فیروزه نوردستروم (رمضان‌زاده)؛ روزنامه‌نگار

 

فیروزه نوردستروم (رمضان‌زاده) Firouzeh Nordstrom

در ایران با روزنامه‌های مختلف از جمله «توسعه»، «اعتماد»، «سرمایه»، «فرهنگ آشتی» و خبرگزاری «ایلنا» کار کرده است. وی پس از ترک ایران با «جرس»، «رادیو زمانه»، «ایران وایر»، «رادیو کوچه»، «زیتون»، «شرق‌الاوسط» و «خلیج» همکاری کرده است. او عمدتا درباره مسائل اجتماعی و حقوق بشر می‌نویسد و از سال ۲۰۱۶ با کیهان لندن همکاری می‌کند.

توییتر: FRamezanzadeh@