Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و هشنم ـ شماره ۳۳۷ (دوره جديد
P. 1

‫سیاستمداران و نظامیان اسرائیل‪:‬‬

  ‫برگزاری تجمع بزرگ اعتراضی و سراسری‬          ‫بنیانگذار‪:‬دکترمصطفیمصباحزاده‬                       ‫مانور مشترک با آمریکا برای افزایش آمادگی‬
   ‫آموزگاران در بیش از ‪ ۶۰‬شهر ایران‬    ‫سال سی و هشتم ـ شماره ‪( ۱8۰3‬شمارۀ ‪ 33۷‬از دورۀ جدید)‬                  ‫قبلازدرگیریاحتمالیباجمهوریاسلامیاست‬

   ‫ادامه در صفحه ‪۴‬‬                                                          ‫ادامه در صفحه ‪3‬‬

‫‪ ۱8‬صفحه‬                                                                    ‫جمعه ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۷‬آبانماه ‪۱4۰۰‬خورشیدی‬

‫مهاجرتبیپایا ِنایرانیان‬                                                                        ‫سرمقاله‬

                                                                 ‫دادخواهی و جنایت‬
                                                                ‫هر دو امری کیفی هستند‬

‫سرزمینی که از هر نوع متخصص خالی میشود!‬

                                                        ‫یک نفر؟ ده‪ ،‬سیصد‪ ،‬هزار و پانصد و یا چند هزار نفر؟ چپ؟ راست؟ میانه؟ مذهبی؟‬
                                                        ‫غیرمذهبی؟ طرفدار پادشاهی یا جمهوری؟ کشتار سالهای ‪ 5۷‬و ‪ 58‬یا دهه شصت‬
                                                        ‫و هفتاد و هشتاد و نود؟! به راستی چه فرقی میکند وقتی مرتکب همه این جنایات‬

                                                                                 ‫یکیست‪ :‬نظام جمهوری اسلامی!‬
                                                          ‫ادامه در صفحه ‪۲‬‬

                                                                                    ‫تیتر دو‬

                                                            ‫زنان؛ طعمهی آسیبپذیر‬

                                                            ‫برای دزدی و زورگیری‬

   ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ ۲‬بخوانید‬                                  ‫با گسترش ناامنی علیه زنان و همچنین‬ ‫در هفتههای اخیر گزارشها و ویدئوهای‬
                                                                          ‫بسیاری در ارتباط با افزایش سرقت به‬
‫=مهاجر ِت نیروهای حرفهای از ایران در حالی افزایش مییابد که سرنوشت کشور به دست افراد نالایق و ناکارآمد‬     ‫تبلیغات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی‬  ‫دلیل فقر در ایران منتشر شده که زنان‬
‫و «سهمیهای» افتاده آنهم در حالی که فرزندان و برخی مدافعان نظام نیز حاضر به زندگی در آن نیستند و در خارج‬                      ‫طعمهی اصلی آنها هستند‪ .‬سرقت از‬
                                                        ‫برای خانهنشین کردن و کاهش نقش‬    ‫زنان‪ ،‬جدا از خشونت روانی و جسمی‪،‬‬
                                               ‫کشور بسر میبرند!‬
                                                        ‫زنان به «دستگاه تولید مثل» ارتباط‬

                                                        ‫ادامه در صفحه ‪۲‬‬ ‫مستقیم دارد‪.‬‬

  ‫قیمت دلار‪:‬‬     ‫تعهد به کاهش‬      ‫ترور نافرجام الکاظمی و سوختن‬                                     ‫کامبیز درمبخش‬
 ‫‪ ۲8‬هزار و ‪۲۰۰‬‬   ‫«گازهای گلخانهای»‬
‫تومان! رونق اجاره‬              ‫کارت شبهنظامیان وابسته به جمهوری‬                                   ‫کاریکاتوریست‬
 ‫کارت ملی برای‬     ‫در کنفرانس‬
‫دریافت سهمیه ارز‬   ‫گلاسکو و «صدای‬     ‫ادامه در صفحه ‪18‬‬ ‫اسلامی در عراق‬                 ‫ادامه در صفحه ‪۵‬‬           ‫پُرآوازه با ابتلا به‬
          ‫مشکوک» پرزیدنت‬                                                         ‫کرونا درگذشت‬
   ‫دولتی!‬
             ‫بایدن!‬       ‫ماساژ درمانی و فواید‬          ‫روشهای استفاده صحیح‬
 ‫ادامه در صفحه ‪11‬‬                 ‫مهم آن‬                ‫از کرم صورت‬
            ‫ادامه در صفحه ‪1۶‬‬
                                         ‫‪۹‬‬  ‫‪8‬‬
     ‫گزارش ـ مصاحبۀ صدرالدین الهی‬             ‫صفحه‬
                                                   ‫صفحه‬
‫سید ضیا؛ مرد اول یا مرد دوم کودتا‬
                                            ‫پیروزی تیم‬          ‫پیوند و همدلی‪ ،‬راز ماندگاری ملت کهنسال ایران‬
            ‫((بخش پایانی))‬                        ‫فوتبال ایران در‬
                                           ‫مقابل تیم لبنان‬      ‫هویت ما همبستگی و پایداری ملی‪ ،‬در فراز و نشیب تاریخ‬
‫جمهوری اسلامی در جایگاه متهم در‬                           ‫در آخرین ثانیهها‬
    ‫«دادگاه مردمی آبان»‬                             ‫با گلهای آزمون و‬      ‫بنیاد نیکوکاری نوروز که در سال‪ ۲۰۰4‬با هدف حمایت از پناهجویان‬
                                                        ‫ایرانی تأسیس شده است‪ ،‬در این سالها فعالیتهای خود را گسترش‬
‫ادامه در صفحه ‪1۲‬‬                                    ‫نوراللهی‬
                                                           ‫داده و به یاری انسانها در نقاط مختلف جهان شتافته است‪.‬‬
‫مژده به هممیهنانی که خواستار کتاب سقوط بهشت‬ ‫ادامه در صفحه ‪1۰‬‬                         ‫یاری رساندن به زلزلهزدگان و آسیبدیدگان در ایران و طرح‬
                                                        ‫آبرسانی به استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان‪ ،‬کمکهای‬
‫بودند میتوانند چاپ دوم این کتاب را از‬       ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬              ‫پزشکی و دارویی‪ ،‬ارسال غذا و پوشاک و حمایت از بانوان در‬
                                                        ‫استانهای محروم و کمک به ایزدیها در زمان اشغال بخشهایی از‬
  ‫کیهـان لندن خریداری نمایند‬        ‫‪KAYHANLIFE‬‬                            ‫عراق‪ ،‬کمک به پناهجویان ایرانی و افغانی در کشورهای گوناگون‪ ،‬از‬

  ‫نسخه‬                      ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN‬‬                                   ‫فعالیتهای این بنیاد است‪.‬‬
 ‫دیجیتال‬                             ‫‪COMMUNITY‬‬                  ‫بنیادنیکوکارینوروز‪،‬بهمناسبتفرخندهزادروزشهبانوفرحپهلوی‪،‬‬
 ‫کتاب نیز‬                                                   ‫در ‪ ۲۲‬مهر ماه‪ ،‬برای نهمین بار روستاهای محروم استان خوزستان‬
 ‫بهزودی‬                   ‫‪www.kayhanlife.com‬‬
 ‫در دسترس‬                                                                            ‫را آبرسانی نمود‪.‬‬
 ‫خواهد بود‬                                                   ‫این بنیاد با همیاری و کمک شما میتواند پل مستحکم و روزنه‬

                                                            ‫امیدی برای هم میهنان در ایران و دیگر نقاط جهان باشد‪.‬‬
                                                        ‫لطف ًا برای اطلاعات بیشتر به وبسایت بنیاد‪www.norooz.org :‬‬

                                                                    ‫مراجعه و یا با تلفنهای زیرتماس بگیرید‪.‬‬

                                                         ‫‪001-704 544 7800 & 001- 703 303 6661‬‬

                                                           ‫‪You Tube: Norooz Charity‬‬
   1   2   3   4   5   6