Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۲۶ (دوره جديد
P. 1

‫روزنامه «جوان» وابسته به سپاه پاسداران‪:‬‬

 ‫آمار ُکشتهشدگان کرونا «‪ ۷‬برابر» آمار رسمی‬          ‫بنیانگذار‪:‬دکترمصطفیمصباحزاده‬                  ‫نفتالی بنت‪ :‬اسرائیل به حملات مخفیانه برای‬
 ‫است؛ موج ششم «برای نظام خطرناک» است!‬      ‫سال سی و هشتم ـ شماره ‪( ۱۷۹۲‬شمارۀ ‪ 3۲6‬از دورۀ جدید)‬             ‫مقابله با تهدیدات اتمی ایران ادامه خواهد داد‬

   ‫ادامه در صفحه ‪۴‬‬                                                         ‫ادامه در صفحه ‪3‬‬

‫‪ ۱8‬صفحه‬                                                                ‫جمعه ‪ 5‬تا ‪ ۱۱‬شهریور ماه ‪۱4۰۰‬خورشیدی‬

‫اینسو و آنسوی دوربین‬                                                                       ‫سرمقاله‬

                                                         ‫دو دست همواره یکدیگر را میشویند‬

‫در زندانهای مداربسته!‬

                                                         ‫عکس خندان احمدینژاد دست در دست خاتمی یادتان میآید؟ احمدینژاد اصولگرا‬
                                                               ‫و مکتبی پس از حجتالاسلام محمد خاتمی اصلاحطلب و مکتبی آمد‪.‬‬

                                                         ‫حالا پس از شانزده سال «قاضی مر ِگ» اصولگرا و مکتبی پس از حجتالاسلام حسن‬
                                                                                ‫روحانی معتدل و مکتبی آمده است‪.‬‬

                                                         ‫احمدینژاد فرزند اصلاحات خاتمی و رئیسی فرزند اعتدال روحانی‪ ،‬و همگی از‬
                                                                                 ‫قماش مکتب جمهوری اسلامیاند‪.‬‬

                                                           ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬

                                                                                     ‫تیتر دو‬

                                                                 ‫بازنشر یک گزارش ویژه‬

                                                            ‫پذیرایی از برادرخواندههای تروریست با آب پرتقال‬

                                                           ‫پیام سفر طالبان به تهران برای‬

                                                                 ‫بایدن چه بود؟!‬

   ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ ۲‬بخوانید‬                                   ‫رویدادهای اخیر در افغانستان و افتادن این کشور بار دیگر به دامان گروه فرقهای و‬
                                                         ‫تروریستی طالبان میبایست نه تنها سیاستمداران داخلی و جهانی بلکه تحلیلگران‬
‫=ویدئوهای زندان اوین برای جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر مستنداتی جهت پیگرد قضائی هستند به ویژه آنکه‬       ‫را نیز نسبت به برداشتهای خود از واقعیت حساس کرده و آنان را به بازنگری و دقت‬
‫دادگاه حمید نوری همدست «قاضی مرگ» نیز در سوئد جریان دارد و هر افشاگری در هر سطحی درباره نقض حقوق بشر‬       ‫در فاکتورهایی فرا بخواند که در نظر نگرفتن و یا بیاعتنایی به آنها همواره به بحران‬
                                                         ‫میانجامد‪ .‬بحرانی که دولت هفت ماههی جو بایدن نیز با وجود انکار و لاپوشانی به آن‬
                                   ‫و جنایات رژیم به زیان همه جناحین آنست‪.‬‬   ‫گرفتار آمده است‪ .‬در همین ارتباط کیهان لندن گزارشی را از بهمن ‪ ۱3۹۹‬بازنشر میکند‬
                                                         ‫که در آن به برخی از این فاکتورهای سیاسی و منطقهای که جمهوری اسلامی در آنها‬
   ‫هشدار‬      ‫مخالفت فرمانده سپاه با‬   ‫شوک افغانستان و شوکهای بعدی؛‬
‫‪ ۱6‬زندانی سیاسی‬   ‫واردات واکسنهای «فایزر»‬                                                       ‫نقش کلیدی بازی میکند‪ ،‬اشاره شده است‪.‬‬
 ‫به همبند شدن با‬                  ‫پیامد سرمایهداری گلوبالیست‬                                    ‫*****‬
               ‫و « ُمدرنا»؛‬                                    ‫اگر ریشههای مذهبی سبب میشود رابطه جمهوری اسلامی با گروههای تروریست‬
   ‫زندانیان‬                  ‫ادامه در صفحه ‪1۸‬‬                        ‫و به نظامیان شیعه «برادری» باشد‪ ،‬رابطه رژیم ایران با گروههای تروریست سنی‬
‫خطرناک و مجرمان‬   ‫چه تضمینی وجود‬                                       ‫«برادرخواندگی» است‪ .‬هرچند اختلافات مذهبی و فرقهای میان شیعه و سنی در‬
                                                         ‫خاورمیانه از عوامل بنیادین درگیری و جنگهاست اما به همان میزان احساسات‬
  ‫مواد مخدر‬    ‫دارد آمریکا محلول‬                                      ‫«ضدآمریکایی» آنها را بهم پیوند میزند و در مواقع لزوم به یاری یکدیگر میشتابند‪.‬‬
                                                           ‫ادامه در صفحه ‪۷‬‬
  ‫ادامه در صفحه ‪11‬‬  ‫فلجکننده به ما‬
                                                                         ‫صحرا کریمی سینماگر افغان‬
              ‫ندهد!‬                                                          ‫در اجلاس همسران رؤسای‬

            ‫ادامه در صفحه ‪16‬‬                                                       ‫جمهوری چند کشور در‬
                                                                              ‫اوکراین‪:‬‬

                                                                   ‫طالبان را به رسمیت‬

                                                                           ‫نشناسید؛ آنها برای‬

                         ‫چگونه معده درد عصبی‬             ‫ماساژ سنگ داغ و‬                    ‫کشتن ما آمدهاند!‬
                            ‫را آرام کنید؟‬               ‫سیر تکامل آن‬
                                                         ‫آن حضور داشتند‪ ،‬در حالی که‬      ‫صحرا کریمی بازیگر و کارگردان‬
                                             ‫‪۹‬‬ ‫‪۸‬‬          ‫میگریست‪ ،‬خواست که این کشورها‬     ‫معروف سینمای افغانستان یک‬
       ‫گزارش ـ مصاحبۀ صدرالدین الهی‬    ‫صفحه‬                              ‫طالبان را به رسمیت نشناسند‪.‬او در‬   ‫هفته بعد از گریختن به اوکراین‪،‬‬
                                            ‫صفحه‬‫ادامه در صفحه ‪1۰‬‬‫عفو بینالملل‬               ‫روز دوشنبه ‪ 23‬اوت در جلسهای که‬
‫سید ضیا؛ مرد اول یا مرد دوم کودتا (‪)۱3‬‬                            ‫خواستار بازرسی‬                     ‫میزبان آن اولنا زلنسکا همسر رئیس‬
                                                ‫گزارشگر ویژه‬   ‫این نشست که با هدف بشردوستانه‬    ‫جمهوری اوکراین بود و همسران‬
                                              ‫سازمان ملل از زندان‬ ‫برپا شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬طالبان برای‬    ‫رؤسای جمهوری کشورهای لیتوانی‪،‬‬
‫«رأفت و رحمت اسلامی» در زندانهای جمهوری اسلامی؛‬                       ‫اوین و زندانهای‬   ‫کشتن ما آمدهاند و اگر روزی رسمیت‬   ‫لبنان‪ ،‬اسرائیل‪ ،‬آلمان‪ ،‬کرواسی‪،‬‬
                                                ‫دیگر جمهوری‬    ‫پیدا کنند‪ ،‬مقاصد واقعی خود را اجرا‬  ‫صربستان‪ ،‬کاستریکا و برزیل در‬
‫رئیس سازمان زندانها‪ :‬از خداوند متعال و‬                                      ‫میکنند و زندگی مردم ما را نابود‬
     ‫«رهبر» عذرخواهم!‬                                   ‫اسلامی شد‬             ‫خواهند کرد‪.‬‬
                                                         ‫ادامه در صفحه ‪۵‬‬
   ‫ادامه در صفحه ‪12‬‬
                                                                           ‫نماینده جمهوریخواه‪:‬‬

‫مژده به هممیهنانی که خواستار کتاب سقوط بهشت‬                                                      ‫نمیگذاریم بایدن‬

‫بودند میتوانند چاپ دوم این کتاب را از‬                                                         ‫مردم ایران را‬

  ‫کیهـان لندن خریداری نمایند‬                                                             ‫به رهبران رژیم‬

  ‫نسخه‬                        ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                               ‫اسلامیبفروشد‬
 ‫دیجیتال‬
 ‫کتاب نیز‬                    ‫‪KAYHANLIFE‬‬                           ‫آنها علیه رژیم ایران حمایت کند‪.‬این‬  ‫پایگاه خبری «بریت بارت» ‪23‬‬
 ‫بهزودی‬                                                     ‫نماینده با انتقاد از نحوه مدیریت جو‬ ‫اوت (اول شهریور) گزارش داد‬
 ‫در دسترس‬                       ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN‬‬               ‫بایدن در خروج نیروهای آمریکایی و‬   ‫کلودیا تِنی نماینده جمهوریخواه‬
 ‫خواهد بود‬                               ‫‪COMMUNITY‬‬                 ‫همکاران و مترجمان افغانستانی آن‬   ‫کنگره آمریکا به ایرانیهایی که برای‬
                                                         ‫کشور از کابل گفته است‪ :‬نخواهیم‬    ‫آزادی کشورشان از دست جمهوری‬
                         ‫‪www.kayhanlife.com‬‬                       ‫گذاشت دولت بایدن مردم ایران را‬    ‫سرکوبگر اسلامی میجنگند گفته‬
                                                         ‫به رژیم جمهوری اسلامی بفروشد‪.‬‬    ‫متعهد است که رژیم جمهوری‬
                                                                           ‫اسلامی را پاسخگو کند و از مبارزات‬
                                                         ‫ادامه در صفحه ‪6‬‬
   1   2   3   4   5   6