کومه‌های سرخ (نیکا نیکزاد)

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ برابر با ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۴


در زیر کومه‌های تاریخ
اینجا و آنجا
روزی تمام فریادهای مدفون 
جوانه خواهند زد
و اشعارِ ناسروده
سنگین‌ترین گوش‌های عالم را خواهند نواخت.
روزی داس‌ها
علف‌های هرز را خواهند بُرید
و خون از رگ‌های غیرتِ جهانیان 
بیرون خواهد جهید!
پایانِ رفاقتِ سکوت و فریاد دور نیست.
و من در هراسم 
از آن روز 
که دیگر قلم را
یارای رویارویی با شمشیر نباشد!
 آنارشی 
وقیحانه
کومه‌ها را با خون رنگین کند
و حتی نیکان
بزهکاری بیش نباشند!

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=1029