فرید خلیفی – ماشین‌هایی که امروزه برای رفت و آمد در شهرها استفاده می‌شوند، تمرکز قابلیت‌هایشان بر روی مسیرهای صاف و مرتب شهری یا بین شهریست. البته اس‌یووی‌ها، جز مسیرهای صاف، توانایی خوبی برای پیمودن مناطق کوهستانی یا مناطق سنگلاخی هم دارند.

از دیرباز، آدم‌ها برای گذر از آب‌ها از قایق‌های کوچک و بزرگ استفاده می‌کرده‌اند و در صورتی هم که تمایل داشتند با ماشین‌های خشکی خود در آب‌ها سفر کنند، چاره‌ای جز آنکه ماشین‌هایشان را هم با خود به درون قایق‌ها ببرند نداشته‌اند.

اما این بدان معنا نیست که نمی‌توان وسیله‌ای را یافت تا شما را همواره در جاده، کوه و جنگل و دریا همراهی نکند.

برای نمونه این ماشین که…

لینک مستقیم به ویدیو