Page 5 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۲۸ (دوره جديد
P. 5

‫صفحه ‪ 5‬ـ ‪ Page 5‬ـ شماره ‪۱۶۹4‬‬
‫جمعه ‪ 13‬تا پنجشنبه ‪ 19‬سپتامبر ‪2019‬‬

‫«جوی» اثر یک فیلمساز ایران ‌یتبار نماینده اتریش غ ّرش شیرها در هفتاد و ششمین جشنواره‬

                    ‫سینمایی ونیز‬                                                      ‫در اسکار شد‬

                    ‫ویدئو‬                 ‫«متری شش و نیم» تنها فیلم‬                                                 ‫= این فیلم اولین‌بار در‬
                                       ‫ایرانی که در این جشنواره در بخ ‌ش‬                                             ‫جشنواره فیلم ونیز به نمایش‬
‫«برایدیدنویدئو‪،‬رویعکسکلیکنمودهویابهسایتکیهانلندنمراجعهنمایید‪».‬‬        ‫«اف ‌قها» حضور داشت با دست خالی‬     ‫سودابه مرتضایی فیلمساز‪ ۵۱‬ساله ایران ‌یتبار‬                     ‫در آمد و به عنوان بهترین‬
                                       ‫و بدون موفقیت به تهران بازگشت‪.‬‬                                               ‫فیلم اروپایی در بخش‬
‫هفتاد و ششمین جشنواره سینمایی‬      ‫هنرپیشگان «کاپ ولپی» را دریافت‬    ‫گلشیفته فراهانی در «روزهای‬       ‫فیلم ونیز به نمایش در آمد و به‬      ‫صنعت فیلم و موسیقی) کشور اتریش‬      ‫«روزهای مؤلفین» شناخته‬
‫ونیز با دو شیر طلایی از پدرو آلمودوار‬  ‫کردند‪ .‬یون فان‪ ،‬کارگردان شناخته‬    ‫مؤلفین» با فیلم تونسی «نغم ‌ههای‬    ‫عنوان بهترین فیلم اروپایی در بخش‬     ‫گرفته شد‪ .‬قرار است نامزدهای اسکار‬
‫پدر سینمای نوین اسپانیا‪ ،‬و جولی‬     ‫شده هن ‌ککنگی نیز برای انیمیشن‬    ‫عربی» حضور داشت و توانست نظر‬      ‫«روزهای مؤلفین» شناخته شد‪.‬‬        ‫در ‪ ۱۳‬ژانویه ‪ ۲۰۲۰‬معرفی شوند‪ .‬نود‬               ‫شد‪.‬‬
‫آندروز بازیگر مشهور بریتانیایی که‬    ‫«جی یون تای کی هاو» صاحب‬       ‫موافق رسانه های ایتالیا را جلب کند‪.‬‬   ‫این بخش با هدف حمایت تبلیغاتی‬       ‫و دومین مراسم جوایز اسکار نهم فوریه‬   ‫=سودابهمرتضاییهمچنین‬
‫با فیل ‌مهایی چون «مری پاپینز»‬     ‫جایزه بهترین فیلمنامه شد‪ .‬جایزه‬    ‫در بخش «سینمای کلاسیک» نسخه‬       ‫گسترده در سینماهای اروپا با‬        ‫‪ ۲۰۲۰‬در هالیوود برگزار خواهد شد‪.‬‬     ‫جایزهدههزاریوروییهارست‬
‫و «اش ‌کها و لبخندها» به شهرت‬      ‫بهترین فیلم اول یک کارگردان به‬    ‫ترمیم شد‌هی «خانه سیاه است» از‬     ‫بودج ‌هی اتحادیه اروپا شکل گرفته‬     ‫سودابه مرتضایی متولد کشور آلمان‬     ‫را به عنوان بهترین فیلمساز‬
‫جهانی رسید‪ ،‬به خاطر یک عمر در‬      ‫مجد ابوعلا از سودان تعلق گرفت‪.‬‬    ‫فروغ فرخزاد و «تپ ‌ههای مارلیک» از‬                        ‫است‪ .‬وی از سن ‪ ۱۲‬سالگی در وین‬      ‫زن در جشنواره فیلم ونیز به‬
                    ‫سینماگر تونسی نوری بوزید نیز‬                                       ‫است‪.‬‬      ‫زندگی م ‌یکند‪« .‬جوی» دومین اثر‬
 ‫خدمت سینما تقدیر به عمل آورد‪.‬‬     ‫با فیلمی در رابطه با دختران اسیر‬    ‫ابراهیم گلستان نمایش داده شدند‪.‬‬    ‫سودابه مرتضایی همچنین جایزه‬        ‫سینمایی این فیلمساز به بررسی‬              ‫دست آورد‪.‬‬
‫احمد رأفت گزارشی از ‪۷۶‬امین‬       ‫داعش توانست جایزه حقوق بشر را‬     ‫هفتاد و ششمین جشنواره سینمایی‬      ‫‪۱۰‬هزار یورویی «هارست» را به عنوان‬     ‫وضعیت کارگران جنسی نیجریه‬        ‫= «جوی» جوایز دیگری‬
‫جشنواره سینمایی ونیز تهیه کرده‬                        ‫ونیز با غ ّرش شیرها به پایان رسید‪.‬‬   ‫بهترین فیلمساز زن در جشنواره فیلم‬     ‫در وین م ‌یپردازد و یک سیستم‬       ‫نیز از جشنواره‌های لندن‪،‬‬
                             ‫از آن خود سازد‪.‬‬   ‫شیر طلایی بهترین فیلم به «جوکر»‬                          ‫استثمارگرانه را به تصویر م ‌یکشد‪.‬‬    ‫شیکاگوومراکشکسبکرده‬
              ‫است‪.‬‬                        ‫آمریکایی تعلق گرفت‪ .‬رومان‬                ‫ونیز به دست آورد‪.‬‬     ‫داستان فیلم درباره یک پناهجوی‬
                                       ‫پولانسکی با «من متهم م ‌یکنم»‪،‬‬     ‫«جوی» پس از آن جوایز بزرگ‬         ‫نیجریایی به نام جوی است که مجبور‬               ‫است‪.‬‬
                                       ‫روی آندرسون سوئدی با فیلم‬        ‫دیگری نیز از جشنوار‌ههای لندن‪،‬‬
                                       ‫«پایا ‌نناپذیری» و فیلم ایتالیایی‬    ‫برلین‪ ،‬شیکاگو و مراکش کسب کرد‪.‬‬             ‫به ت ‌نفروشی م ‌یشود‪.‬‬    ‫فیلم سینمایی «جوی» ساخته‬
                                       ‫«مفیا دیگر مانند گذشته نیست» نیز‬    ‫منتقدان اتریش شانس موفقیت این‬       ‫این فیلم اولی ‌نبار در جشنواره‬      ‫سودابه مرتضایی فیلمساز ‪ ۵۱‬سال ‌هی‬
                                                                                                     ‫ایران ‌یتبار به عنوان نماینده کشور‬
                                          ‫شیر نقر‌های را به دست آوردند‪.‬‬      ‫فیلم در اسکار را زیاد م ‌یدانند‪.‬‬                       ‫اتریش در اسکار معرفی شد‪ .‬منتقدان‬
                                       ‫آریان آسکاریده به عنوان بهترین‬                                               ‫اتریش شانس موفقیت این فیلم در‬
                                       ‫بازیگر زن برای بازی در فیلم «گلوریا‬
                                       ‫موندی» و لوکا مارتینلی ایتالیایی به‬                                                   ‫اسکار را زیاد م ‌یدانند‪.‬‬
                                       ‫عنوان بهترین نق ‌شآفرین مرد در‬                                               ‫فیلم سینمایی «جوی» ساخته‬
                                       ‫فیلم «مارتین ادن» به عنوان بهترین‬                                             ‫سودابه مرتضایی فیلمساز ‪ ۵۱‬ساله‬
                                                                                                     ‫ایران ‌یتبار به عنوان نماینده این کشور‬
‫«ش ‌بهای تهران» با صدای پوران وفادار‬                                                                                   ‫در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‬
                                                                                                     ‫زبان برای جایز‌هی اسکار انتخاب شد‪.‬‬
                                                                                                     ‫این تصمیم در جلسه روز گذشته‬
                                                                                                     ‫هیئت داوران ‪( FAMA‬انجمن‬

                                                           ‫اتوبیوگرافیگروهینسلتبا ‌هشدهدریکانقلابناکام‬

                                                       ‫ویدئو‬  ‫از خود بپرسد با زندگی خود چه کرده‬     ‫نوه شیرین خود بازسازی م ‌یکند‪،‬‬      ‫=کامران‪ ،‬شخصیت محوری‬
        ‫«برای دیدن ویدئو ‪ ،‬روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید‪».‬‬             ‫است؟ آیا به عنوان نسلی‪ ،‬که بسیاری‬     ‫پیشتر‪ ،‬نوع دیگری از تنهایی را تجربه‬   ‫داستان‪ ،‬در جسم و روح و‬
                                                           ‫مسئولیت سرنوشت تلخ خود را در‬       ‫کرده بود‪ ،‬تنهای ‌یای که نه تنها او را‬  ‫روان خود موجودیست که‬
‫این تران ‌هویدئو برای انتشار در اختیار وفادار با نام هنری «فیروزه» پس از گفتگویی با کیهان لندن درباره زندگی‬      ‫چهار دهه پس از یک انقلاب نسنجیده‬     ‫آزار نم ‌یداده‪ ،‬بلکه به غنای روحی او‬   ‫می‌توان گفت نویسنده از‬
‫کیهان لندن قرار گرفته است‪ .‬پوران شصتسالسکوتخودراشکستودر و فعالیت هنری خود سخن گفت‪.‬‬                  ‫به گردن او م ‌یاندازند‪ ،‬خودآزارانی بوده‬  ‫کمک م ‌یکرده است‪ .‬اگر تنهایی دوران‬    ‫طریق نگاهی جویا و پُرسا‬
                                                           ‫است که از درد و رنج لذت م ‌یبرده و‬    ‫بازنشستگی‪ ،‬بنا به سرش ‌تاش تحمیلی‬    ‫بر یکایک ه ‌منسلان خود او‬
 ‫کار شورای شعر وزارت ارشاد اسلامی به سانسور‬                                      ‫م ‌یخواسته همگان را مثل خود کند؟‬     ‫است به او‪ ،‬اما تنهایی فیلسو ‌فمنشانه‬   ‫را آفریده است‪ .‬فاروقی در‬
‫مولانا کشید؛ مشکل واژ ‌ههای «قمارباز» و «روسپی»!‬                                   ‫یا انسا ‌نهایی بود‌هاند که همه چیز را‬   ‫دوران جوانی و میانسالی را به اختیار‬   ‫مقدمه کوتاهی که بر کتاب‬
                                                           ‫در کتا ‌بها جستجو م ‌یکرده و در برج‬                        ‫نوشته‪ ،‬درباره کامران و سه‬
     ‫محسن چاوشی‬           ‫دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد‬    ‫= هادی حسینی‪ ‌:‬درباره‬          ‫عاج تنهایی خود‪ ،‬از جمعی که به آن‬             ‫برگزیده بوده است‪.‬‬    ‫دوست دیگر وی می‌گوید‪:‬‬
                    ‫اسلامی که وظیفه نظارت و سانسور‬    ‫همین شعر استدلال ما این‬         ‫تعلق داشته به شدت فاصله گرفته بود؟‬    ‫کامران‪ ،‬در این رمان نسلی را‬       ‫«آنها را اینجا و آنجا دید ‌هایم‬
‫شعر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و‬      ‫تران ‌ههای آلبو ‌مهای موسیقی و صدور‬  ‫بود که ماهیت شعر معنوی‬         ‫کامران‪،‬شخصیتمحوریداستان‪،‬در‬        ‫نمایندگیم ‌یکندکهدردورانجوانیبا‬     ‫و به خوبی می‌شناسیم‪.‬‬
‫ارشاد اسلامی که به این ترانه رأی منفی‬  ‫مجوز را دارد‪ ،‬از اسم این آلبوم و یکی‬ ‫است اما گفتند یک کلمه باید‬       ‫جسم و روح و روان خود موجودیست‬       ‫سودای بهتر کردن جهان‪ ،‬آنچه را برای‬    ‫بیگان ‌ههاییهستندخویشاوند‬
‫داده‪ ،‬در پاسخ به انتقاد از سانسور این‬  ‫از اشعار مولانا ایراد گرفته و صدور‬  ‫حذف شود و حرفشان هم‬           ‫که م ‌یتوان گفت نویسنده از طریق‬      ‫لذت بردن از زندگی فردی لازم بوده به‬   ‫وخویشاوندانیبیگانه‪.‬سالیان‬
‫اثر‪ ،‬اصرار بر وجود این بیت را «شوآف و‬  ‫مجوز برای این آلبوم را منوط به اعمال‬ ‫این بود که ما که نم ‌یتوانیم‬      ‫نگاهی جویا و پُرسا بر یکایک ه ‌منسلان‬   ‫فراموشی مطلق سپرد‌هاند‪ .‬نسلی که در‬    ‫سال در کنارشان زندگی‬
‫بازی رسان ‌های» از سوی چاوشی خوانده‬   ‫این تغییرات کرده است‪.‬به گفته این‬   ‫شعر مولانا را تغییر بدهیم‬        ‫خود او را آفریده است‪ .‬فاروقی در‬      ‫ایران‪ ،‬به امید شرایطی بهتر‪ ،‬زیر پای‬   ‫کرد ‌هایم و گاهی نیز برخی‬
‫است‪.‬بیابانکی در توئیتی که خیلی زود‬   ‫تهی ‌هکننده‪ ،‬شورای شعر وزارت ارشاد‬  ‫اگر شعر دیگری بود م ‌یشد‬        ‫مقدمه کوتاهی که بر کتاب نوشته‪،‬‬      ‫حکومتی سکولار و آیند‌هنگر را خالی‬    ‫از آنها را در کمال ناباوری در‬
‫از صفح ‌هاش پاک کرد‪ ،‬نوشت‪« :‬از کل‬    ‫اسلامی خواستار تغییر عنوان این آلبوم‬ ‫گفت همین یک کلمه حذف‬          ‫درباره کامران و سه دوست دیگر وی‬      ‫کرد تا حکومتی مذهبی‪ ،‬متعصب و‬
‫غز ‌لهای مولانا صاف رفت ‌های سراغ یک‬  ‫و حذف بیت «تو به مرگ و زندگانی‬    ‫شود اما درباره این شعر‪ ،‬این‬       ‫م ‌یگوید‪« :‬آنها را اینجا و آنجا دید‌هایم‬ ‫گذشت ‌هگرا بر شان ‌ههایش سوار شود و‬         ‫آینه دید‌هایم»‪.‬‬
‫بیت و جنجال راه انداخت ‌های که ارشاد‬  ‫هله تا جز او ندانی‪ /‬نه چو روسپی که‬  ‫یک سطر باید حذف شود تا‬         ‫و به خوبی م ‌یشناسیم‪ .‬بیگان ‌ههایی‬    ‫آن را یا به خاک و خون بکشد و یا مثل‬
‫به من مجوز نم ‌یدهد‪ .‬قدی ‌مها نام این‬  ‫هرشب کشد او ی ‌هبار دیگر» از اشعار‬                      ‫هستند خویشاوند و خویشاوندانی‬       ‫کامران و دوستان معدود او‪ ،‬مجبور به‬    ‫جواد طالعی ‪ -‬رمان «انقلاب و‬
                                              ‫مجوز بگیرد!‬        ‫بیگانه‪ .‬سالیان سال در کنارشان زندگی‬    ‫فرار از کشورشان کند تا برای ریشه‬     ‫کیک توت فرنگی» اثر جمشید فاروقی‬
  ‫کار بازارگرمی بود و امروز شوآف!»‬      ‫مولانا در این آلبوم شده است‪.‬‬  ‫= گفته می‌شود چاوشی‬           ‫کرد‌هایم و گاهی نیز برخی از آنها را در‬  ‫دواندن در سنگلاخ تبعید و مهاجرت‬     ‫نویسنده و روزنام ‌هنگار ساکن آلمان و‬
‫هادی حسینی از نحوه تصمی ‌مگیری‬     ‫آنگونه که هادی حسینی شرح داده‪،‬‬    ‫قصد دارد عنوان «ب ‌ینام» را‬                            ‫تمام عمر بجنگند و سرانجام نیز‪ ،‬در‬    ‫رئیس پیشین بخش فارسی رادیو آلمان‬
‫وزارت ارشاد اسلامی در ارزیابی اشعار‬   ‫به نظر م ‌یرسد مشکل شعر دفتر‬                            ‫کمال ناباوری در آینه دید‌هایم»‪.‬‬   ‫خواب و بیداری این ریشه را که امکان‬    ‫(دویچه وله) اوایل سال جاری میلادی‬
‫انتقاد کرده و گفته بود که این شورا «به‬ ‫موسیقی ارشاد اسلامی با واژه «روسپی»‬    ‫جایگزین «قمارباز» کند‪.‬‬       ‫مهم ترین همدم خیالی کامران در‬       ‫عمیق و پهناور شدن در غربت را‬       ‫از سوی انتشارات فروغ در کلن روانه‬
‫ماهیت شعر کاری ندارد و تنها به برخی‬   ‫است‪ .‬وی در ای ‌نباره گفته است‪« :‬مثلا‬                     ‫لحظ ‌ههای تردید و تنهایی او‪ ،‬کسی‬     ‫نداشته است‪ ،‬آ‌هکشان به دوش بکشند‪.‬‬    ‫بازار شد‪ .‬این رمان نوعی اتوبیوگرافی‬
                    ‫درباره همین شعر استدلال ما این بود‬  ‫تهی ‌هکننده آخرین آلبوم موسیقی‬     ‫نیست جز «گریگور سامسا» قهرمان‬       ‫کامران و همنسلان او‪ ،‬در دوران‬      ‫است که نه از زبان اول شخص که از‬
      ‫از واژ‌هها حساس است‪».‬‬    ‫که ماهیت شعر معنوی است اما گفتند‬   ‫محسن چاوشی م ‌یگوید شورای‬        ‫داستان معروف «مسخ» کافکا که یک‬      ‫بازنشستگی هم عاشق نوشتن و‬
‫گفتهم ‌یشودچاوشیقصدداردعنوان‬      ‫یک کلمه باید حذف شود و حرفشان‬     ‫شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‬     ‫روز صبح وقتی از خواب بیدار شد خود‬     ‫خواندن و بح ‌ثهای سیاسی روز‬          ‫زبان سوم شخص نقل م ‌یشود‪.‬‬
‫«ب ‌ینام» را جایگزین «قمارباز» کند‪.‬‬   ‫هم این بود که ما که نم ‌یتوانیم شعر‬  ‫دستور به تغییر عنوان آلبوم «قمارباز»‬  ‫را در هیئت حشر‌های بزرگ یافت‪ .‬حالا‬    ‫هستند‪ ،‬اما در دوران جوانی این عشق‬        ‫انقلاب و کیک توت فرنگی‬
                    ‫مولانا را تغییر بدهیم اگر شعر دیگری‬  ‫و سانسور یکی از اشعار مولانا داد‌هاند‪.‬‬ ‫این موجود مسخ شده در پشت پرده‬       ‫چنان به گرای ‌شهای ایدئولوژیک آلوده‬
                    ‫بود م ‌یشد گفت همین یک کلمه‬      ‫به نظر م ‌یرسد مشکل این شورا با‬     ‫خانه کامران که م ‌یتواند خانه هر یک‬    ‫بوده که آنها را از همه لذ ‌تهای طبیعی‬           ‫جمشیدفاروقی‬
                    ‫حذف شود اما درباره این شعر‪ ،‬این یک‬  ‫بیت به کار رفته در این آلبوم و واژ‌هی‬  ‫از تنها ماندگان دوران سالخوردگی‬      ‫زندگی‪ ،‬از جمله کامجوی ‌یهای زمینی‬              ‫‪ ۳۴۵‬صفحه‬
                    ‫سطر باید حذف شود تا مجوز بگیرد‪».‬‬   ‫«روسپی» است‪ .‬سعید بیابانکی عضو‬     ‫باشد‪ ،‬خزیده تا گهگاهی سرکی بکشد‪،‬‬     ‫باز داشته بود‪ .‬مرتضی یک نمونه روشن‬
                    ‫این تهی ‌هکننده موسیقی گفته است‪،‬‬   ‫شورای شعر دفتر موسیقی وزارت‬       ‫نگاه پرمعنایی به کردار و رفتار و‬     ‫است‪ :‬او‪ ،‬مد ‌تها عاشق دختری بوده و‬    ‫کتابفروشیوانتشاراتیفروغ(کلن)‬
                    ‫«بیتی هم که محل ایراد شده یکی از‬   ‫فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به‬    ‫ذهنیت کامران بیاندازد‪ ،‬یا چیزی در‬     ‫وقت بسیاری را هم با او سپری کرده‪،‬‬      ‫چاپ نخست‪ ،‬بهار‪ ،۲۰۱۹‬آلمان‬
                    ‫بی ‌تهای اصلی شعر است که اگر حذف‬   ‫این خبر‪ ،‬چاوشی را متهم به خودنمایی‬   ‫گوش او نجوا کند که کسی نم ‌یشنود‬     ‫اما چنان محجوب و خجالتی بوده که‬
                    ‫شود کل شعر باید حذف شود و آلبوم‬    ‫کرده است!هادی حسینی تهی ‌هکننده‬                          ‫هرگز جرات نکرده پرده از راز عشق‬     ‫جمشید فاروقی در سا ‌لهای نخست‬
                    ‫در کل ماهیت خودش را از دست‬      ‫آخرین آلبوم محسن چاوشی با عنوان‬            ‫و او را باز تنها بگذارد‪.‬‬  ‫خود نزد دلدار بردار تا سرانجام به‬    ‫حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران‬
                                       ‫«قما‌رباز» اعلام کرد که شورای شعر‬                         ‫زندان افتاد و شانس وصل یار را برای‬    ‫یک نویسنده سیاسی چپگرا بود که‬
                               ‫خواهد داد‪».‬‬                       ‫ادامه در صفحه ‪17‬‬                                  ‫بیشتر به نوشتن متون تئوریک و‬
                    ‫سعید بیابانکی یکی از ‪ ۷‬عضو شورای‬                                                    ‫همیشه از دست داد‪.‬‬     ‫تحلیلی م ‌یپرداخت‪ ،‬اما در سا ‌لهای‬
                                                                                ‫«انقلاب و کیک توت فرنگی»‬         ‫اخیر‪،‬ابتداباانتشاررمانک ‌محجم«ویوا‪،‬‬
                                                                                ‫پازلی است که هر خوانند‌های با آغاز‬    ‫ازدواج کاغذی» و اکنون با انتشار رمان‬
                                                                                ‫خواندنش حس م ‌یکند اینجا و آنجا‬     ‫«انقلاب و کیک توت فرنگی» م ‌یرود تا‬
                                                                                ‫به یکی از قطع ‌ههای این پازل بزرگ‬    ‫جایگاه خود را در عرصه ادبیات داستانی‬
                                                                                ‫تبدیل شده است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬از‬
                                                                                ‫این رمان خواندنی و اثرگذار م ‌یتوان‬        ‫خارج از کشور تثبیت کند‪.‬‬
                                                                                ‫به عنوان یک اتوبیوگرافی گروهی هم‬     ‫کامران‪ ،‬شخصیت مرکزی این‬
                                                                                                     ‫رمان‪ ،‬مردی است تنها که پس از‬
                                                                                             ‫نام برد‪.‬‬    ‫جدایی از همسر و فرزندانش به دوران‬
                                                                                ‫فاروقی‪ ،‬در رمان ‪ ۳۴۵‬صفحه ای‬       ‫بازنشستگی رسیده و اکنون سای ‌هی‬
                                                                                ‫خود‪ ،‬که ‪ ۳۴‬فصل مستقل و در عین‬      ‫تنهایی ناخواسته را بر سر خود سنگین‬
                                                                                ‫حال پیوسته را در بر م ‌یگیرد‪ ،‬آیین ‌های‬ ‫م ‌یبیند‪ .‬او که حالا تنها با دخترش‬
                                                                                ‫بزرگ در برابر نسل خود گرفته است تا‬    ‫ارتباط دارد و شور زندگی را هنگام‬
                                                                                ‫خود را تما ‌مقد در آن ببیند و بار دیگر‬  ‫داد و ستدی عاطفی و کودکانه با‬

                                       ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10