17.4 C
London
Thursday, September 28, 2023       پنج شنبه, ۶ مهر ۱۴۰۲
برچسب نصرت واحدی

برچسب: نصرت واحدی

نظام پادشاهی یا جمهوری؛ تاریخ

نصرت واحدی – این مقاله در سه بخش «انسان، جامعه و گیتی»، «تاریخ» و «کدام نظام؟ پادشاهی یا جمهوریت»‌ تنظیم شده است. بخش دو: تاریخ در...

نظام پادشاهی یا جمهوری؛ انسان، جامعه و گیتی

نصرت واحدی - این مقاله در سه بخش «انسان، جامعه و گیتی»، «تاریخ» و «کدام نظام؟ پادشاهی یا جمهوریت»‌ تنظیم شده است. بخش نخست: انسان، جامعه...

نوسازی کشور ایران

نصرت واحدی - کار نوسازی کشور به حرف و به زندان انداختن آنها که سخنی برای گفتن دارند سازمان نمی‌یابد. در فرهنگ ایرانزمین آمده است...

فتنه در دانشگاه جرج تاون

چون که زاغان خیمه در گلشن زدند بلبلان رفتند و ز آنجا تن زدند نصرت واحدی - جمع کوچکی هشت نفری (نیمی‌ حضوری و نیمی‌ از...

جامعه و سیاست

نصرت واحدی - در «سخن روز» شماره یک به تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲ آمده است: «چندی پیش دو حادثهﻯ غیرمنتظره دنیای سیاسی ایران را...

منجلاب سیاسی

نصرت واحدی - نویسنده از سال 1358 تا کنون نه تنها درباره خدمات سلسله پهلوی به تفصیل مقالات بسیاری نوشته بلکه مدام به این...

درباره سیاست و احزاب

نصرت واحدی - ایرانیان برای نجات از مصیبت کنونی غالبأ یا به متافیزیک پناه می‌برند (ققنوس) و یا به آغاز شاهنشاهی ایران، کوروش که...

از مفسد فی‌الارض تا محارب با خدا و رهبری که مردم خود را در او و او خود را...

نصرت واحدی - به خاطر بیاوریم که مفسد فی الارض آغاز نظام ولایت فقیه را اعلام داشت، آغازی که 43 سال با خشونت و...

چشم انداز اقتصادی در ایران فردا؛ سیاست، سیستم، حقوق، پول، سرمایه، پژوهش

نصرت واحدی – این نکات برای حمایت از جنبش هجوم و تسخیر پیشنهاد می‌شود. مقدمه زیر هم با هدف پاسخ به رسانه‌های خارجی تنظیم...

چشم‌انداز اقتصادی در ایران فردا؛ خردگرایی، کارآمدی، مسئولیت، همبستگی، مشارکت

نصرت واحدی - این نکات برای حمایت از جنبش هجوم و تسخیر پیشنهاد می‌شود. مقدمه زیر هم با هدف پاسخ به رسانه‌های خارجی تنظیم...

چشم‌انداز سیاسی ایران فردا

نصرت واحدی - برای حمایت از جنبش هجوم و تسخیر، برای آینده‌ای که کثرت را در وحدت می‌جوید موارد زیر پیشنهاد می‌شود. ۱.توسعه و تعالی...

سخن روز؛ غوز مفاهیم

نصرت واحدی - گاهی دشواری‌های اجتماعی چنان زیادند که آغاز هر گفتگویی را ناممکن می‌کنند. مسئله‌ای که ناشی از نبود جدول اولویت‌هاست. اتفاقأ زندگی یعنی...

سخن روز؛ فرهنگ ملّی و جنبش «هجوم و تسخیر»

نصرت واحدی - لفظ «هجوم و تسخیر» تنها مبیّن دیالکتیک مبارزهﻯ زنان و مردان شجاع ایرانی در میهن‌مان ایران نیست. بلکه این لفظ دورهﻯ...

سخن روز درباره «فرهنگ ملّی» و تاریخی ایران

نصرت‌الله واحدی - پس از گذشت 43 سال از پیدایش ولایت فقیه در سرزمین جمشید، سرزمین مهر و داد، فرصتی طلائی درافق سیاسی ایرانی...

مجلس یادبود دکتر ایرج وحیدی

نصرت واحدی - خبر یا به زبان دیگر انفورماسیون تفاوتی است که تفاوت تولید می‌کند. اما هیچ خبری تکان‌دهنده‌تر از خبر مرگ نیست. به وِیژه...

سخن روز

نصرت واحدی - چندی پیش دو حادثهﻯ غیرمنتظره دنیای سیاسی ایران را به شدّت لرزانید و به سوی تحوّلی ناگهانی کشانید. این دوحادثه یکی کشتن...

به مناسبت زادروز رضاشاه؛ هنر رضاشاه، آفریدن وحدت در کثرت بود

نصرت واحدی - دوران رضاشاه دورانی است که مردم کشور آرزوی صلح و آرامش و امنیت دارند. از این گوشهﻯ نظر نیز باید قدم‌های...

کیهان‌لایف، کیهان لندن به زبان انگلیسی

کیهان لندن را در اینستاگرام دنبال کنید

پشتیبانی مالی از کیهانِ لندن

تنها منبع مادی و معنوی کیهان لندن
شما خوانندگان هستید