احمد بارکی‌زاده؛ مجسمه‌ساز و کارتونیست

 

احمد بارکی‌زاده Ahmad Barakizadeh

اهل خرمشهر است. فوق‌لیسانس مجسمه‌سازی شهری خود را از شهر خارکف در اوکراین دریافت کرده و در دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه هنر و دانشکده علم و فرهنگ در ایران تدریس کرده است. وی در برلین به عنوان مجسمه‌ساز، روزنامه‌نگار آزاد و استاد هنرستان هنرهای تجسمی کار می‌کند.