قیمت نفت سبک ایران بالا رفت

دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ برابر با ۱۳ آپریل ۲۰۱۵


قیمت نفت سبک ایران این هفته یک دلار و ١۶ سنت زیاد شد و به ۵١ دلار و ٢٢ سنت در هر بشکه رسید؛ قیمت نفت خام سنگین ایران با ٨۵ سنت افزایش ۵٣ دلار و ٣۴ سنت برای هر بشکه است.

قیمت سبد نفتی اوپک هم در همین مدت با ٢٨ سنت افزایش به ۵٢ دلار و ۴٢ سنت برای هر بشکه به فروش رسید.

قیمت نفت دبلیو تی آی و برنت به ۴٩ دلار و ٧٢ و ۵۴ دلار و ۴٨ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته نفت دبلیو تی آی ٩٢ سنت افزایش و نفت برنت ٧۶ سنت کاهش یافت.

در همین حال قیمت نفت خام دوبی و عمان هم ١٧ و ۴٢ سنت تنزل داشت و ۵۴ دلار و ٢۶ سنت و ۵٣ دلار و ٣۴ سنت معامله شدند.

بیشترین قیمت نفت از ابتدای امسال تا کنون ۵۶ دلار و ٨٣ و کمترین آن ۴١ دلار و ۵٠ سنت برای هر بشکه بوده است.

حداکثر و حداقل قیمت نفت در سال گذشته به ترتیب ١١٠ دلار و ۴٨ و ۵٢ دلار ثبت شده است.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=9412