۳۱ اکتبر هر سال جشن هالووین است. جشنی ایرلندی که همراه با مهاجرانش به آمریکای شمالی رفت و اکنون چند سالی نیز هست که در کشورهای اروپایی نیز برگزار می‌شود.

هالووین برای به یادآوردن از دست‌رفتگان، مردگان و ارواح است. سنتی که در هر فرهنگی به اشکال مختلف وجود دارد. هالووین آمریکایی اما رابطه مستقیم از یک سو با شوخی و شادی و وحشت و از سوی دیگر با تجارتی عظیم دارد که چرخ‌هایش با تولید و مصرف لباس‌های مخصوص و خوراکی به حرکت در می‌آید.

عکس‌هایی که می‌بینید از محله‌ی داون تاون تورنتو است. جایی که هالووین با شکوه و جدیت تمام جشن گرفته می‌شود.