Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۴۰ (دوره جديد
P. 1

‫درگیری شدید مرزبانی جمهوری اسلامی و طالبان؛‬                                     ‫هشدار ‪ ۲۵‬عضو جمهوریخواه کنگره آمریکا‪:‬‬

     ‫«جنبش اصیل» و «نسل جدید»‬                ‫بنیانگذار‪:‬دکترمصطفیمصباحزاده‬                 ‫از لغو هر نوع تحریم علیه جمهوری اسلامی‬
  ‫برادرخواندههای تروریست را چه شد؟!‬        ‫سال سی و هشتم ـ شماره ‪( 1806‬شمارۀ ‪ 340‬از دورۀ جدید)‬                ‫ایرانجلوگیریمیکنیم‬

   ‫ادامه در صفحه ‪4‬‬                                                         ‫ادامه در صفحه ‪3‬‬

‫‪ 18‬صفحه‬                                                                  ‫جمعه ‪ 1۲‬تا ‪ 18‬آذرماه ‪1400‬خورشیدی‬

‫مذاکراتوینهمچنان‬                                                                         ‫سرمقاله‬

                                                            ‫اگر همه در جای خود باشند‬
                                                           ‫ریسمان سیاه و سپید ترس ندارد!‬

          ‫بر سر دوراهی‬

                                                           ‫گذشته از نیروهای سایبری رژیم که بطور هدفمند با نام «مخالف» به اختلاف و تفرقه‬
                                                           ‫بین مدافعان دموکراسی و حقوق بشر دامن میزنند‪ ،‬ایرانیان به دلیل َگزیده شدن‬
                                                           ‫توسط مار هفتخط جمهوری اسلامی‪ ،‬از ریسمان سیاه و سپید هم میترسند و با‬

                                                               ‫همه چیز با احتیاط و در مواردی با امتناع و بیاعتمادی برخورد میکنند‪.‬‬
                                                             ‫ادامه در صفحه ‪۲‬‬

                                                                                       ‫تیتر دو‬

                                                             ‫ایران در برابر جمهوری اسلامی‬

‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ ۲‬بخوانید‬

‫=دولت ابراهیم رئیسی نیز مانند دولتهای قبلی جمهوری اسلامی بر سر دوراهی اما با مختصات دیگری قرار دارد‪ :‬عدم‬       ‫جمهوریاسلامی‪،‬سیاسیاستاماانگیزهی‬    ‫اعتراضات مردمی در اصفهان جمعه پنجم‬
‫بازگشت به توافق سال ‪ ۲015‬که منجر به تحریمهای شدیدتر خواهد شد یا عقبنشینی و بازگشت به تعهدات برجامی‬          ‫کشاورزان و شهروندان منطقهی زایندهرود‬ ‫آذرماه به شکلی خشونتبار سرکوب شد‪.‬‬
                                                           ‫این است که حق طبیعی خود را از «آب» و‬ ‫ریشه این اعتراضات هرچند به دلیل‬
                                     ‫که به تنشهای داخلی دامن خواهد زد‪.‬‬                        ‫بیش از چهاردهه ناکارآمدی و تباهکاری‬
                                                                 ‫«محیط زیست» میخواهند‪.‬‬

                                                             ‫ادامه در صفحه ‪۲‬‬

  ‫سازمان‬      ‫«صدای آب»‬            ‫بازتاب «جمعه خونین اصفهان»‬                   ‫دومین جلسه دادگاه «متهمان» سرنگونی‬
 ‫حقوق بشر‬       ‫و طنین قیام‬                                                ‫هواپیمای اوکراینی‬
 ‫ایران از نابینا‬  ‫تشنگان در ایران؛‬          ‫در خبرگزاریهای خارجی‬
‫شدن ‪ 40‬معترض‬     ‫محرومانی که‬                                          ‫خانوادههای قربانیان پرواز ‪ 75۲‬دادگاه این‬
 ‫در اصفهان‬      ‫چیزی برای از‬          ‫ادامه در صفحه ‪۱۸‬‬                        ‫جنایت را «نمایشی» میدانند ادامهدرصفحه ‪۷‬‬
  ‫خبر داد‬     ‫دست دادن ندارند!‬
                           ‫تمرینات ورزشی کالری‬           ‫ترفندهایجالبمراقبت‬
 ‫ادامه در صفحه ‪۱۱‬‬   ‫ادامه در صفحه ‪۱۶‬‬       ‫سوز برای لاغری سریع‬           ‫از جواهرات طلا و نقره‬

    ‫دکتر جلال متینی‪ :‬آشنایی با یک چهرۀ ماندگار‬                     ‫‪۹‬‬ ‫‪۸‬‬
                           ‫صفحه‬
      ‫عارف قزوینی(‪)3‬‬                                  ‫صفحه‬

‫تصنیفساز‪ ،‬آهنگساز‪ ،‬خواننده و شاعر ملی دوران مشروطیت‬          ‫اعجوبه آرژانتینی‬                  ‫پیوند و همدلی‪ ،‬راز ماندگاری ملت کهنسال ایران‬
                                     ‫هفتمین توپ‬
   ‫ایران در میان شرق و غرب؛‬                      ‫طلای فوتبال‬                 ‫هویت ما همبستگی و پایداری ملی‪ ،‬در فراز و نشیب تاریخ‬
    ‫عاقبت ما چه خواهد شد؟!‬                      ‫جهان را نیز از‬
                                     ‫آن خود کرد‬                 ‫بنیاد نیکوکاری نوروز که در سال‪ ۲004‬با هدف حمایت از پناهجویان‬
  ‫ادامه در صفحه ‪۱۲‬‬                                                 ‫ایرانی تأسیس شده است‪ ،‬در این سالها فعالیتهای خود را گسترش‬
                           ‫ادامه در صفحه ‪۱0‬‬
‫مژده به هممیهنانی که خواستار کتاب سقوط بهشت‬                                         ‫داده و به یاری انسانها در نقاط مختلف جهان شتافته است‪.‬‬
                              ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬             ‫یاری رساندن به زلزلهزدگان و آسیبدیدگان در ایران و طرح‬
‫بودند میتوانند چاپ دوم این کتاب را از‬                                        ‫آبرسانی به استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان‪ ،‬کمکهای‬
                           ‫‪KAYHANLIFE‬‬                           ‫پزشکی و دارویی‪ ،‬ارسال غذا و پوشاک و حمایت از بانوان در‬
  ‫کیهـان لندن خریداری نمایند‬                                            ‫استانهای محروم و کمک به ایزدیها در زمان اشغال بخشهایی از‬
                              ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN‬‬               ‫عراق‪ ،‬کمک به پناهجویان ایرانی و افغانی در کشورهای گوناگون‪ ،‬از‬
  ‫نسخه‬                                  ‫‪COMMUNITY‬‬
 ‫دیجیتال‬                                                                          ‫فعالیتهای این بنیاد است‪.‬‬
 ‫کتاب نیز‬                      ‫‪www.kayhanlife.com‬‬                       ‫بنیادنیکوکارینوروز‪،‬بهمناسبتفرخندهزادروزشهبانوفرحپهلوی‪،‬‬
 ‫بهزودی‬                                                       ‫در ‪ ۲۲‬مهر ماه‪ ،‬برای نهمین بار روستاهای محروم استان خوزستان‬
 ‫در دسترس‬
 ‫خواهد بود‬                                                                              ‫را آبرسانی نمود‪.‬‬
                                                           ‫این بنیاد با همیاری و کمک شما میتواند پل مستحکم و روزنه‬

                                                               ‫امیدی برای هم میهنان در ایران و دیگر نقاط جهان باشد‪.‬‬
                                                           ‫لطف ًا برای اطلاعات بیشتر به وبسایت بنیاد‪www.norooz.org :‬‬

                                                                       ‫مراجعه و یا با تلفنهای زیرتماس بگیرید‪.‬‬

                                                            ‫‪001-704 544 7800 & 001- 703 303 6661‬‬

                                                              ‫‪You Tube: Norooz Charity‬‬
   1   2   3   4   5   6