Page 13 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۲۸ (دوره جديد
P. 13

‫صفحه ‪13‬ـ ‪ Page 13‬ـ شماره ‪۱۶۹4‬‬                          ‫اولین پرواز «بالن» در ایران‬                               ‫وزیر مغـو ‌لها‬
‫جمعه ‪ 13‬تا پنجشنبه ‪ 19‬سپتامبر ‪2019‬‬

 ‫ژول ورن و پیشگوی ‌یهای او‬

‫از طرف پدر‪ ،‬او را به یک داستا ‌ننویس‬ ‫ژول گابریل ورن همیشه به‬              ‫میدان مشق تهران سال ‪ ۱۸۵۰‬میلادی‬                        ‫خواجه نصیر‌الدین طوسی‬
‫حرفه‌ای بدل کرد‪ .‬ژول‌ورن را پدر‬    ‫دستاوردهای علمی مشکوک بود‬
‫داستان علمی تخیلی م ‌یدانند‪ .‬اگرچه‬  ‫ولی ناشرش مجبورش می‌کرد که‬       ‫دود در زیر چادر جمع م ‌یشود‪ ،‬ک ‌مکم‬      ‫فکر اصلی بالن‪ ،‬مربوط به برادران‬     ‫عذاب دردناک بود و پشیمانی و حسرت‬    ‫خواجه نصیرالدین طوسی یکی از‬
‫از کل ‪ 54‬داستانش‪ ،‬فقط ‪ 20‬کتاب‬     ‫داستا ‌نهایش را خوب و خوش تمام‬     ‫بالا آمده و بزرگ و بزر ‌گتر گردیده‪،‬‬      ‫فرانسوی مونتگول فایر است‪ .‬این ‪2‬‬     ‫بزرگی به همراه داشت‪ .‬زمانی بر من‬    ‫سرشنا ‌سترین و شخصی ‌تهای تاریخ‬
‫علمی تخیلی دارد‪.‬سفر به کره ماه‪،‬‬    ‫کند؛ داستان ‌یهایی که پر از تئور ‌یهای‬ ‫سرپا م ‌یشود و آنگاه دهان ‌هاش را به هم‬    ‫برادر سال ‪ 1783‬میلادی با نایلون و‬    ‫نگذشت که از چشمانم اشک نریزد‬      ‫اسلام ‌ی است‪ .‬علوم دینی و عقلی را زیر‬
‫ساخت زیردریایی‪ ،‬هلی‌کوپتر و‬      ‫علمی و اختراعات پیشرو و البته‬      ‫آورده؛ سبدی به زیرش بسته و یک نفر‬       ‫کاغذ یک بالن ساختند‪ .‬اولین مسافران‬   ‫و دلم پریشان نباشد و زمانی پیش‬     ‫نظر پدرش و منطق و حکمت طبیعی‬
‫پروژکتور‪ ،‬توصیف فناور ‌یهایی شبیه‬   ‫ماجراهای اسرارآمیز بودند‪ .‬او اول‬    ‫در آن م ‌یرود و در یک لحظه طنا ‌بهای‬     ‫بالن هم یک گوسفند‪ ،‬یک خروس و یک‬     ‫نم ‌یآمد که دردهایم افزون نگردد و‬    ‫را نزد دای ‌یاش آموخت‪ .‬تحصیلاتش را‬
‫تلویزیون‪ ،‬کامپیوتر و اینترنت و بمب‬  ‫دانشجوی حقوق بود اما بیشتر وقتش را‬   ‫آن را بریده‪ ،‬رهایش م ‌یکنند و بالن در‬     ‫اردک بودند که تا ارتفاع‪ 500‬متر رفتند‬                      ‫در نیشابور به اتمام رساند و در آنجا به‬
‫بیولوژیکی برخی از پی ‌شبین ‌یهای این‬ ‫داستان م ‌ینوشت‪ .‬اصرار ویکتور هوگو و‬  ‫مقابل دیدگان حیر ‌تزده مردم‪ ،‬مسافر‬      ‫هوا و صحیح و سالم برگشتند پایین‪.‬‬        ‫غ ‌مهایم دو چندان نشود ‪»...‬‬   ‫عنوان دانشمندی برجسته آوازه یافت‪.‬‬
                   ‫الکساندر دوما و قطع مقرری ماهان ‌هاش‬  ‫را برداشته و به هوا م ‌یبرد‪ .‬اما هنوز‬     ‫پرواز با بالن آن قدر جذاب بود‬      ‫بالاخره این دوره از زندگی خواجه‬     ‫درگیر و دار حملۀ مغو ‌لها‪ ،‬برای‬
  ‫نویسنده خالق و متفکر م ‌یباشد‪.‬‬                      ‫چند دقیقه از صعود آن نم ‌یگذرد که‬       ‫که بلافاصله نمایش آن در روسیه و‬     ‫نصیرالدین با فتح قلع ‌ههای اسماعیلیان‬  ‫کسی که دنبال یک جای امن و آرام پر‬
                                       ‫ترکیده‪ ،‬سرنگون شده و سرنشین آن‬        ‫انگلیس و کشورهای دیگر اجرا شد‬                          ‫از کتاب م ‌یگشت تا بنشیند و بنویسد‪،‬‬
       ‫آیا م ‌یدانید که ‪...‬؟‬                      ‫پخش زمین م ‌یشود و مردم که آرزوی‬       ‫ولی تا وقتی بالن به ایران رسید‪،‬‬      ‫توسط هلاکوخان مغول تمام شد‪.‬‬     ‫جایی بهتر از قلع ‌ههای اسماعیلیان پیدا‬
                                       ‫چنین اتفاق و گوشمالی فرنگ ‌یای را‬       ‫یک قرن طول کشید‪ .‬اولین بار میرزا‬    ‫بعد از این‪ ،‬خواجه که به خاطر‬
‫*یک سوسک حمام م ‌یتواند ‪ 9‬روز بدون سر زندگی کند تا این که از‬         ‫که م ‌یخواسته سر از کار خدا درآورد‬      ‫ملکم خان ناظ ‌مالدوله ـ همان کسی‬    ‫مقام علمی‌اش در دستگاه مغول‌ها‬                  ‫نم ‌یشد‪.‬‬
                            ‫گرسنگی بمیرد‪.‬‬     ‫م ‌یکرد‌هاند غرق شادی و شعف گردیده!‬      ‫که «فراموشخانه» یا اولین شعبه‬      ‫جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده بود‪ ،‬با‬    ‫اوایل‪ ،‬خواجه نصیرالدین آزادانه و با‬
                                       ‫این شعر را ف ‌یالبداهه سروده و دهن به‬     ‫فراماسونری را در ایران راه انداخت‬    ‫استفاده از امکاناتی که هلاکوخان در‬   ‫احترام در قلع ‌ههای اسماعیلیان تردد‬
              ‫* کروکودیل نم ‌یتواند زبانش را بیرون بیاورد‪.‬‬                           ‫ـ یک فرانسوی را برای نمایش پرواز‬    ‫اختیارش گذاشت‪ ،‬رصدخانۀ مراغه‬
                   ‫* حلزون م ‌یتواند سه سال بخوابد!‬               ‫دهن م ‌یکنند‪:‬‬       ‫بالن به تهران آورد‪ .‬آن موقع هواپیما‬   ‫را که در آن دوران و مد ‌تها بعد از‬                ‫م ‌یکرد‪.‬‬
                                                              ‫هم اختراع شده بود اما برای ایران ‌یها‬  ‫آن ب ‌ینظیر بود‪ ،‬بنا نهاد‪ .‬در کنار آن‪،‬‬ ‫اما بعد به خاطر ناسازگاری عقایدش‬
    ‫* به طور میانگین‪ ،‬مردم از عنکبوت بیشتر م ‌یترسند تا از مرگ‪.‬‬          ‫فرنگی آمد و بالن هوا رفت‬       ‫که فقط داستان هوا رفتن کیکاووس‬     ‫کتابخانه و مدرس ‌های ساخت که دربارۀ‬   ‫با اسماعیلیان و اعتراض به ظلم و ستم‬
‫* اگر جمعیت چین به شکل یک صف از برابر شما راه بروند‪ ،‬این صف به‬                               ‫در شاهنامه را شنیده بودند‪ ،‬دیدن‬     ‫کتابخان ‌هاش گفت ‌هاند که هزاران کتاب‬  ‫آ ‌نها‪ ،‬حاکم قلعه‪ ،‬خواجه را زندانی کرد‪.‬‬
                                       ‫نشست در توش و تا پیش خدا رفت‬         ‫پرواز فو ‌قالعاده جالب بود؛ به خاطر‬                       ‫خواجه در ‪ 26‬سالی که در قلع ‌ههای‬
          ‫خاطر سرعت تولید مثل‪ ،‬هیچ وقت تمام نخواهد شد!‬                               ‫همین‪ ،‬خیل ‌یها در میدان مشق تهران‬              ‫داشته است‪.‬‬     ‫آنان زندگی م ‌یکرد‪ ،‬اصل توازی در‬
‫*خطوط هواپیمایی آمریکا با کم کردن فقط یک زیتون از سالاد هر مسافر‪،‬‬       ‫م ‌یخواستسردرکنهازکارسبحون‬          ‫جمع شده بودند‪ .‬در کتاب تهران قدیم‬    ‫خواجه کتاب‌های بسیاری در‬        ‫هندسۀ اقلیدسی را اثبات کرد و فلسفۀ‬
                                                              ‫نوشته شده‪« :‬فرنگ ‌یها چادر برزنتی‬    ‫ریاضیات نوشت و اولین کسی بود که‬
         ‫در سال ‪ 1987‬توانستند ‪ 40000‬دلار صرفه جویی کنند‪.‬‬       ‫خدا زد تو سرش افتاد تو میدون»‪.‬‬        ‫بسیار بزرگی را سر حفر‌‌های که قبل ًا‬  ‫مختصات قطبی و کروی را در ریاضیات‬     ‫مشاء را از شبهات بسیار نجات داد‪.‬‬
 ‫* مردم آمریکا به طور میانگین روزانه ‪ 73000‬متر مربع پیتزا م ‌یخورند!‬     ‫البته این حادثه باعث نشد که‬          ‫دستور حفر آن را داده بودند‪ ،‬با می ‌خها‬                     ‫خواجه راجع به این سا ‌لها چنین‬
                                       ‫ایران ‌یها از پرواز با بالن ناامید شوند؛ بعد‬ ‫و طنا ‌بهای مخصوص به زمین محکم‬                 ‫وارد کرد‪.‬‬    ‫نوشته است‪« :‬بیشتر مطالب آن را‬
             ‫* چش ‌مهای شتر مرغ از مغزش بزر ‌گتر است‪.‬‬      ‫از آن‪ ،‬بالن پروازهای موفقی در تهران‬      ‫کرده‪ ،‬در کا‌هها آتش افکنده و چون‬    ‫سرانجام در سفری که برای‬         ‫در چنان وضع سختی نوشته‌ام که‬
‫* بچ ‌هها بدون کشکک زانو متولد م ‌یشوند‪ ،‬کشک ‌کها در ‪ 2‬سالگی تا ‪6‬‬       ‫و تبریز داشت‪ .‬اولین پرواز رسمی و‬                           ‫جم ‌عآوری کتاب به عراق رفته بود‪،‬‬    ‫سخ ‌تتر از آن ممکن نیست و بیشتر‬
                                       ‫موفق را‪ ،‬در تاریخ ‪ 31‬فروردین ‪1272‬‬                           ‫در کاظمین در تاریخ ‪ 4‬تیر ماه ‪653‬‬    ‫آن را در روزگار پریشانی فکر نگاشتم‬
                         ‫سالگی ظاهر م ‌یشوند‪.‬‬     ‫خورشیدی‪ ،‬شخصی به نام حاج حسین‬                             ‫شمسی درگذشت و در حرم امام موسی‬     ‫که هر جزئی از آن‪ ،‬ظرفی برای غصه و‬
       ‫* کوبیدن سر به دیوار ‪ 150‬کالری در ساعت مصرف می‌کند‪.‬‬       ‫آقا تهرانی بر فراز باغ لال ‌هزار تهران‬
                                                                                       ‫کاظم به خاک سپرده شد‪.‬‬
            ‫* پروان ‌هها با پاهایشان باد شکم را خالی می‌کنند‪.‬‬               ‫انجام داد‪.‬‬

‫‪85‬‬                       ‫‪6‬‬

‫‪795‬‬

‫‪6 52‬‬                        ‫(سودوكو) ‪7‬‬                                ‫‪ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬عمودی‪:‬‬

‫‪53 7‬‬                 ‫‪2‬‬           ‫‪13‬‬                               ‫‪1‬ـ از قهرمانان برجستۀ پیشین کشتی‬                                  ‫‪1‬‬
                                                                        ‫ایران و جهان‬
  ‫‪8‬‬                       ‫‪52‬‬                                                                                      ‫‪2‬‬
                                                              ‫‪2‬ـ طرفدار ـ شهری در ایران ـ اجداد‬
  ‫‪1 374‬‬                                   ‫‪5‬‬     ‫‪6‬‬                 ‫‪3‬ـ سنگی است ـ تبهکار ـ علامت‬                                    ‫‪3‬‬
                                           ‫‪2‬‬
‫‪9 68‬‬                        ‫‪16‬‬                                             ‫جمع ـ تکخال‬                                    ‫‪4‬‬
                                                              ‫‪4‬ـ شادی ـ عنوانی برای خانم‌ها ـ‬
  ‫‪8 45 7‬‬                                          ‫‪4‬‬                                                                 ‫‪5‬‬
                                                                        ‫میو‌های است‬
‫‪41‬‬                  ‫‪5‬‬      ‫‪3 61‬‬                                          ‫‪ 5‬ـ زندگی ـ حمایت‬                                   ‫‪6‬‬
                                                              ‫‪ 6‬ـ احمق و جاهل ـ مرکز شمیرانات‬
      ‫سرکش‬         ‫عمودی‪:‬‬       ‫‪11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬                                                                           ‫‪7‬‬
‫‪ 6‬ـ تکرار یک حرف ـ‬                                                                 ‫ـ علامت‬
           ‫‪1‬ـ از نویسندگان نامدار‬                                ‫‪1‬‬        ‫‪ 7‬ـ نویسنده‪ ،‬روزنام ‌هنگار و تحلیلگر‬                                ‫‪8‬‬
    ‫علامت جمع‬   ‫و پرکار روس و خالق‬
‫‪ 7‬ـ عاشق و معشوق‬   ‫آثاری چون «مادر»‪،‬‬                             ‫‪2‬‬                    ‫سیاسی معروف ایران‬                                    ‫‪9‬‬
‫ا فسا نه ‌ها ی‬                                                       ‫‪ 8‬ـ از آنطرف معنی پیروان م ‌یدهد‬                                  ‫‪10‬‬
             ‫«خرد‌هبورژواها»‬                            ‫‪3‬‬              ‫ـ اظهار و روشن کردن ـ گلی است‬
    ‫مشر ‌قزمین‬  ‫‪2‬ـ ا ز آ هنگسا ر ا ن‬                                         ‫‪9‬ـ مثمر ثمر ـ تکرار یک حرف ـ‬                                    ‫‪11‬‬
‫‪ 8‬ـ قسمتی از پا ـ‬   ‫برجستۀ فرانسه و‬                              ‫‪4‬‬                                                                ‫‪12‬‬
           ‫خالق «عذاب فاوست»‬                                                      ‫معاضدت‬
  ‫قسمتی از دست‬   ‫‪3‬ـ راه ب ‌یپایان ـ پیروی‬                         ‫‪5‬‬               ‫‪10‬ـ از نخس ‌توزیران پیشین ایران‬                                  ‫‪13‬‬
‫‪9‬ـ استانی در جنوب‬                                        ‫‪6‬‬              ‫‪11‬ـ غنی ـ حرف همراهی ـ نوعی‬
              ‫کردن ـ وحشی‬                                                                                             ‫‪14‬‬
   ‫هند ـ روشنایی‬  ‫‪4‬ـ شهری در ایران ـ‬                            ‫‪7‬‬                          ‫نقاشی‬       ‫‪ 8‬ـ از شاهان ایران قبل از‬
  ‫‪10‬ـ نام ـ معاهده‬ ‫پایتخت کشوری است‬                                             ‫‪12‬ـ دوزخ ـ از سبزیجات ـ معبر‬           ‫حملۀ اعراب‬                  ‫‪15‬‬
‫‪11‬ـ از اعضای داخلی‬  ‫‪ 5‬ـ او هم حرف ‌های دارد‬                          ‫‪8‬‬              ‫‪13‬ـ آهنگساز ارمن ‌یتبار آمریکایی و‬
 ‫بدن انسان ـ خلقت‬   ‫مقدس ـ از وسایل‬                              ‫‪9‬‬                ‫خالق اثر زیبای رقص شمشیر‬        ‫‪9‬ـ کجرفتاری و بزه ـ‬                 ‫افقی‪:‬‬
           ‫موسیقی ـ وحشی و‬                                            ‫‪14‬ـ مغازۀ کوچک ـ خوراکی است‬         ‫ته‌بندی کتاب و جزوه‬
                                                ‫‪10‬‬                                                     ‫‪1‬ـ نویسنده و مترجم‬
                                                                    ‫سنتی ـ بازنده نیست‬              ‫ـ ب ‌یپدر‬       ‫معروف و فقید ایران‬
           ‫حل جدول شماره قبل‬                                 ‫‪11‬‬           ‫‪15‬ـ از ریاضیات ـ اکسیر ـ عشیره‬      ‫‪10‬ـ پسوند تشبیه ـ همانند‬      ‫و مترجم آثاری چون‬
                                                                                                      ‫« چر م سا غر ی » ‪،‬‬
                                                ‫افقی‪:‬‬                        ‫حل جدول شماره قبل‬     ‫آتش ـ واژگونه‬        ‫«هملت»‪« ،‬زنبق دره»‬
                                                                                    ‫‪11‬ـ سازش پنهانی ـ‬
                               ‫پرند‌های است‬    ‫‪1‬ـ از حقوقدانان برجسته و‬                                ‫میوه‌ای است ـ بهرۀ‬             ‫و د‌هها اثر دیگر‬
                          ‫‪ 8‬ـ پا به دنیا گذاشتن ـ کمک‬       ‫معروف ایران‬                                                   ‫‪2‬ـ ردیف ـ از وسایل نقلیۀ‬
                          ‫‪9‬ـ شهری تاریخی در ایران‬                                                      ‫غیرمجاز‬        ‫آبی ـ من وتو ـ پایه و‬
                          ‫ـ انتها ـ رودخانه ای در‬     ‫‪2‬ـ بزرگسالان ـ تفتیش‬                                  ‫‪12‬ـ درخشان ـ دخیل‬
                                        ‫‪ 3‬ـ از پوشاک ـ سند اصلی‬                                 ‫‪13‬ـ قسمتی از اندام ـ‬                ‫اساس‬
                                  ‫روسیه‬    ‫تشکیل مؤسسه و شرکت‬                                   ‫را‌هشناس و دیندار ـ مادر‬      ‫‪3‬ـ مو سیقی‌شنا س ‪،‬‬
                          ‫‪10‬ـ واحدی است آموزشی و‬    ‫‪4‬ـ توان خواندن و نوشتن ـ‬                                                  ‫آهنگساز وترانه‌سرای‬
                          ‫پرورشی ـ خوراکی است‬                                                     ‫کورش بزرگ‬
                                              ‫غروب کردن‬                                  ‫‪14‬ـ مرضی است ـ از‬           ‫برجسته و فقید ایران‬
                           ‫‪11‬ـ آفریدگار ـ کوشش‬    ‫‪ 5‬ـ مرضی است ـ عنوانی‬                                  ‫ستارگان ـ استقلال هند‬         ‫‪4‬ـ خانه ـ محبت ـ مهیا‬
                                                                                    ‫مدیون پایمردی‌های‬          ‫‪ 5‬ـ از بستگان نزدیک‬
                                              ‫برای مردان‬                                                   ‫ـ بیابان ـ تلف‌شده ـ‬
                                        ‫‪ 6‬ـ پایه گذاشته‌شده ـ‬                                         ‫اوست‬
                                        ‫قسمتی از تیر و کمان ـ‬                                  ‫‪15‬ـ واقعی ـ پروردگار ـ از‬        ‫برجسته و سرآمد‬
                                                                                                      ‫‪ 6‬ـ پایتخت کشوری است‬
                                                 ‫تاقچه‬                                        ‫ادوی ‌هها‬       ‫ـ حرف فاصله ـ خرس ـ‬
                                        ‫‪ 7‬ـ مد ّور ـ مرضی است ـ‬
                                                                                                          ‫خزند‌های است‬
                                                                                                      ‫‪ 7‬ـ موجودی افسان ‌های ـ‬
                                                                                                      ‫پهلو و کنار ـ مایۀ حیات‬

                                                                                                             ‫ـ شکاف‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18