سپ بلاتر جر زد
کی گفتم استعفا می‌دهم؟!

شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴ برابر با ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵


چند هفته پیش به دنبال بالا گرفتن کشمکش‌های فراوان در فدراسیون جهانی فوتبال، سپ بلاتر رئیس فیفا از اعضای کمیته اجرایی خواست که مقدمات انتخاب جانشین او را فراهم کنند.

سپ بلاتر
سپ بلاتر

به نظر می‌رسید که او می‌خواهد از مقام خود استعفا کند. این اظهارات به قصد وی برای استعفا تعبیر شد اما او دیروز گفت: من کی گفتم استعفا می‌دهم؟!

بلاتر کمتر از یک ماه پیش در انتخابات فیفا برای پنجمین بار به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. چهار روز پس از برگزاری انتخابات، سپ بلاتر گفت: «هر چند که من از طرف اعضای فیفا برای ریاست حکم گرفته‌ام اما احساس می‌کنم حکم همه جهان فوتبال را ندارم». اما حالا او می‌گوید از واژه «استعفا» استفاده نکرده است.

گفته می‌شود که رئیس ۷۹ ساله فیفا قصد دارد در انتخابات بعدی نیز برای ادامه ریاست خود بر فیفا شرکت کند.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=16585