دست دادن دانشجویان دختر و پسر ممنوع شد

پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ برابر با ۰۳ نوامبر ۲۰۱۶


مسئولان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به دانشجویان دختر و پسر یادآور شده‌اند دست دادن آنها با یکدیگر تنبیهاتی را به دنبال خواهد داشت. رئیس دانشکده پرستاری  گفته است دانشجویان دختر و پسر می‌توانند در صف خرید غذا در سلف سرویس در کنار یکدیگر بایستند اما موقع صرف غذا اجازه ندارند نزدیک یکدیگر بنشینند!

دانشجویان
سیاست جداسازی زنان و مردان از جمله در دانشگاه‌ها تا کنون نتیجه‌ی عکس داشته است!

وی اضافه کرده البته جداسازی دانشجویان بستگی به ساعات مختلف روز دارد، زمانی که ازدحام است معمولا جداسازی دانشجویان عملی نیست. به هر حال ما هم تابلوی «به هم نزدیک نشوید» را همه جا نصب کرده‌ایم و همینکه از کارکنان سلف سرویس خواسته‌ایم به دانشجویان تذکر بدهند از یکدیگر فاصله بگیرند.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=58133