Page 15 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۲۸ (دوره جديد
P. 15

‫صفحه ‪ 15‬ـ ‪ Page 15‬ـ شماره ‪۱۶۹4‬‬
‫جمعه ‪ 13‬تا پنجشنبه ‪ 19‬سپتامبر ‪2019‬‬

‫جمهوری اسلامی اتاق به اتاق آلوده به ویروس‬                                            ‫تلاش برای دروغگویی و تحریف درباره «دخت ‌ر آبی»‬
     ‫نفوذ ‌‌یها و جاسو ‪‌‎‌‎‬سهاست‬                                                     ‫توسطتریبو ‌نهاینظام‬

‫نقاشی دیواری در تهران با موضوع اشغال سفارت آمریکا‬                  ‫=آمریکا شبکه گسترد ‌‌های‬                                                  ‫=در فضای مجازی حتی‬
                                          ‫از عوامل سپاه‪ ،‬حز ‌ب‌الله‬                                                 ‫این موضوع مطرح است‬
‫به استرداد او نم ‪‎‎‬یکند‪ .‬خاوری یکی‬    ‫داعش و القاعده از جمله آنها هستند‪.‬‬     ‫و حماس را که اقدام به‬            ‫مرگ «دختر آبی» را نماد سوختن‬     ‫هوشمندانه او در گفتگو با رسان ‌هها که‬  ‫که هنگام بازداشت سحر‬
‫از مدیران و مقامات فاسد جمهوری‬     ‫این دو مقام آمریکایی که پس از اعلام‬     ‫جابجایی میلیو ‌‌نها دلار پول‬         ‫آرزوهای نیمی از جمعیت ایران‬      ‫مانع از تحقق اهداف بیگانگان و برخی‬   ‫خدایاری پس از شناسایی در‬
‫اسلامی است که با وجود آنکه رژیم‬     ‫تحری ‪‎‎‬مها در یک کنفرانس مطبوعاتی‬      ‫و فعالی ‌ت‌های تروریستی‬           ‫دانست که «‪ ۴۰‬سال است برای به‬     ‫دنبال ‌ههای داخل ‌یشان شده است‪،‬‬     ‫ورزشگاه آزادی چه وقایعی‬
‫برای بازگرداندن وی از اینترپل کمک‬    ‫مشترک شرکت کردند تاکید نمودند‬        ‫کرد‌هانددرفهرستتحری ‌‌مها‬          ‫دست آوردن کمترین حقوق حقه‬                           ‫بر او گذشته است که وی پس‬
‫خواستههمچنانظاهرامقیمکاناداست‪.‬‬     ‫که برکناری جان بولتون تغییری در‬                             ‫خود می جنگند و چه با شهامت‬                ‫قدردانی کرد‪».‬‬    ‫از شنیدن حکم شش ماه‬
‫اینترپل بهمن سال ‪ ۹۱‬نام خاوری را‬    ‫سیاست فشار حداکثری علیه رژیم‬                 ‫قرار داد‪.‬‬                            ‫واکنش دولت روحانی به مرگ‬        ‫زندان‪ ،‬دست به خودسوزی‬
‫در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد‬                          ‫=این احتمال که بخشی از‬                      ‫ایستاد‌هاند‪».‬‬  ‫«دختر آبی»‪ ،‬در بحث ورود زنان‬
‫اما مهر سال‪ ۱۳۹۵‬نام او از این فهرست‬         ‫ایران ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬     ‫اطلاعات در همکاری میان‬            ‫وزارت امور خارجه آمریکا ‪۱۹‬‬      ‫به ورزشگا‌‌هها متناقض بوده است‬              ‫زده است‪.‬‬
‫حذف شد‪ .‬همچنانکه وقتی رضا ضراب‬     ‫وزیر خارجه آمریکا همچنین در این‬       ‫عوامل نفوذی و آقازاد ‌‌ههای‬         ‫شهریورماه در پیام توئیتری از‬     ‫و با اینکه سخنگوی دولت حتی از‬      ‫= واکنش به مرگ سحر‬
‫تاجر مشهور ایرانی‪ -‬ترکی ‌‌های نیز‬    ‫نشست در پاسخ به پرسشی درباره‬        ‫خا ر ج‌‪‎‌‎‬نشین و بستگا ن‬           ‫درگذشت سحر خدایاری ابراز تاسف‬     ‫طر ‌حریزی و تلاش برای ورود زنان‬     ‫خدایاری حتی منجر به‬
‫حاضر به همکاری با نهادهای قضایی‬     ‫تاثیر برکناری بولتون بر افزایش احتمال‬    ‫مقامات جمهوری اسلامی‬             ‫کرد و آن را شاهد دیگری بر این‬     ‫در باز ‌یهای لی ‌گ داخلی خبر داده‬    ‫بازداشت صبا کمالی بازیگر‬
‫و اطلاعاتی آمریکا شد‪ ،‬در مجازات او‬   ‫دیدار روحانی و ترامپ در حاشیه مجمع‬     ‫به سروی ‌‪‎‌‎‬سهای اطلاعاتی و‬         ‫حقیقت دانست که «بزرگترین‬       ‫ولی مشاور حس ‌ن روحانی حضور زنان‬    ‫تئاتر و تلویزیون به اتهام‬
‫تخفیف قائل شدند‪.‬این احتمال که‬      ‫عمومیسازمانمللگفترئی ‌سجمهور‬        ‫امنیتیغربیدرزپیدام ‪‎‎‬یکند‬          ‫قربانیان این رژیم خود مردم ایران‬   ‫در ورزشگا‌هها را با شرایط نامناسب‬    ‫«توهین به امام حسین» شد!‬
‫مدیران و سیاسیون نظام بعد از فرار‬    ‫آمریکا قبل ًا به صراحت گفته که آماده‬                                                                  ‫=پیوند وقیحان ‌هی موضوع‬
‫در ازای همکاری با نهادهای اطلاعاتی‬   ‫است بدون هیچ پی ‌ششرطی با حسن‬                ‫کم نیست‪.‬‬                       ‫هستند‪».‬‬      ‫کنونی‪ ،‬به صلاح ندانسته است‪.‬‬    ‫مرگ «دختر آبی» با انتخابات‬
‫امنیتی برای شناسایی شبک ‪‎‎‬ههای‬                           ‫=وزیر اطلاعات جمهوری‬             ‫واکنش به مرگ سحر خدایاری حتی‬     ‫و اما واکنش حسن روحانی به مرگ‬      ‫استصوابی و مهندسی شد ‌ه‬
‫مالی مرتبط با فعالی ‪‌‎‌‎‬تهای تروریستی‬          ‫روحانی دیدار کند‪.‬‬      ‫اسلامی م ‌‌یگوید افشای س ّر‬         ‫منجر به بازداشت صبا کمالی بازیگر‬   ‫این دختر جوان از همه وقیحان ‌هتر‬    ‫در جمهوری اسلامی در‬
‫جمهوری اسلامی و سپاه حاضر به‬      ‫سکوت کاخ سفید و نهادهای‬                                 ‫تئاتر و تلویزیون به اتهام «توهین‬   ‫بود‪ .‬رئیس دولت «تدبیر و امید»‬      ‫حالی توسط حسن روحانی‬
‫همکاری با نهادهای خاص شوند مردود‬    ‫اطلاعاتی آمریکا در مورد مسیر و‬        ‫برادر خیانت و حرام است!‬          ‫به امام حسین» شد! صبا کمالی در‬    ‫مدعی شده که اگر زنان و کارگران‬     ‫مطرح شده که وعده‌های‬
‫نیست به ویژه آنکه آمریکا برای این‬    ‫جزییات شناسایی شبک ‌‌ههای مالی‬                              ‫صفحه اینستاگرامش خطاب به امام‬     ‫مشکلی دارند‪ ،‬این مشکلات فقط از‬     ‫پوچ وی در کوران انتخابات‬
‫اطلاعات جایزه چند میلیون دلاری نیز‬   ‫مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬    ‫وزارت خزان ‌هداری آمریکا‪ ،‬س ‌هشنبه‬      ‫سوم شیعیان به وقایع دلخراشی که‬    ‫طریق شرکت در «انتخابات مجلس و‬      ‫ریاست‌ جمهوری برای باز‬
                    ‫ظاهرا حساب شده به نظر م ‌یرسد اما‬      ‫دهم سپتامبر (‪ ۱۹‬شهریور)‪ ،‬شبک ‌‌های‬      ‫در ایران به وقوع م ‌یپیوندد اشاره‬                       ‫کردن درهای ورزشگاه‌ها‬
         ‫اعلام کرده است!‬    ‫نباید این احتمال را از نظر دور داشت‬     ‫از دلالان مالی سپاه پاسداران انقلاب‬     ‫کرده و آن را فجایعی بزرگتر از آنچه‬    ‫ریاست جمهوری» حل م ‌یشود!‬      ‫به روی زنان تا کنون نه تنها‬
‫سیدمحمد صدر هاشم ‌ینژاد صاحب‬      ‫که بخشی از اطلاعات مربوط به این‬       ‫اسلامی و سپاه قدس را تحریم کرد که‬      ‫‪ ۱۴۰۰‬سال پیش برای این امام رخ‬     ‫پیوند وقیحان ‌هی موضوع مرگ‬       ‫عملی نشده بلکه قربانی نیز‬
‫بانک پیلاتوس در جزیره مالت‪ ،‬سال‬     ‫شبک ‌‌ههاازدرونخودجمهوریاسلامی‬       ‫شاخ ‌‌ههایی از آن توسط عوامل حماس‬                         ‫«دختر آبی» با انتخابات استصوابی و‬
‫‪ ۲۰۱۸‬در آمریکا به اتهام پولشویی‬     ‫و توسط عوامل جاسوسی و یا فرماندهان‬     ‫و حز ‌‌بالله در لبنان و ترکی ‌‌ه فعال‬               ‫داده‪ ،‬دانست‪.‬‬   ‫مهندسی شد‌ه در جمهوری اسلامی‬             ‫گرفته است!‬
‫و دور زدن تحری ‌مها بازداشت شد‪.‬‬     ‫و مقامات سپاه پاسداران لو م ‌‌یرود که‬    ‫بود‌هاند‪.‬ظاهر جباریان رابط مستقیم‬      ‫این بازیگر در متنی خودمانی نوشته‬   ‫در حالی توسط رئیس دولت مطرح‬
‫احتمال اینکه او به این فکر کرده‬     ‫اخیراً افزایش هم پیدا کرده است‪.‬‬       ‫حماس و نیروی قدس سپاه پاسداران‬        ‫بود‪« :‬غذا نذری گرفتم؟ آرزو کنم‬    ‫شده که وعد‌ههای پوچ وی در کوران‬     ‫واکن ‌شها پس از گذشت چند روز از‬
‫باشد که برای نجات خودش بخشی از‬     ‫شناسایی این شبک ‌‌ههای تبهکار‬        ‫انقلاب اسلامی از جمله افرادی است که‬     ‫برآورده کنی؟ شوخی م ‌یکنی…‬      ‫انتخابات ریاس ‌ت جمهوری برای باز‬    ‫خودسوزی و مرگ سحر خدایاری که‬
‫آنچه را که از پشت صحنه پولشوی ‌‌یها‬   ‫بی ‌‌نالمللی نیاز به ابزار و اطلاعات بسیار‬ ‫توسط آمریکا تحریم شد‪ .‬جباریان در‬       ‫ببین اما ‌محسین من مثل سابق دیگه‬   ‫کردن درهای ورزشگا‌هها به روی‬      ‫با نام «دختر آبی» شناخته م ‌یشود‪،‬‬
‫م ‌‌یداند در اختیار آمریکای ‪‎‎‬یها قرار‬ ‫دقیق دارد و مشارکت وسیع خارجی‬        ‫ترکیه مستقر است و در گزارش وزارت‬       ‫حوصله این پارت ‌یهای شبانه رو ندارم‪.‬‬ ‫زنان تا کنون نه تنها عملی نشده بلکه‬   ‫همچنان ادامه دارد‪ .‬رسان ‌ههای‬
‫دهد کاملا وجود دارد‪.‬در ما‌‌ههای‬     ‫و داخلی م ‪‎‎‬یطلبد‪ .‬اطلاعات در این‬      ‫خزان ‌هداری آمده که وی رئیس دفتر‬       ‫خیلی وقته مشکلات بزرگتر از مراسم‬                       ‫رسمی حکومت از جمله صداوسیمای‬
‫گذشته همچنین ادعا شد که پرونده‬     ‫خصوص محدود است و هر آنچه‬                                 ‫تو‪ ،‬توی مغزمه… فکر م ‌یکنی خودت‬          ‫قربانی نیز گرفته است!‬    ‫جمهوری اسلامی در پی گ ‌لآلود‬
‫جاسوسی تعدادی از عوامل نفوذی در‬     ‫رسان ‌‌های م ‪‌‎‌‎‬یشود حدس گمان و بر‬           ‫امور مالی حماس است‪.‬‬       ‫و یارانت شهید شدین‪ ،‬ما فوری آزاده‬   ‫افکار عمومی سخنان تند روحانی‬      ‫کردن آب هستند و با مصاحب ‌ههای‬
‫نهادهای سیاسی و نظامی جمهوری‬      ‫اساس شنید‌‪‌‎‬ههاست اما این احتمال که‬     ‫یکی از مدیران صرافی « ِردین» در‬       ‫شدیم؟… عدالت و خداپرستی و‬       ‫را در ورزشگاه مشهد هنوز به خاطر‬     ‫اجباری با پدر سحر سعی م ‌یکنند تا‬
‫اسلامی در دست بررسی است‪.‬‬        ‫بخشی از اطلاعات در همکاری میان‬       ‫ترکیه نیز تحریم شده که گویا نقشی‬       ‫انسانیت بر جهان حاکم شد؟!… تازه‬    ‫دارد که وعد‌هی آزادی موسیقی و‬      ‫خودسوزی وی را به دلیل ابتلای وی‬
‫واقعیت این است که جمهوری‬        ‫عوامل نفوذی و آقازاد‌‌ههای خار ‌‪‌‎‎‬جنشین‬  ‫اساسی در انتقال پول از ایران به‬       ‫کلی جوونای از تو و یارانت جوونتر و‬  ‫ورزشگا‌هها را به زنان و جوانان م ‌یداد‬
‫اسلامی اتاق به اتاق مبتلا به ویروس‬   ‫و بستگان مقامات جمهوری اسلامی به‬                             ‫زیباتر و رشیدتر هم دادیم رفت‪ ،‬بازم‬  ‫ولی پس از ماندن در مقام خود به‬            ‫به بیماری جلوه دهند!‬
‫نفوذ ‌‌یها‪،‬جاسو ‌‪‎‌‎‬سهاو«پرستو»هاست‪.‬‬  ‫سروی ‪‎‌‌‎‬سهای اطلاعاتی و امنیتی غربی‬       ‫حز ‌‌بالله و حماس داشته است‪.‬‬      ‫جهان آباد نشد‪ .‬الانم فرصت ندارم‬    ‫«احترام» نظر حوزه علمیه قم همه را‬    ‫آنگونه که یکی از نزدیکان خانواده‬
‫از لو رفتن اطلاعات مربوط به حوزه‬                          ‫هفته گذشته آمریکا یک شبکه‬          ‫بیشتر از این باهات مکالمه کنم…‬                        ‫سحر به شبکه «منوتو» گفته بود‪،‬‬
‫نفت و انرژی تا فعالی ‪‎‌‌‎‬تهای محرمانه‬      ‫درز پیدا م ‪‌‎‌‎‬یکند کم نیست‪.‬‬    ‫گسترده برای دور زدن تحری ‌مهای رژیم‬     ‫باید برم برای مراسم دختر آبی؛ دختر‬     ‫از دستور کار دولت خارج کرد!‬    ‫پیکر سحر خدایاری بدون اطلاع‬
‫اتمی و موشکی؛ از فسادها و زد و‬     ‫منفذهای مسدودنشدنی «فرار‬          ‫ایران را در فهرست تحری ‌‌مها قرار داد‬    ‫آبی کیه؟ آه… بماند… فقط بدون‬     ‫اینک مو ‌جسواری با فاجع ‌هی‬       ‫خانواد‌هاش به خاک سپرده شده و از‬
‫بندهای مسئولان رده بالای حکومتی‬     ‫سازی» مسئولان و مدیران فاسد‬         ‫که نام شرک ‌‌تها و افراد مرتبط به آن‬     ‫از تو مظلومتره… اما ‌محسین فعلا‬    ‫خودسوزی «دختر آبی» طوری‬         ‫حضور خانواده و فامیل وی در مراسم‬
‫تا اطلاعات مربوط به تختخواب و جیب‬    ‫شمار زیادی از مدیران فاسد نظام‬       ‫از ایران و امارات تا سوریه و لبنان و از‬   ‫خداحافظ…‪ .‬بعدا بهت میگم این‬      ‫شده که امروز حتی غلامرضا جلالی‬     ‫خاکسپاری جلوگیری به عمل آمده‬
‫مدیران؛ اوضاع چنان وخیم است که‬     ‫و فرزندان آنها در ما‪‎‎‬ههای گذشته‬      ‫سنگاپوروهندتاهن ‌گکنگفعالبودند‪.‬‬                          ‫رئیس پدافند غیرعامل هم با انتشار‬
‫محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری‬     ‫پو ‌‌لهای کلان به جیب زدند و هر‬       ‫تحری ‌‌مهای تاز‌‌ه آمریکا آشکار م ‌‌یکند‬           ‫روزها چه خبره»‪.‬‬   ‫بیانی ‌های خودسوزی سحر خدایاری‬                   ‫است‪.‬‬
‫اسلامی ‪ ۱۹‬شهریور در یک سخنرانی‬     ‫آنچه توانستند جارو کردند و پا به فرار‬    ‫که کاخ سفید به کمک نهادهای‬          ‫بازیکنان تی ‌مهای استقلال (تاج)‪،‬‬   ‫را ماجرای تلخی خوانده و نوشته‪:‬‬     ‫در مصاحب ‌هی پدر «دختر آبی»‬
‫گفت «برخی اقدامات به نام افشاگری‬    ‫گذاشتند اما جمهوری اسلامی نتوانسته‬     ‫اطلاعاتی و امنیتی داخلی و با مشارکت‬                        ‫«ماجرای خودسوزی سحر خدایاری‬       ‫با رسان ‌هها وی درباره نوع پوشش و‬
‫انجام م ‌یشود؛ مگر افشاگری حرام‬                           ‫کشورهای مختلف دست روی‬            ‫که سحر طرفدار آن بود‪ ،‬و پرسپولیس‬   ‫معروف به دختر آبی برای همه ما‬      ‫«قهرما ‌نسازی» از دخترش انتقاد‬
‫نیست؟ رسول اکرم فرمودند؛ افشای‬          ‫روزن ‪‌‎‌‎‬ههای فرار آنها را ببندد‪.‬‬ ‫شبک ‌‌ههای مالی منطق ‌‌های و بی ‌‌نالمللی‬  ‫نیز در تمری ‌نهای خود یک دقیقه به‬   ‫تلخ بود‪ .‬تل ‌ختر از همه مو ‌جسواری‬   ‫کرده و گفته که دخترش تندمزاج‬
‫س ّر برادر خیانت است! خیال م ‌یکنیم‬   ‫عبدالله گنجی نویسنده نزدیک به‬        ‫جمهوری اسلامی گذاشته که سپاه‬         ‫احترام «دختر آبی» سکوت کردند‪ .‬اما‬   ‫شارلاتانیسم رسان ‌های ضدانقلاب از‬    ‫بوده و خیلی زود عصبانی م ‌یشده‬
‫به اسم آبروریزی و دریدن آبروی این‬    ‫محافل امنیتی رژیم‪ ۱۵ ،‬شهریور در‬       ‫پاسداران و شب ‌هنظامیان وابست ‌هاش از‬    ‫حضور این بازیکنان در تمرین و عدم‬   ‫داغ یک خانواده عزادار که خود را‬
‫و آن کار خوبی کرد‌هایم‪ ،‬در حالی که‬   ‫مقال ‌‌های نوشت حکومت نم ‪‌‎‬یتواند‬      ‫طریق آن اقدام به انتقال پول برای تامین‬    ‫تحریم شرکت در تمری ‌نها و احتمالا‬                                    ‫است‪.‬‬
‫این موضوع حرام است‪ ،‬این در حالیست‬    ‫منف ‌ذهای فرار ‌‌یساز مدیران و مسئولان‬   ‫اهداف تروریستی م ‌‌یکنن ‪‎‬د‪ .‎‬شبک ‌‌ههایی‬   ‫مسابقات پی ‌ش رو‪ ،‬با انتقاد بسیاری‬        ‫فدایی ولایت م ‌یدانند!»‬   ‫در این گفتگوها‪ ،‬حتی تلاش شد تا‬
‫که حرام خدا با تغییر عنوان تبدیل به‬   ‫فاسد را شناسایی و کنترل کند‪ .‬یکی از‬     ‫که از طریق آنها پو ‌‌لهای هنگفت جابجا‬    ‫از کاربران فضای مجازی مواجه شده‬    ‫وی از عملکرد سلبریت ‌یها نیز‬      ‫از زبان پدر سحر‪ ،‬موضوع حکم شش‬
                    ‫اختلاسچ ‪‎‎‬یهای دان ‌هدرشت محمودرضا‬     ‫م ‌‌یشود و از طریق کانا ‌‌لهای مخفی‬                        ‫در مرگ «دخت ‌ر آبی» انتقاد کرد‪:‬‬     ‫ماه زندان را که منجر به خودسوزی و‬
        ‫حلال شده است‪».‬‬     ‫خاوری مدیرعامل سابق بانک ملّی است‬      ‫اقدام به تامین هزین ‌‪‎‌‎‬ههای مورد نیاز برای‬               ‫است‪.‬‬    ‫«ک ‌مکم و با تکرار این قبیل حوادث‪،‬‬   ‫مرگ وی شده‪ ،‬کتمان کنند و اینگونه‬
                    ‫که به کانادا فرار کرده اما با وجود اینکه‬  ‫خرابکار ‌‌یهای سپاه پاسداران انقلاب‬     ‫این درحالیست که فایل صوتی‬       ‫مداخله بدون بررسی و احساسی‬       ‫عنوان شود که اصلا حکمی برایش‬
                    ‫جرم او محرز است این کشور اقدام‬       ‫اسلامیم ‌‌یکنند‪.‬درفهرستتحری ‌‌مهای‬      ‫منتسب به یکی از دوستان سحر‬      ‫سلبریت ‌یهای ب ‌یسواد به شاخصی‬     ‫صادر نشده بود! پدر «دخت ‌ر آبی»‬
                                          ‫جدید فردی به نام محمدسعید ایزدی‬       ‫در فضای مجازی منتشر شده‪ ،‬که‬      ‫ناحق تبدیل شده است که کذب بودن‬     ‫در برنامه ‪ ۲۰:۳۰‬که به درو ‌غپراکنی‬
                                          ‫ثبت شده که گفته م ‌‌یشود از مقا‌‌مهای‬    ‫م ‌یگوید او عاشقانه تیم استقلال و‬   ‫این مدل شاخ ‌صها در ماجرای اخیر‬     ‫و برنام ‌های مختص پخش اعترافات‬
                                          ‫نیروی قدس سپاه و در لبنان ساکن‬        ‫بازیکنانش را دوست داشت و حتی‬                         ‫اجباری معروف است‪ ،‬جلوگیری از‬
                                          ‫است‪.‬استیون منوچین وزیر خزان ‌هداری‬      ‫یکبار این موضوع مطرح شده بود که‬               ‫هویدا شد‪».‬‬    ‫حضورشان در مراسم خاکسپاری را‬
                                          ‫آمریکا گفت که این تحری ‌مها شامل‪۱۵‬‬      ‫وقتی مردیم چه م ‌یشود که فرهاد‬    ‫جلالی به رسان ‌هها توصیه کرده‪« :‬در‬
                                          ‫نفر از سران نیروی قدس سپاه پاسداران‬                        ‫دام دوقطبی دروغین رسان ‌ههای معاند‬           ‫تکذیب کرده است‪.‬‬
                                          ‫انقلاب اسلامی‪ ،‬حز ‌بالله لبنان‪ ،‬حماس‬         ‫مجیدی سر خاکمان بیاید!‬    ‫اسیر نشده و بیش از همه مراقب‬      ‫حتی انتشار تصاویری غیرمستند‬
                                                                 ‫در فضای مجازی حتی این موضوع‬      ‫زخمی باشند که امروز بر دل یک‬      ‫از چهره سحر‪ ،‬توسط رسان ‌ههای‬
                                                   ‫و القاعده م ‌یشود‪.‬‬     ‫مطرح است که هنگام بازداشت سحر‬                         ‫حکومتی مورد سوء استفاده قرار‬
                                          ‫مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا‬         ‫خدایاری پس از شناسایی در ورزشگاه‬         ‫خانواده نشسته است‪».‬‬     ‫گرفت تا ارتباط وی با ممنوعیت‬
                                          ‫نیز اعلام کرد «‪ ۱۲‬رهبر گرو‌ههای‬       ‫آزادی چه وقایعی بر او گذشته است‬    ‫در این بین‪ ،‬کمپی ‌نهای مختلفی‬      ‫ورود به ورزشگا‌هها را اساسا زیر‬
                                          ‫تروریستی» تحریم شدند که چهار عضو‬       ‫که پس از شنیدن حکم شش ماه‬       ‫هم برای جلب نظر فدراسیون جهانی‬     ‫سوال ببرند‪ .‬در اخباری که توسط‬
                                          ‫ارشد ح ‌ز ‌بالله و حماس و رهبران گروه‬    ‫زندان‪ ،‬دست به خودسوزی زده است‪.‬‬    ‫فوتبال در تحریم فوتبال ایران و آزادی‬  ‫رسان ‌ههای داخلی و وابسته منتشر‬
                                                                                    ‫ورود زنان به ورزشگا‌هها شکل گرفته‬    ‫م ‌یشود موضوع دستگیری «دخت ‌ر‬
‫برای سحر؛ دختری که فقط م ‌یخواست به ورزشگاه برود و فوتبال ببیند!‬                                                    ‫است‪ .‬آنگونه که فیفا به خبرگزاری‬     ‫آبی» به دلیل «تلاش برای ورود به‬
                                                                                    ‫فرانسه اعلام کرده‪ ،‬قرار است گروهی‬    ‫ورزشگاه» سانسور م ‌یشود‪ .‬چنانکه‬
                                                                                    ‫از کارشناسان این نهاد بی ‌نالمللی‬    ‫تسنیم به نقل از یک شاهد «آگاه»‬
                                                                                    ‫فوتبال برای بررسی آماد‌هسازی‬      ‫در دادگستری استان تهران نوشته‪،‬‬
                                                                                    ‫استادیو ‌مها جهت حضور زنان به ایران‬   ‫که سحر اسفندماه ‪« ۹۷‬در حالی‬
                                                                                                        ‫که پوشش نامناسب داشته است‪،‬‬
                                                                                               ‫سفر کنند‪.‬‬    ‫با مأمورین نیروی انتظامی درگیر‬
                                                                                    ‫واکن ‌شهای وسیع داخلی و‬         ‫م ‌یشود و به آنها توهین م ‌یکند که‬
                                                                                    ‫بی ‌نالمللی به خودسوزی فجیع و‬      ‫مستندات لازم در همین رابطه از‬
                                                                                    ‫مرگ سحر خدایاری همچنان ادامه‬      ‫ناحیه مامورین تهیه و به دادسرای‬

                                                                                                  ‫دارد‪.‬‬         ‫تهران تحویل م ‌یشود‪».‬‬
                                                                                    ‫شهبانو فرح پهلوی و شاهزاده رضا‬     ‫ویگفتهکهسحربهاتهام«جریح ‌هدار‬
                                                                                    ‫پهلوی نیز در پیا ‌مهای جداگان ‌های‬   ‫کردن عفت عمومی» و «توهین‬
                                                                                    ‫نسبت به خودسوزی و مرگ دختر‬       ‫به مأمورین» بازداشت شده بود‪.‬‬
                                                                                    ‫آبی واکنش نشان داد‌هاند‪ .‬شهبانو‬     ‫به گزارش تسنیم همچنین‪،‬‬
                                                                                                        ‫تعدادی از مسئولان قو‌هقضاییه نیز‬
                                                                                                        ‫در مراسم ترحیم سحر خدایاری در‬
                                                                                                        ‫شهرکرد شرکت کرده و از خانواد‌ه‬
                                                                                                        ‫وی «دلجویی» کردند‪ .‬غلامحسن‬
                                                                                                        ‫اسماعیلی سخنگوی قو‌هقضاییه نیز در‬
                                                                                                        ‫تماس تلفنی با پدر سحر «از مواضع‬
   10   11   12   13   14   15   16   17   18