Page 7 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۱۲ (دوره جديد
P. 7

‫صفحه ‪7‬ـ ‪ Page 7‬ـ شماره ‪۱۶۷۸‬‬
‫جمعه ‪ ۲۴‬تا پنجشنبه ‪ ۳۰‬مه ‪2019‬‬

‫گزین ‌ههای اپوزیسیون ونزوئلا برای گذار از بحران استمرارطلبان در بازی خطرناک دموکرا ‪‎‬تها؛‬

‫«براندازی نظام» هدف مشترک هر دو حزب آمریکا؟!‬                                                                         ‫=نمایندگان اپوزیسیون‬
                                                                                               ‫و حکومت در ونزوئلا‪،‬‬
‫گفتگوی وزیر خارجه و سرپرست وزارت دفاع آمریکا با خبرنگاران‬          ‫=شاناهان سرپرست‬           ‫هواداران خوان گوائیدو؛ ‪ ۱۸‬مه ‪۲۰۱۹‬‬                      ‫مذاکراتی غیررسمی را در‬
                                       ‫پنتاگون‪ :‬از منابع موثق‬                                             ‫کشور اروپایی نروژ آغاز‬
‫مفروضاتی متکی است که معلوم‬       ‫فشار حداکثری درست کار م ‌یکند‪.‬‬    ‫گزارشی در مورد تهدیدات‬       ‫«لااستامپا» م ‌یگوید «ما به رو ‌سها‬  ‫در مذاکراتی که در اسلو و با نظارت‬
     ‫نیست به وقوع بپیوندند‪.‬‬    ‫تهدید منافع آمریکا که منشاء آن‬    ‫از سوی رژیم ایران برای‬       ‫اطمینان و ضمانت دادیم که با تغییر‬   ‫دولت نروژ انجام گرفت توانست با‬             ‫کرد ‌هاند‪.‬‬
                    ‫از جمهوری اسلامی است واقعی و‬     ‫نیروها و منافع آمریکا‬        ‫دولت در ونزوئلا خواهند توانست‬     ‫شورشیان مسلح گروه ‪ FARC‬به‬      ‫=نماینده خوان گوائیدو‪،‬‬
‫نخست آنکه معلوم نیست ترامپ‬       ‫شدید است‪ .‬سیاست مماشات با‬       ‫داشتیم که با تغییر موضع‬       ‫نقش مهمی را که در اقتصاد ما دارند‬   ‫توافقی دست یابد که به دو دهه‬     ‫رئیس جمهور موقت‬
‫پست ریاس ‌تجمهوری را در دور دوم‬    ‫جمهوری اسلامی در زمان اوباما‬     ‫خود جلوی حملات و‬          ‫حفظ کنند‪ .‬ما به تمام قراردادهایی‬    ‫مبارزه مسلحانه در این کشور پایان‬   ‫ونزوئلا‪ ،‬در ملاقات با‬
‫به دموکرا ‌تها واگذار کند‪ .‬دوم آنکه‬  ‫تمام شده و روزهایی کە رژیم ایران‬   ‫خطای محاسبه ایران را‬        ‫که که دولت کنونی با روسیه و دیگر‬                      ‫سفیر روسیه در کاراکاس‪،‬‬
‫دموکرا ‌تهایی که تا کنون نامزدی‬    ‫آمریکای ‪‎‬یها را بدون عواقب ب ُکشد به‬                   ‫کشورها منعقد ساخته است احترام‬                    ‫داد‪.‬‬  ‫خواهان همکاری این کشور‪،‬‬
‫خود را اعلام کرد‌هاند‪ ،‬مواضع متفاوتی‬                              ‫گرفتیم‪.‬‬      ‫خواهیم گذاشت‪ ».‬یکی از همکاران‬     ‫اپوزیسیون ونزوئلا همزان با‬      ‫که از دولت نیکلاس مادورو‬
‫در قبال برجام دارند؛ ب ‌هگون ‌های که‬         ‫پایان رسیده است‪».‬‬    ‫=پمپئو در پاسخ به‬          ‫خوان گوائیدو که این روزها در مادرید‬  ‫تظاهرات خیابانی‪ ،‬تجمعات و‬      ‫حمایت م ‌یکند‪ ،‬برای پایان‬
‫غیر از ساندرز بقیه‪ ،‬از جمله جو‬     ‫خبرگزاری ایلنا به نقل از ب ‪‎‬یب ‪‎‬یسی‬  ‫خبرنگاری که پرسید‬          ‫بسر م ‌یبرد به کیهان لندن م ‌یگوید‬   ‫اعتصا ‌بها‪ ،‬در سطوح مختلف سرگرم‬    ‫دادن به بحران کنونی شد‪.‬‬
‫بایدن‪ ،‬خواهان بازگشت مشروط‬       ‫از اختلاف سناتورهای آمریکایی‬     ‫برای کاهش دادن خطای‬         ‫«این ضمانتی که ما به رو ‌سها دادیم‬   ‫مذاکره با کشورهای خارجی است‪.‬‬     ‫=نماینده رئیس جمهور‬
‫به برجام هستند که همین موجب‬      ‫در جلسه نمایندگان و سناتورهای‬     ‫محاسباتی‪ ،‬آیا حاضر به‬        ‫راه را برای مذاکره واشنگتن با مسکو‬   ‫در دو هفته گذشته نمایندگان خوان‬   ‫موقت ونزوئلا در آمریکا‪،‬‬
‫پیچید‌هت ‌رشدن موضوع م ‌یشود‪ .‬سوم‬   ‫آمریکایی با پمپئو و شاناهان خبر‬    ‫مذاکره مستقیم با رژیم‬                           ‫گوائیدو در کاراکاس با سفیر روسیه‬   ‫در ملاقات با افسران‬
‫آنکه معلوم نیست اگر حزب دموکرات‬    ‫داده و نوشته است‪ ،‬شنیده شده‬      ‫ایران هستید‪ ،‬گفته به‬           ‫در رابطه با ونزوئلا هموار کرد‪».‬‬  ‫در ونزوئلا نیز چندین دیدار داشتند‪.‬‬  ‫«فرماندهی جنوب» که‬
‫هم برنده انتخابات ‪ ۲۰۲۰‬شود‪ ،‬موضع‬    ‫باب منندز از شرایط فعلی و کمپین‬    ‫اندازه کافی را ‌ههایی برای‬     ‫اپوزیسیون ونزوئلا اگرچه از ابتدا‬    ‫اپوزیسیون ونزوئلا با توجه به حمایت‬  ‫مرکز آن در فلوریدا قرار‬
‫کنونی خود را در برابر برجام حفظ‬    ‫حداکثر فشار بر ایران ابراز نگرانی‬                     ‫بر گذار مسالم ‌تآمیز تاکید داشته‪،‬‬   ‫مسکو از دولت نیکلاس مادورو‪ ،‬از این‬  ‫دارد‪ ،‬در رابطه با گزین ‌ههای‬
‫کند!» این احتمال از سوی دیگر‬      ‫کرده در حالی که افرادی مانند جیم‬       ‫انتقال پیام داریم‪.‬‬     ‫ولی گزین ‌ههای دیگر را نیز در نظر‬   ‫کشور خواسته است برای جلوگیری‬     ‫نظامی به تبادل نظر‬
‫تحلیلگران و ناظران غربی نیز مطرح‬    ‫ریش اعلام کردند که به استراتژی‬    ‫=روزنامه اصلا ‪‎‬حطلب‬         ‫دارد‪ .‬در همین رابطه باید به دیدار‬   ‫از افزایش تن ‌شها و شدت گرفتن‬
‫شده به ویژه آنکه تا دو سال دیگر‪،‬‬    ‫ترامپ در مورد ایران اعتماد کامل‬    ‫شرق نوشته اگر ادعای‬         ‫اخیر کارلوس وکیو نماینده خوان‬     ‫خشونت‪ ،‬تمام نفوذ خود را برای گذار‬           ‫پرداخت‪.‬‬
‫وضعیت جامعه ایران قابل پی ‌شبینی‬    ‫دارند‪ .‬این اختلاف‌ها در جلسه دیروز‬  ‫تلاش دموکرا ‌تها برای‬        ‫گوائیدو در واشنگتن با افسران ارشد‬   ‫مسالم ‌تآمیز از این بحران به کار‬
‫نیست و معلوم نیست جامعه جهانی‬     ‫باعث بحث و بالا گرفتن جدل بر‬     ‫بازداشتن تهران از گفتگو‬       ‫«فرماندهی جنوب» یا ‪Southern‬‬      ‫گیرد‪ .‬وضعیت در ونزوئلا در دستور‬   ‫احمد رأفت ‪ -‬بحران در ونزوئلا‬
‫اعم از اروپا و روسیه و چین و‬      ‫این موضوع شده و در ادامه منندز و‬   ‫با دولت ترامپ تا پایان‬       ‫‪ Command‬اشاره کرد که ستاد‬       ‫کار ملاقا ‌تهای اخیر مایک پمپئو‬   ‫همچنان ادامه دارد و هنوز روزن ‌های‬
‫آمریکا‪ ،‬شامل هر دو حزب‪ ،‬برای‬                         ‫دوره ریاست‌جمهوری‬          ‫مرکزی آن در فلوریدا قرار دارد و‬    ‫وزیر خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف‬  ‫برای پایان آن دیده نم ‌یشود‪.‬‬
‫حل مشکلات در خاورمیانه همچنان‬         ‫ریش جلسه را ترک کردند‪.‬‬    ‫او صحت داشته باشد‪،‬‬         ‫حوزه عملیا ‌تاش آمریکای جنوبی‬     ‫همتای روس ‌یاش در مسکو و دیدار‬    ‫نیروهای مخالف حکومت کنونی که‬
‫حاضر به تحمل نظام جمهوری‬        ‫از سوی دیگر دموکرا ‌تهای کنگره‬    ‫مصداق بازی کردن در‬         ‫است‪ .‬در این نشست در رابطه با‬      ‫با ولادیمیر پوتین در سوچی نیز قرار‬  ‫رهبری آن با نیکلاس مادورو‪ ،‬رئیس‬
                    ‫آمریکا نشستی را با حضور جان برنان‬                     ‫امکان اقدام نظامی آمریکا در صورت‬                      ‫جمهوری برکنار شده است‪ ،‬و خوان‬
      ‫اسلامی در ایران باشند!‬   ‫آخرین رئیس سیا در دولت باراک‬       ‫زمین دموکرا ‌تهاست‪.‬‬       ‫وخامت اوضاع در ونزوئلا رایزنی‬                  ‫داشت‪.‬‬   ‫گوائیدو‪ ،‬رئیس پارلمان را به عنوان‬
‫دونالد ترامپ‪ ،‬نهم ماه مه (‪۱۹‬‬      ‫اوباما و وندی شرمن مسئول تیم‬     ‫=کیهان تهران با‬           ‫شده است‪ .‬پارلمان ونزوئلا بر پایه‬    ‫مایک پمپئو در کنفرانس خبری‬      ‫رئیس جمهور موقت‪ ،‬در انتظار‬
‫اردیبهشت) در یک اظهار نظر گفته‬     ‫مذاکرات اتمی آمریکا به منظور ایجاد‬  ‫استقبال از تحلیل‬          ‫اصل ‪ ۱۸۷‬قانون اساسی کنون ‌یاش‬     ‫مشترک با همتای روس ‌یاش‬       ‫برگزاری انتخابات جدید به رسمیت‬
‫بود‪« ،‬م ‌یدانید دوست دارم درباره‬    ‫فشار علیه دولت ترامپ برگزار کردند‪.‬‬  ‫شرق نوشته دموکرات‬          ‫م ‌یتواند از کشورهای خارجی بخواهد‬   ‫گفت «امیدوارم بتوانیم با وجود‬    ‫م ‌یشناسند‪ ،‬سرگرم مذاکره در سطوح‬
‫ایران چه اتفاقی بیفتد؟ دوست دارم‬    ‫همزمان رسان ‪‎‬ههای وابسته به‬      ‫و جمهوریخواه در هدف‬         ‫با اعزام نیروهای نظامی‪ ،‬ونزوئلا را در‬ ‫اختلا ‌فنظرهایی که در رابطه با‬    ‫مختلف برای خروج از بحران کنونی‬
‫به من زنگ بزنند‪ .‬م ‌یدانید که جان‬   ‫دموکرات‪‎‬ها و شبکه‪‎‬های فارس ‌یزبان‬   ‫با هم فرقی ندارند و آن‬       ‫بازگرداندنثباتوآرامشیاریرسانند‪.‬‬    ‫ونزوئلا داریم‪ ،‬راهی مشترک برای‬
‫کری با آنها زیاد صحبت م ‌یکند‪.‬‬     ‫همسو که مواضع ضدترامپ دارند‬      ‫خیال خام برانداختن‬         ‫در روزهای گذشته برخی از همکاران‬    ‫پایان دادن به بحران در این کشور‬                ‫هستند‪.‬‬
‫جان کری به آنها می‌گوید به ما زنگ‬   ‫بار دیگر بحث استیضاح ترامپ را‬     ‫نظام جمهوری اسلامی‬         ‫نزدیک خوان گوئیدو بازداشت شدند و‬    ‫و پایان دادن به رنجی که مردم این‬   ‫از اواسط ماه مه نمایندگاه هر‬
‫نزنند!» زنگ نزدن زمامداران ایران‬    ‫مطرح کرد‌هاند‪ .‬ب ‪‎‬یبی‌سی ‪‎‬فارسی‬    ‫است‪ ،‬تفاوت آنها در شیوه‬       ‫برخی دیگر نیز مجبور به ترک کشور‬    ‫کشور م ‌یکشند‪ ،‬پبدا کنیم»‪ .‬سرگئی‬   ‫دو جناح در اسلو‪ ،‬پایتخت نروژ با‬
‫به ترامپ‪ ،‬همانطور که شرق نوشته‪،‬‬    ‫در گزارشی با عنوان «بالا گرفتن‬    ‫رسیدن به این هدف است‪.‬‬        ‫یا پناه بردن به سفار ‌تهای اروپایی در‬ ‫لاوروف نیز در همین کنفرانس خبری‬   ‫میانجیگری این کشور‪ ،‬گفتگوهایی را‬
‫یعنی بازی کردن جمهوری اسلامی‬      ‫درخواست دموکرا ‌‍ت‌ها برای‬                        ‫کاراکاس شد‌هاند‪ .‬واکنش اپوزیسیون‬    ‫گفت «ما مخالف تحمیل دمکراسی با‬    ‫آغاز کردند که البته تا کنون پیشرقت‬
‫در زمین دموکرا ‌تها بدون آنکه‬     ‫استیضاح ترامپ» نوشته «پس از‬      ‫مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و‬   ‫به تشدید سرکوب تا کنون تجمعات‬     ‫استفاده از زور هستیم و فکر م ‌یکنیم‬ ‫قابل ملاحظ ‌های نداشته است‪ .‬ریاست‬
‫با توجه به موفقیت‌های اقتصادی‬     ‫خودداری مشاور سابق حقوقی کاخ‬     ‫پاتریک شاناهان سرپرست پنتاگون‬    ‫مسالم ‌تآمیز بوده است‪ ،‬ولی در‬     ‫باید شرایطی را به وجود آورد که مردم‬ ‫هیأتی که دولت کنونی را نمایندگی‬
‫دولت ترامپ در آمریکا‪ ،‬آنها اصلا‬    ‫سفید از شهادت دادن در کنگره‬      ‫روز س ‌هشنبه ‪ ۲۱‬ماه مه (‪۳۱‬‬     ‫محافل اپوزیسیون ونزوئلا گفته‬      ‫ونزوئلا بدون پی ‌ششرط و بدون تهدید‬  ‫م ‌یکند با خورخه رودریگز وزیر‬
‫شانس بازگشت به قدرت را در سال‬     ‫علیرغم صدور احضاریه رسمی‪،‬‬       ‫اردیبهشت)‪ ،‬با نمایندگان عال ‌یرتبه‬ ‫م ‌یشود که دستگیری احتمالی خوان‬    ‫از خارج‪ ،‬مذاکراتی را آغاز کنند که‬  ‫ارتباطات و رهبری هیات مخالفان‬
                    ‫درخواست‌های نمایندگان دموکرات‬     ‫دموکرات و جمهوریخواه مجلس‬      ‫گوائیدو خط قرمزی است که اگر‬      ‫عبور از بحران کنونی را میسر سازد»‪.‬‬  ‫با استالین گنزالس نایب رئیس‬
       ‫‪ ۲۰۲۰‬داشته باشند!‬    ‫برای استیضاح دونالد ترامپ رئیس‬                      ‫رژیم نیکلاس مادورو از آن عبور کند‪،‬‬   ‫خوان گوائیدو در اشاره به نقش مثبتی‬  ‫پارلمان و از همکاران نزدیک خوان‬
     ‫هدف براندازی است‬       ‫جمهور آمریکا بالا گرفته است» اما‬     ‫نمایندگان و سنا جلسه داشتند‪.‬‬  ‫می تواند پای نظامیان خارجی را به‬    ‫که روسیه با توجه به نفوذش در این‬   ‫گوائیدو است‪ .‬این مذاکرات‪ ،‬تا آنجا‬
‫از سوی دیگر‪ ،‬روزنامه کیهان تهران‬    ‫در همین گزارش به نقل از نانسی‬     ‫موضوع اصلی این جلسه تن ‌شهای‬                        ‫کشور آمریکای لاتین م ‌یتواند ایفا‬  ‫که که کیهان لندن توانست اطلاع‬
‫در واکنش مثبت به این یادداشت‬      ‫پلوسی رئیس مجلس نمایندگان در‬     ‫خاورمیانه‪ ،‬تهدیدهای نظامی از سوی‬            ‫ونزوئلا باز کند‪.‬‬  ‫کند‪ ،‬در گفتگو با روزنامه ایتالیایی‬  ‫پیدا کند‪ ،‬هنوز در هیچ موردی و‬
‫شرق نوشته «بارها منتقدان در این‬    ‫باره‪‎‬ی استیضاح ترامپ آمده «فکر‬                                                            ‫به ویژه برگزاری مجدد انتخابات‬
‫سا ‌لها بر این نکته تاکید کرده بودند‬  ‫نم ‌‏یکنم در این لحظه به چنین‬       ‫رژیم ایران و احتمال جنگ بود‪.‬‬                                        ‫ریاست جمهوری به نتیجه نرسید‌هاند‪.‬‬
‫که دموکرات و جمهوریخواه در هدف‬                        ‫شاناهان سرپرست پنتاگون پس‬                                            ‫خوان گوائیدو برگزاری انتخابات‬
‫با هم فرقی ندارند و آن خیال خام‬          ‫نقطه‌ای رسیده باشیم»!‬   ‫از این جلسه که پشت درهای بسته‬                                          ‫مجدد ریاست جمهوری را به عنوان‬
‫برانداختن نظام جمهوری اسلامی‬      ‫گرچه محمدجواد ظریف و تیم او‬      ‫برگزار شد به خبرنگاران گفت‪ ،‬تغییر‬                                        ‫پی ‌ششرط برای هرگونه توافقی تعیین‬
‫است‪ ،‬تفاوت آنها در شیوه رسیدن‬     ‫و در حقیقت کلیت نظام جمهوری‬      ‫آرایش نیروهای آمریکا در منطقه‬
‫به این هدف است‪ ،‬کما اینکه اوباما‬    ‫اسلامی و لابیگران نظام در آمریکا‪،‬‬   ‫نه برای جنگ با ایران‪ ،‬که برای‬                                                     ‫کرده است‪.‬‬
‫ی ‌کبار در میان لبخندهای فریبای‬    ‫کانادا و اروپا روی دموکرا ‪‎‬تها حساب‬  ‫بازدارندگی و جلوگیری از تهدیدهای‬                                        ‫نروژ دارای سابق ‌های طولانی در‬
‫برجامی خود نقاب از چهره برداشت‬     ‫باز کرد‌هاند اما در روزهای اخیر قضیه‬                                                         ‫میانجیگری بی ‌نالمللی است‪ .‬از جمله‬
‫و گفت اگر م ‌یشد تمام پیچ و‬      ‫شکل تاز‌های به خود گرفته و در بین‬               ‫آنهاست‪.‬‬                                         ‫م ‌یتوان به مذاکرات بین اسرائیل ‌یها‬
‫مهر‌ههای تاسیسات هست ‌های ایران را‬   ‫استمرارطلبان در مورد سیاس ‪‎‬تهای‬    ‫سرپرست وزارت دفاع آمریکا تاکید‬                                         ‫و فلسطین ‌یها که به توافقنامه اسلو‬
‫باز م ‌یکردم‪ .‬حالا گویا طیف اصلاحات‬  ‫دموکرا ‪‎‬تها نیز تردید ایجاد شده است!‬ ‫کرد‪ ،‬از منابع موثق گزارشی در مورد‬                                        ‫انجامید اشاره کرد‪ .‬دولت کلمبیا نیز‬
‫نیز به این حقیقت و شناخت منطبق‬     ‫بازی کردن در زمین دموکرا ‪‎‬تها‬     ‫تهدیدات از سوی رژیم ایران برای‬
‫با واقعیت‪ ،‬پس از این سا ‌لها و این‬   ‫روزنامه شرق‪ ،‬س ‌هشنبه ‪۳۱‬‬       ‫نیروها و منافع آمریکایی داشتیم که‬  ‫ترکیه از تحری ‏‌مهای نفتی ایران تبعیت م ‪‎‬یکند‬
    ‫تجرب ‌هها نزدیک شده است‪».‬‬    ‫اردیبهشت‪ ،‬در یادداشتی با عنوان «ما‬  ‫با تغییر موضع خود جلوی حملات و‬
‫کیهان تهران تاکید کرده‪« ،‬باز‬      ‫و بازی دموکرات‌های آمریکا» نوشت‪،‬‬                                                           ‫=در یک ماه گذشته‬
‫کردن حساب مستقل روی هرکدام‬       ‫گفته می‌شود آنها [دموکرا ‌تها] به‬    ‫خطای محاسبه ایران را گرفتیم‪.‬‬                                         ‫نفتک ‌شهای ایران در بنادر‬
‫از آنها‪ ،‬به ویژه وقتی که در موقعیت‬   ‫موازات موض ‌عگیری‌های علنی‪ ،‬در‬    ‫مایک پمپئو وزیر امور خارجه‬
‫اپوزیسیون قرار دارند‪ ،‬راه به جایی‬   ‫نهان هم به طرف ایرانی پیام م ‌یدادند‬ ‫آمریکا نیز گفت‪ ،‬هم به مجلس‬                                              ‫ترکیه پهلو نگرفت ‌هاند‪.‬‬
                    ‫که تا پایان دوره ریاست‌ جمهوری‬    ‫نمایندگان و هم سنا سیاست خود‬                                          ‫=یک نفتکش ایرانی‬
            ‫نم ‌یبرد‪».‬‬   ‫ترامپ و روی کار آمدن مجدد‬       ‫در قبال عملکردهای ‪ ۴۰‬سال‬                                            ‫عازم ترکیه محموله خود را‬
‫پیش از این سیدحسین موسویان‬       ‫دموکرات‌ها و احیای برجام صبوری‬    ‫گذشته‌ی حکومت ایران را گفتیم و‬
‫سفیر سابق جمهوری اسلامی در‬       ‫پیشه کند… اینکه ایران با دو حزب‬    ‫توضیح دادیم که م ‌یخواهیم جلوی‬                                            ‫در سوریه تخلیه کرد‪.‬‬
‫آلمان در زمان «ترور میکونوس» نیز‬    ‫اصلی آمریکا در تماس و ارتباط‬     ‫رفتاری را که این سا ‌لها شاهد‬
‫روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت‪،‬‬      ‫باشد‪ ،‬نه‌تنها ‌اشکالی ندارد بلکه در‬                    ‫گزار ‪‎‬شها حاکیست صادرات نفت ایران در هفت ‪‎‬ههای اخیر به زیر ‪ ۴۰۰‬هزار‬     ‫با وجود اینکه دولت آنکارا ادعا‬
‫در یادداشتی که در روزنامه دولتی‬    ‫جای خود ممکن است ضرورت هم‬                ‫بوده‌ایم بگیریم‪.‬‬            ‫بشکه در روز رسیده است‬                 ‫کرده بود از تحریم‪‎‬های آمریکا علیه‬
‫«ایران» منتشر شد به «نقطه‬       ‫داشته باشد‪ .‬آنچه ‌اشکال دارد این‬   ‫وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به‬                                          ‫جمهوری اسلامی پیروی نم ‪‎‬یکند اما‬
‫غیرقابل بازگشت» اشاره کرد و نوشت‬    ‫است که احزاب مزبور ما را به بازی‬   ‫خبرنگاری که پرسید برای کاهش‬                 ‫م ‪‎‬یکند‪.‬‬   ‫تن نفت ایران که عازم ترکیه بود‬    ‫گزار ‪‎‬شها حاکیست که ترکیه بنادر‬
‫«کشورهای منطقه به دنبال آن‬       ‫در زمین خود بکشانند‪ .‬ادعای تلاش‬    ‫خطای محاسباتی‪ ،‬آیا حاضر به‬     ‫پیش از این مارشال بیلینگسلی‬      ‫مسیرش را تغییر داد و محمول ‌هی‬    ‫خود را به روی نفت ایران بسته و‬
‫هستند روابط آمریکا و ایران را به نقطه‬ ‫دموکرات‌ها برای بازداشتن تهران از‬   ‫مذاکره مستقیم با ایران هستید‪،‬‬    ‫معاون وزیر خزان ‌هداری آمریکا در‬    ‫خود را در یکی از بنادر سوریه تخلیه‬  ‫در یک ماه گذشته هیچ نفتکشی از‬
‫غیرقابل برگشت برسانند به گون ‌های‬   ‫گفتگو با دولت ترامپ تا پایان دوره‬   ‫گفت‪« ،‬به اندازه کافی راه‌هایی برای‬ ‫زمینه مبارزه با کم ‌کهای مالی به‬                      ‫ایران در بنادر این کشور پهلو نگرفته‬
‫که حتی با پیروزی دموکرا ‌تها‪،‬‬     ‫ریاست‌جمهوری او‪ ،‬اگر صحت داشته‬                      ‫تروریسم که برای مذاکره جهت‬                     ‫کرد‪.‬‬
‫شانس حل و فصل مسائل ایران و‬      ‫باشد‪ ،‬مصداق بازی کردن در زمین‬            ‫انتقال پیام داریم‪».‬‬ ‫اجرای تحری ‌مهای ایالات متحده علیه‬   ‫ترکیه از اوایل ماه مارس میلادی‬                 ‫است‪.‬‬
‫آمریکا به صفر برسد‪ ».‬موسویان در‬                       ‫قانونگذارانی از دو جناح خواسته‬   ‫رژیم ایران به آنکارا سفر کرده بود به‬  ‫گذشته خرید نفت از ایران را کاهش‬   ‫گزار ‪‎‬شها حاکیست صادرات نفت‬
‫این یادداشت هشدار داده بود «پایان‬           ‫دموکرات‌ها است‪».‬‬    ‫بودند دولت آنها را در جریان رویکرد‬ ‫دولت رجب طیب اردوغان هشدار داد‬     ‫داده و نفت عراق‪ ،‬روسیه و قزاقستان‬  ‫ایران در هفت ‪‎‬ههای اخیر به زیر ‪۴۰۰‬‬
‫فرصت مذاکره نزدیک م ‌یشود» و با‬    ‫در بخشی از این یادداشت آمده‪،‬‬     ‫واشنگتن درباره‌ی رژیم ایران قرار‬  ‫که ترکیه بین ایران و آمریکا یکی را‬
‫افزایش محبوبیت ترامپ «راه مفری»‬    ‫«این بازی وقتی شکلی خطرناک‬                                                  ‫را جایگزین کرده است‪.‬‬     ‫هزار بشکه در روز رسیده است‬
                    ‫پیدا م ‌یکند که م ‌یبینیم به‬                   ‫دهند‪.‬‬           ‫باید انتخاب کند‪.‬‬   ‫ترکیه در مجموع ‪ ۱۵‬درصد نفت‬      ‫رویترز‪ ۲۱ ،‬ماه مه (‪ ۳۱‬اردیبهشت)‪،‬‬
           ‫نخواهد بود‪.‬‬                      ‫پس از پایان این جلسه سناتور مک‬                       ‫مورد نیاز خود را از ایران تامین‬   ‫نوشته پالایشگا‌ههای ترکیه واردات‬
                                       ‫کال عضو ارشد کمیته امور خارجی‬                                          ‫نفت از ایران را متوقف کرد‌هاند تا از‬
                                       ‫مجلس نمایندگان گفت‪ ،‬مسئول‬
                                       ‫حملات اخیر به نفتک ‌شها در بندر‬                                           ‫تحری ‌مهای آمریکا تبعیت کنند‪.‬‬
                                       ‫الفجیره امارت‪ ،‬تاسیسات نفتی‬                                           ‫ترکیه یکی از هشت کشوری‬
                                       ‫عربستان و محل سفارت آمریکا در‬                                          ‫بود که شش ماه از آمریکا معافیت‬
                                       ‫منطقه سبز بغداد‪ ،‬مستقیماً رژیم‬                                         ‫نفتی گرفت اما پس از عدم تمدید‬
                                                                                               ‫این معافی ‪‎‬تها در ماه گذشته هیچ‬
                                                  ‫ایران است‪.‬‬                                        ‫محمول ‪‎‬هی نفتی از طریق تانکرها به‬
                                       ‫همچنین سناتور لیندزی گراهام‬
                                       ‫در یک رشته توییت نوشت‪« ،‬برای‬                                             ‫بنادر ترکیه منتقل نشده است‪.‬‬
                                       ‫من روشن است که جمهوری‬                                              ‫رویترز گزارش داده چهار روز بعد از‬
                                       ‫اسلامی تحت فشارهای اقتصادی‬                                           ‫لغو معافی ‌تها یک نفتکش با‍‪۱۳۰‬هزار‬
                                       ‫عقب رانده م ‪‎‬یشود و این کارزار‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12