پسرم خیلى عصبى بود، کشتمش!

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷


پدرى پسر ٢۵ ساله خود را این هفته به بهانه گفتگو با او به نزدیک چاهى در شورآباد در نزدیکى تهران برد و با شلیک چند گلوله جانش را گرفت. وى سپس خود را به پلیس معرفى کرد.

او به ماموران گفت مهدى مدتى بود که به شدت عصبى شده بود و مرتب با من و مادرش دعوا مى کرد و ما هم زورمان به او نمى‌رسید. به این دلیل او را به محل کارم در یک ساختمان نیمه‌تمام بردم و با شلیک دو گلوله به زندگی‌اش خاتمه دادم و جنازه او را در چاه انداختم اما به خاطر عذاب وجدان خود را به پلیس معرفى کردم.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=88631