اختر قاسمی (+عکس) این عکس ها از تظاهرات امروز شنبه  ۸ اکتبر به مناسبت  روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات  مرگ در کلن است.
ده‌ها ایرانی امسال نیز همانند هر سال به دعوت جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران در کلن در مرکز  و در برابر در اصلی ایستگاه قطار این شهر جمع شدند تا به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی نه به مجازات اعدام و مرگ، به گوش جامعه میزبان برسانند که در ایران روزانه عده‌ای به این مجازات محکوم می‌شوند و حکم محکوم‌شدگان در شهرهای  مختلف ایران اجرا نیز می‌شود.
تظاهر کنندگان به نشانه ی اعتراض به حکم مرگ در جمهوری اسلامی، قاب‌های خالی در دست داشتند. جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران در کلن درباره استفاده از نماد قاب‌های خالی در اطلاعیه خود توضیح داده است که این قاب‌های خالی به نشانه‌ی اعدام شدگان سال ۲۰۱۵ هستند که شمارشان بر اساس آمار رسمی به ۹۹۶ تن می‌رسد و ایران را در صدر کشورهای اعدام کننده قرار داده است. در این اطلاعیه آرزو شده است که روزی این قاب‌ها خالی بمانند و عکس هیچ اعدامی در آنها قرار نگیرد.