یک نگاه آماری به ایرانیان ساکن آلمان

- جمع ایرانیان ساکن در آلمان با انواع اقامت تا پایان سال 2016 برابر است با 96.296 نفر و جمع ایرانیان دارای تابعیت آلمانی تا پایان سال 2016 برابر است با 96.120 نفر.
- تعداد دانشجویان ایرانی در سال 2015 در آلمان 1.044 نفر بوده است.
- در سال 2016، 56 نفر ایرانی از طریق هوایی از آلمان اخراج شده‌اند. از طریق دریایی 3 مورد و از طریق مرز زمینی 1106 مورد و به این دلایل: 513 مورد به دلیل نداشتن پاس معتبر، 2 مورد به دلیل داشتن پاس جعلی و 591 مورد به دلیل نداشتن ویزای معتبر.
- میزان جرائم مرتکب شده از سوی ایرانیان 1.9 درصد نسبت به کل جمعیت خارجیان است که بیشترین آنها شامل ضرب و جرح و جیب‌بری و همچنین کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر است.

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۰۳ اکتبر ۲۰۱۷


حنیف حیدرنژاد – نوشته حاضر بر اساس آخرین گزارش سالیانه وزارت کشور آلمان  و اداره امور پناهجویان و مهاجرین که در دسامبر سال ۲۰۱۶ منتشر گشته، تنظیم شده است.

  1. جمعیت ایرانیان ساکن آلمان

در اینجا منظورفقط آن دسته از ایرانیانی است که با انواع اجازه‌ی اقامت در آلمان زندگی می‌کنند و تابعیت آلمانی ندارند. این رقم با گردآوری چند آمار از منابع مختلف تدقیق شده است. در گزارش سال ۲۰۱۶ وزارت کشور آلمان، جمعیت ایرانیان در پایان سال ۲۰۱۵، ۷۲٫۵۳۱ نفر (شامل ۳۰٫۷۳۷ زن و ۴۱٫۷۹۴ مرد) مشخص شده است. به این ترتیب ایرانیان در بین خارجیان ساکن در آلمان در رده بیست و هشتم قرار می گیرند. با اضافه کردن ۲۶٫۴۲۶ نفر متقاضی پناهندگی ایرانی که در سال ۲۰۱۶ ثبت شده‌اند و با کم کردن ۲۶۶۱ نفر ایرانیانی که در همین سال تابعیت آلمانی گرفته‌اند، تعداد ایرانیان ساکن در آلمان تا پایان سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۹۶٫۲۹۶ نفر می‌شود.

  1. آمار ایرانیان متقاضی پناهندگی در آلمان

جدول شماره ۱: تعداد ایرانیان متقاضی پناهندگی در آلمان از ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۶

سال تعداد درخواست پناهندگی ثبت شده
۱۹۹۱ ۸۶۴۳
۱۹۹۲ ۳۸۳۴
۱۹۹۳ ۲۶۶۴
۱۹۹۴ ۳۴۴۵
۱۹۹۵ ۳۹۰۸
۱۹۹۶ ۴۸۰۹
۱۹۹۷ ۳۸۳۷
۱۹۹۸ ۲۹۵۵
۱۹۹۹ ۳۰۴۷
۲۰۰۰ ۴۸۷۸
۲۰۰۱ ۳۴۵۵
۲۰۰۲ ۲۶۴۲
۲۰۰۳ ۲۰۴۹
سال تعداد درخواست پناهندگی ثبت شده
۲۰۰۴ ۱۳۶۹
۲۰۰۵ ۹۲۹
۲۰۰۶ ۶۱۱
۲۰۰۷ ۶۳۱
۲۰۰۸ ۸۱۵
۲۰۰۹ ۱۱۷۰
۲۰۱۰ ۲۴۷۵
۲۰۱۱ ۳۳۵۲
۲۰۱۲ ۴۳۴۸
۲۰۱۳ ۴۴۲۴
۲۰۱۴ ۳۱۹۴
۲۰۱۵ ۵۳۹۴
۲۰۱۶ ۲۶۴۲۶
جمع کل ۱۰۵٫۳۰۴

 با مقایسه جمع کل آمار ایرانیان متقاضی پناهندگی در پایان سال ۲۰۱۶ (۱۰۵٫۳۰۴ نفر)، با جمع کل ایرانیان ساکن آلمان با انواع اقامت (۹۶٫۲۹۶ نفر)، یک تفاوت شامل ۹۰۰۸ نفر مشاهده می‌شود. اینکه علت این تفاوت چیست دقیقا مشخص نیست، اما می‌توان موارد زیر را حدس زد: اخراج از آلمان، ترک آلمان، تمدید نکردن برگه اقامت و زندگی کردن بطور غیرقانونی، مرگ.

  1. آمار ایرانیان دارای تابعیت آلمانی

جمع کل ایرانیان دارای تابعیت آلمانی در پایان سال ۲۰۱۶، ۹۶٫۱۲۰ نفر بوده است.

جدول شماره ۲: تعداد تابعیت اعطا شده به ایرانیان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶

تعداد ایرانیان تابعیت آلمانی گرفته سال
۵٫۱۴۲ از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰
۱۴٫۴۱۰ ۲۰۰۰
۱۲٫۰۲۰ ۲۰۰۱
۱۳٫۰۲۶ ۲۰۰۲
۹٫۴۴۰ ۲۰۰۳
۶٫۳۶۲ ۲۰۰۴
۴٫۴۸۲ ۲۰۰۵
۳٫۶۶۲ ۲۰۰۶
۳٫۱۲۱ ۲۰۰۷
۲٫۷۳۴ ۲۰۰۸
۳٫۱۸۴ ۲۰۰۹
۳٫۰۴۶ ۲۰۱۰
۲٫۷۲۸ ۲۰۱۱
۲٫۴۶۳ ۲۰۱۲
۲٫۵۶۰ ۲۰۱۳
۲٫۵۴۶ ۲۰۱۴
۲٫۵۳۳ ۲۰۱۵
۲٫۶۶۱ ۲۰۱۶
۹۶٫۱۲۰ جمع کل
  1. جمع کل آمار ایرانی و ایرانی‌تباران ساکن آلمان

جمع ایرانیان ساکن در آلمان با انواع اقامت تا پایان سال ۲۰۱۶ برابر است با ۹۶٫۲۹۶ نفر

جمع ایرانیان دارای تابعیت آلمانی تا پایان سال ۲۰۱۶ برابر است با ۹۶٫۱۲۰ نفر

به این ترتیب مجموع کل جمعیت ایرانی و ایرانی‌تباران ساکن آلمان تا پایان سال ۲۰۱۶ برابر می‌شود با ۱۹۲٫۴۱۶ نفر. متوسط اقامت ایرانی‌تباران ساکن آلمان ۱۹٫۸ سال و متوسط اقامت ایرانیان با انواع اقامت در آلمان ۱۰٫۵ سال می‌باشد.

  1. آمار ایرانیان دانشجو و پژوهشگران شاغل در آلمان

منظور از محقق و پژوهشگر در این جدول افرادی هستند که در رشته‌های مختلف در دانشگاه‌ها و مراکز علمی در آلمان، اغلب در رشته ریاضی، علوم طبیعی و تجربی، علوم انسانی و هنر شاغل هستند. حقوق این افراد از طرف دانشگاه یا موسسه‌ای که آنها را دعوت کرده پرداخت شده و اقامت آنها وابسته به قراردادی است که با آنها منعقد شده است.

در گزارش ۲۰۱۶ وزارت کشور آلمان و اداره امور پناهجویان و مهاجرین، لیست کشورهایی که از آن پژوهشگران و محققین طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ به آلمان دعوت شده و شاغل هستند مشخص شده است. در این جدول ایران در بین ده کشور در رده نهم قرار داشته که در مورد آن فقط آمار مربوط به سال ۲۰۱۴ آورده شده است که شامل ۷۹۴ نفر می باشد.

تعداد دانشجویان ایرانی در سال ۲۰۱۵ در آلمان ۱٫۰۴۴ نفر بوده است. اینکه از این تعداد چه میزان دارای ویزای دانشجویی از ایران هستند، نامشخص است. تعداد فارغ‌التحصیلانی که در پایان سال ۲۰۱۵ و پس از پایان دانشگاه، در رشته خود موفق به پیدا کردن کار شده و از این طریق اقامت دریافت کرده اند نیز ۲۹۰ نفر بوده است.

  1. آمار دریافت اقامت از طریق ازدواج و پیوستن خانواده

جدول شماره ۳: تعداد افرادی که از طریق ازدواج یا از طریق پیوستن خانواده در آلمان اقامت گرفته‌اند. سال ۲۰۱۵

۲۵۶ ازدواج زن ایرانی با مرد آلمانی(یا دارای تابعیت آلمانی)
۸۶ ازدواج مرد ایرانی با زن آلمانی(یا داری تابعیت آلمانی)
۳۶۶ ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی(غیر آلمانی)
۱۰۶ ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی(غیر آلمانی)
۲۱۵ پیوستن فرزند
۲۵ پیوستن پدر یا مادر
۹ پیوستن دیگر افراد خانواده
۱۰۶۳ جمع کل

بر اساس گزارش ۲۰۱۶ وزارت کشور آلمان و اداره امور پناهجویان و مهاجرین تعداد کل ویزاهای صادر شده در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵، برابر با ۱۲٫۷۲۶ مورد بوده است.

  1. اخراج ایرانیان از آلمان

در سال ۲۰۱۶، ۵۶ نفر ایرانی از طریق هوایی از آلمان اخراج شده‌اند. ۱۱ مورد از این تعداد مستقیم به مقصد ایران  بوده است. همچنین از طریق دریایی ۳ مورد و از طریق مرز زمینی ۱۱۰۶ مورد اخراج یا بازگرداندن به کشورهای دیگر صورت گرفته که به دلایل زیر بوده است: ۵۱۳ مورد به دلیل نداشتن پاس معتبر، ۲ مورد به دلیل داشتن پاس جعلی و ۵۹۱ مورد به دلیل نداشتن ویزای معتبر.

  1. جرم و بزهکاری

بر اساس گزارش سالیانه بزهکاری و جرائم اداره امور جنایی پلیس آلمان، منتشر شده در سال ۲۰۱۷، مظنونین به ارتکاب جرم، جرائم ثبت شده ایرانیان در سال ۲۰۱۶، ۱۱٫۵۴۵ مورد بوده است که از جمله موارد زیر را در بر می‌گیرد:

– ضرب و جرح: ۲۵۱۲ مورد
– دزدی و جیب‌بری: ۲۰۷۱ مورد
– کلاهبرداری: ۱۱۷۸ مورد
– دستکاری دستگاه یا ابزارهای فنی با هدف پرداخت نکردن پول: ۹۳۶ مورد
– قاچاق موارد مخدر: ۶۷۱ مورد
– دزدی و سرقت: ۱۱۵ مورد

بر اساس این گزارش میزان جرائم مرتکب شده از سوی ایرانیان ۱٫۹ درصد نسبت به کل جمعیت خارجیان است که آنها را از  این نظر در رده سیزدهم قرار داده است.

http://www.hanifhidarnejad.com

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=90019