در کنفرانس «میز‌گرد آسیب‌شناسی اپوزیسیون» که از سوی گروه فکری «آینده ایران» در تورنتو برگزار شد، نشستی به بررسی دلایل عدم شرکت گسترده زنان در سازمان‌ها، احزاب و به طور کلی فعالیت‌های سیاسی اختصاص داشت.

شهلا عبقری یکی از سخنرانان در این نشست بود. احمد رأفت با وی در حاشیه این نشست گفتگویی انجام داده است.

لینک مستقیم به ویدیو