Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۲۷ (دوره جديد
P. 1

‫تقسیم «غنائم جنگی» بین «برادران»؟!‬

  ‫فراز و نشیبهای زندگی و فعالیت زنان از‬              ‫بنیانگذار‪:‬دکترمصطفیمصباحزاده‬                       ‫انتقال ادوات نظامی آمریکایی‬
      ‫انقلاب مشروطه تا امروز‬           ‫سال سی و هشتم ـ شماره ‪( 1۷93‬شمارۀ ‪ 3۲۷‬از دورۀ جدید)‬                    ‫از افغانستان به ایران‬

   ‫ادامه در صفحه ‪4‬‬                                                               ‫ادامه در صفحه ‪3‬‬

‫‪ 18‬صفحه‬                                                                    ‫جمعه ‪ 1۲‬تا ‪ 18‬شهریور ماه ‪14۰۰‬خورشیدی‬

                    ‫انــرژی‬                                                              ‫سرمقاله‬

                                                            ‫«تناقضا ِت»آزادیدرفضایواقعیومجازی‬

      ‫بحرانی سرنوشتساز در کمین ایران‬

                                                            ‫تنظیم مناسبات «سوشیال مدیا» یا «رسانههای اجتماعی» با جامعه و همچنین نظام‬
                                                            ‫حقوقی که پیش از آن وجود داشته‪ ،‬مانند هر دستاورد جدیدی طول میکشد و شاید‬
                                                            ‫از همین رو در مواردی با «تناقض» روبرو میشویم از جمله در اهداف اعلامشده و‬
                                                            ‫یا متوقع از این پلاتفرمها (آزادی بیان و ارتباطات) با مقررات آنها و همچنین با‬

                                                                                            ‫حقوق دمکراتیک‪.‬‬
                                                               ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬

                                                                                         ‫تیتر دو‬

                                                             ‫مذاکرات برجام و گزینههای احتمالی‬

‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ ۲‬بخوانید‬

‫=نمایندگان «مجلس انقلابی» از یکسو به دنبال حذف یارانه سوخت و انرژی هستند و از سوی دیگر دغدغه تأمین‬           ‫دور هفتم مذاکرات احیای برجام که قرار بود در اولین روزهای سپتامبر در وین آغاز شود‪،‬‬
‫سوخت کشورهای «محور مقاومت» را دارند آنهم در حالی که حضور طالبان در قدرت و سیاستهای چین و ترکیه برای‬
‫بهرهبرداری از موقعیت ضعیف افغانستان‪ ،‬تحولات حوزه انرژی در منطقه را دستخوش چنان تغییراتی خواهد کرد که‬          ‫تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است‪ .‬حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه دولت «قاضی‬

         ‫سیاستهای مکتبی و ناکارآمد جمهوری اسلامی فقط میتواند به زیان مردم و منافع ملی عمل کند‪.‬‬         ‫مرگ» در بازگشت از نشستی منطقهای که در بغداد برگزار شد‪ ،‬اعلام کرد که دولت خود‬

                                                            ‫را متعهد به گفتگو و «تعامل سازنده» در چارچوب «دیپلماسی متوازن» میداند اما برای‬

                                                            ‫جمهوری اسلامی تنها مذاکرهای قابل قبول است که «نتایج ملموس و عملی» داشته باشد‪.‬‬
                                                               ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬

‫خالد پیرزاده زندانی سیاسی‬ ‫اعتراض دولت آرژانتین‬               ‫اکونومیست‪:‬‬                                     ‫شاهدخت نور پهلوی‪:‬‬
‫خطاب به رئیس قوه قضاییه‪:‬‬  ‫و خشم خانوادههای‬
                             ‫بعد از افغانستان‪ ،‬کجا میزبان‬                                      ‫در شرایطی که‬
‫عدالتی که از آن دم‬     ‫جانباختگان انفجارهای‬                                                        ‫کشورها کرونا را با‬
‫میزنید را اجرا کنید؛‬    ‫تروریستی علیه حضور‬      ‫«جهاد» و «جهادیون» میشود؟!‬                                      ‫واکسنمهارمیکنند‪،‬‬
‫من نه میبخشم و نه‬     ‫محسن رضائی و احمد‬                                                         ‫ایرانیان جان خود را به‬
                            ‫ادامه در صفحه ‪۱۸‬‬                                           ‫خاطر فرمان خامنهای‬
 ‫فراموش میکنم‬        ‫وحیدی در دولت‬                                                          ‫از دست میدهند‬
                ‫«قاضی مرگ»‬        ‫عوارض کار با لپ تاب و‬          ‫نابود کردن چروکها در‬
  ‫ادامه در صفحه ‪۱۱‬‬                   ‫رعایت برخی نکات‬             ‫منزل به روش ساده‬
               ‫ادامه در صفحه ‪۱۶‬‬
                                               ‫‪9‬‬ ‫‪۸‬‬
       ‫گزارش ـ مصاحبۀ صدرالدین الهی‬                 ‫صفحه‬                     ‫از برنامهریزی ضعیف یا سوء مدیریت‬   ‫در حالی که جهان بر فاجعه آشکار‬
                                                         ‫صفحه‬  ‫نیست‪ .‬این یک روند ایدئولوژیک‬     ‫سیاسی و انسانی در افغانستان تمرکز‬
‫سید ضیا؛ مرد اول یا مرد دوم کودتا (‪)14‬‬                                         ‫است که از همان ایدئولوژی ضدغربی‬   ‫دارد‪ ،‬درست در آنسوی مرز‪ ،‬در ایران‪،‬‬
                                                            ‫و ضدترقی که به تازگی افغانستان را‬  ‫بحران دیگری به نقطهی در هم‬
‫وبینار انستیتو «زنان‪ ،‬صلح و امنیت» دانشگاه «جرج تاون»؛‬                      ‫رئیس فدراسیون مشتزنی‪:‬‬ ‫تحت سلطه گرفته‪ ،‬تغذیه میکند و‬
                                                            ‫همان پیامدهای فاجعهباری را رقم‬         ‫شکستن نزدیک میشود‪.‬‬
‫وضعیت حقوق زنان در ایران‪ ،‬فراتر از‬                                 ‫هزاران خانم در‬    ‫میزند که از سال ‪ ۱979‬مردم ایران‬   ‫هر دو دقیقه یک ایرانی بر اثر بیماری‬
     ‫مسائل ژئوپلیتیک‬                                      ‫حال حاضر در‬                       ‫کووید‪ ۱9‬جان خود را از دست میدهد‬
                                                   ‫سراسر ایران‬          ‫با آنها دست به گریبانند‪.‬‬ ‫و این رقم تازه بر اساس اعتراف مقامات‬
 ‫ادامه در صفحه ‪۱2‬‬                                         ‫غیرقانونی بوکس‬                      ‫خود رژیم است‪ .‬این مرگها فقط ناشی‬
                                                  ‫بازی میکنند!‬    ‫ادامه در صفحه ‪۱۵‬‬

‫مژده به هممیهنانی که خواستار کتاب سقوط بهشت‬                                       ‫سینما میتواند پیامهای مهم سیاسی و‬

‫بودند میتوانند چاپ دوم این کتاب را از‬                                          ‫اجتماعی را با جنبههای سرگرمکننده به‬

  ‫کیهـان لندن خریداری نمایند‬              ‫ادامه در صفحه ‪۱۰‬‬                        ‫ادامه در صفحه ‪۵‬‬ ‫مخاطبان برساند‬

  ‫نسخه‬                            ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
 ‫دیجیتال‬
‫کتاب نیز‬                        ‫‪KAYHANLIFE‬‬
 ‫بهزودی‬
‫در دسترس‬                            ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN‬‬
‫خواهد بود‬                                   ‫‪COMMUNITY‬‬

                            ‫‪www.kayhanlife.com‬‬
   1   2   3   4   5   6