پیگیری آزار جنسی در محل کار توسط وزارت بهداشت: آمار دقیقی وجود ندارد

-طبق آمار در ایران ۲۳.۶ درصد، دچار درجاتی از اختلالات روان هستند که از این میزان ۱۲.۷ درصد افسردگی و ۱۵.۶ درصد اختلالات اضطرابی دارند.

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷


مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت می‌گوید آمار دقیقی از آزارجنسی در محل کار در ایران وجود ندارد. این مقام وزارت بهداشت گفته که مسئله آزار جنسی در محل کار را دنبال می‌کنند.

احمد حاجبی مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفته که این دفتر آزار جنسی در محل کار را دنبال می‌کند اما آمار دقیقی در این‌باره وجود ندارد.

به گفته حاجبی اگر این مسائل به وجود بیاید به مراجع قضائی ارجاع داده می‌شود و وزارت بهداشت نیز این موضوع را پیگیری می‌کند.

او همچنین اضافه کرده یکی از بزرگترین مشکلات در محیط کار، استرس‌های شغلی است.

بر اساس اظهارات حاجبی، طبق آمار در ایران ۲۳.۶ درصد، دچار درجاتی از اختلالات روان هستند که از این میزان ۱۲.۷ درصد افسردگی و ۱۵.۶ درصد اختلالات اضطرابی دارند.

به گفته او ۶۷ درصد افرادی که دچار اختلال روان‌اند، تصور می‌کنند خود به خود خوب می‌شوند و از همین رو، خدمتی دریافت نمی‌کنند. بیمه‌ها هم باید برای پوشش خدمات سلامت روان پیش‌قدم شوند.

بسیاری از افرادی که در محیط کار با آزار جنسی مواجه می‌شوند از بیم ازدست‌دادن شغل یا حفظ آبرو به این آزارها اعتراض نکرده و یا از آزاردهنده شکایت نمی‌کنند.

هرگونه رفتاری با ماهیت جنسی که بدون رضایت و توافق طرف مقابل انجام شود، مثل نگاه با معنای جنسی، متلک گفتن یا اظهار نظر یا شوخی با ماهیت جنسی، درخواست انجام عملی با ماهیت جنسی یا تماس جسمی با ماهیت جنسی در رده آزار جنسی قرار می‌گیرد.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=91646