10.2 C
London
Thursday, February 02, 2023       پنج شنبه, ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
برچسب روشنک آسترکی، پیمان نوین

برچسب: روشنک آسترکی، پیمان نوین

پرسش ساده و روشنِ «پیمان نوین»: در کجا ایستاده‌ایم؟ با جمهوری اسلامی یا با ایران؟

شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه هفتم مهرماه ۱۳۹۹ در پیامی ویدئویی با ارائه‌ی «پیمان نوین»، تلاش تازه‌ای را برای استقرار «حاکمیت مردم» در ایران...

کیهان‌لایف، کیهان لندن به زبان انگلیسی

پشتیبانی مالی از کیهانِ لندن

تنها منبع مادی و معنوی کیهان لندن
شما خوانندگان هستید