آزادی بیان دارد و مطبوعات‬
‫عمل تروریستی باشد به شدت پاسخ‬      ‫بستا ‪‎‬نها و زد و بندهای سیاسی که‬   ‫را نیز جمهوری اسلامی ایران را باید‬   ‫حتی ‌آنهایی که مخالف جمهوری‬        ‫=حسن روحانی می‪‎‬گوید‬           ‫و رسانه‌ها را به بولتن‌های خبری‬
‫م ‌یدهیم ما چار‪‎‬های نداریم‪ .‬آنها هر‬   ‫نفع آن فقط برای جریا ‪‎‬نهای زورگو و‬                      ‫اسلامی هستند باشند‪ ،‬اما همه آنها‬     ‫شرایط امروز به هیچ عنوان‬         ‫دستگا‌ههای دولتی و حکومت تبدیل‬
‫زمان که آماده مذاکره بودند زنگ‬     ‫مافیای حاکم خواهد بود بیشتر ممکن‬        ‫بفرستند تا نتیجه بگیریم‪».‬‬   ‫باید دل در گرو ایران داشته باشند!»‬    ‫شرایط مذاکره نیست و‬           ‫کرده که طبق خوشآمد و اهداف آنان‬
‫بزنند‪ ،‬اگر آماده نیستند مزاحم نشوند‪،‬‬  ‫م ‪‎‬یشود‪ .‬چنانکه محمدجواد ظریف و‬    ‫در دو هفته گذشته انواع و اقسام‬     ‫به گفته او باید نمایندگان مجلس‬      ‫امروز ما در شرایط مقاومت‬         ‫فعالیت م ‌یکنند و به همین دلیل نیز‬
                    ‫تیم او با جان کری و تی ‌ماش بریدند و‬ ‫طر ‪‎‬حها از درون رژیم ب ‌هخصوص‬      ‫آمریکا‪ ،‬شخصی ‌تهای مجلس سنای‬                            ‫از سوی جامعه مورد استقبال و اعتماد‬
 ‫تا آن زمان فشارها افزایش م ‪‎‬ییابد‪».‬‬                     ‫جریان موسم به اصلا ‪‎‬حطلب برای‬      ‫آمریکا و رؤسای کمیت ‪‎‬هها و احزاب آنها‪،‬‬      ‫و ایستادگی هستیم!‬
‫همزمان با افزایش تن ‌شها میان‬            ‫دوختند و بر تن کردند‪.‬‬   ‫مذاکره با آمریکا از «تشکیل میز قرمز»‪،‬‬  ‫روزنام ‌هنگارانوشخصی ‌تهایروشنفکر‬                                   ‫قرار نم ‌یگیرند‪.‬‬
‫رژیم ایران و ایالات متحده آمریکا و‬   ‫در این میان‪ ،‬دونالد ترامپ هرگونه‬   ‫«دیپلماسی پارلمانی» و «تبادل‬      ‫و صاحبان صنایع و کارخانجات طرف‬      ‫الیاس حضرتی از اعضای پیشین‬        ‫در این میان‪ ،‬در حال ‌ی که ایران یکی‬
‫متحدانش در منطقه یوسف ب ‌نعلوی‬     ‫مذاکره با جمهوری اسلامی را منوط به‬  ‫زندان ‪‎‬یها»تااشار‪‎‬ههایعلیخامن ‪‎‬هایبه‬                       ‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو‬    ‫از زندا ‌نهای بزرگ خبرنگاران در جهان‬
‫وزیر خارجه عمان به تهران سفر کرد‪.‬‬    ‫شروط ‪۱۲‬گانه کرده و به دنبال مذاکره‬  ‫مذاکره در بار‏ه «آب و هوا‪ ،‬منابع طبیعی‬         ‫همکاری قرار گیرند‪.‬‬     ‫«فراکسیون امید» پیشنهاد داده وزارت‬    ‫محسوبم ‌یشود‪،‬ابراهیمرئیسی«وجود‬
‫عمان‪ ،‬عراق و ژاپن کشورهایی‬       ‫بر سر توافق جدیدی با جمهوری‬      ‫و محیط زیست» مطرح شده است‪.‬‬       ‫حضرتی با بیان اینکه باید با‬        ‫خارجه در هماهنگی با شورا ‪‎‬ی عالی‬     ‫آزادی در کشور» را «برکت انقلاب‬
‫هستند که به دنبال ایفای نقش میانجی‬   ‫اسلامی است اما پیداست که تا کنون‬   ‫جمهوری اسلامی تلاش م ‪‎‬یکند‬       ‫شخصی ‌تهای اروپایی نیز چنین‬        ‫امنیت ملی گروهی حداقل ‪ ۱۰۰‬نفره‬      ‫اسلامی و خون مطهر شهدا» دانسته‬
‫در روابط تهران و واشنگتن هستند‪ .‬بنا‬   ‫پذیرفتن چارچو ‪‎‬بهایی که دولت‬     ‫شبیه آنچه در جریان مذاکرات اتمی‬     ‫رایزن ‌یهایی را انجام دهیم یادآوری‬    ‫را تشکیل دهد تا در گفتگو با مقامات‬    ‫و گفته‪« :‬ما در دستگاه قضایی خود را‬
‫بر تاز‌هترین خبرها عادل عبدالمهدی‬                                                                ‫آمریکایی و اروپایی مواضع جمهوری‬     ‫موظف به حمایت از آزادی رسان ‌هها و‬
‫نخست وزیر عراق گفته که بغداد‬                                                                                       ‫مطبوعات م ‌یدانیم و معتقدیم که این‬
‫هیا ‌تهایی را به تهران و واشنگتن‬                                                                      ‫اسلامی را تشریح کنند‪.‬‬
‫اعزام کرده است تا «تنش بین ایران و‬                                                               ‫این سردار و مجلسی رستوراندار‪،‬‬        ‫آزادی به نفع مردم و کشور است‪».‬‬
‫ایالات متحده آمریکا را متوقف کنند‪».‬‬                                                               ‫س ‪‎‬هشنبه ‪ ۳۱‬اردیبهشت‪ ،‬در مصاحبه با‬    ‫رئیس دستگاه قضاییه همچنین‬
‫حسن روحانی‪ ،‬دوشنبه شب ‪۳۰‬‬                                                                    ‫«خان ‌هملت» تاکید کرده‪« ،‬محمدجواد‬    ‫«آگاه ‌یبخشی و امیدآفرینی» را وظیفه‬
‫اردیبهشت ماه‪ ،‬در یک سخنرانی در‬                                                                 ‫ظریف به تنهایی در این برهوت دنیا‪،‬‬    ‫اصحابرسانهشمردوخواستارجلوگیری‬
‫جمع شماری از روحانیون گفت‪« :‬در‬                                                                 ‫صدای جمهوری اسلامی شده در حالی‬      ‫رسانه‌ها از «فضاسازی دشمنان» و‬
‫مهرماه سال گذشته در جریان سفر به‬                                                                ‫که معتقدم از این ت ‌کصدایی باید‬
‫سازمان ملل‪ ،‬پنج نفر از رهبران معروف‬                                                                                     ‫«امیدآفرین» بودن مطبوعات شد‪.‬‬
‫دنیا واسطه شدند که با رئی ‌سجمهوری‬                                                                         ‫خارج شویم‪».‬‬     ‫آی ‌تاللهرئیسیبهاهالیرسانهگفتهکه‬
‫آمریکا مذاکره کنیم و سال پیش از‬                                                                 ‫حضرتی گفته این لابی ‪۱۰۰‬نفره باید‬     ‫مراقبباشندتا«نکت ‌ههاوسینگنا ‌لهایی‬
‫آن نیز وزارت خارجه آمریکا هشت بار‬                                                                ‫تبدیل به سدی در برابر لابیگر ‌یهای‬    ‫که موجب شادمانی دشمن م ‌یشود‪ ،‬در‬
                                                                                ‫ضدایرانی در سطح جهان شود‬
      ‫درخواست مذاکره داد‪».‬‬                                                                ‫همچنین م ‌یتوان با این شیوه مانع از‬      ‫جامعه منتشر و شنیده نشود!»‬
‫به گفته روحانی‪« ،‬اما شرایط امروز‬                                                                                     ‫رئیس قو‌ه قضاییه و رئیس سابق‬
‫به هیچ عنوان شرایط مذاکره نیست‬                                                                       ‫بروز هرگونه جنگی شد‪.‬‬     ‫تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه‬
‫و امروز شرایط ما شرایط مقاومت و‬

         ‫ایستادگی است!»‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9