روشنک آسترکی؛ روزنامه‌نگار

 

روشنک آسترکی Roshanak Astaraki

روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی- سیاسی کیهان لندن در رشته اقتصاد بازرگانی تحصیل کرده است. وی هشت سال از اعضای شورای مرکزی و دبیر سازمان غیردولتی «توتم اندیشه» و دو سال مدیر «مرکز حمایت از کودکان بی‌سرپرست مهرآیین» اصفهان بود. او فعالیت مطبوعاتی خود را در سال ۱۳۸۰ با رسانه‌های محلی اصفهان آغاز کرد و از ۱۳۸۷ در خارج کشور زندگی و از سال ۲۰۱۴ با کیهان لندن همکاری می‌کند.

ایمیل: [email protected]
توییتر: roshanak_ast@