دمکراسی چریکی با نقاب «رفراندوم»؛ مخملباف به شست پای خود تیر می‌زند

- عمومی ‌کردن عنایت همسر پادشاه ایران طی تلخ‌ترین روز‌هایی که ایشان در غم از دست دادن فرزند، دل‌سوخته بودند، به قصد کسب اعتبار دروغین برای خود، و همزمان، روانه ساختن سیل تهمت و دروغ‌های ناروا به سمت همسر و فرزند شهبانو، بدون هر تفسیر، میزانی است برای ارزیابی ارزش‌های اخلاقی این فرد.
- مذهبی‌های سیاست‌زده که پیشتر خود را «ملی مذهبی» می‌خواندند، هرگز دل از کینه رضاشاه و محمدرضاشاه نشستند و دست از سهم‌خواهی مذهب در قدرت دولت بر نداشتند.
- مشکل کسانی که با ادعای خدمت به خیانت کشیده می‌شوند یافتن  شهرت بدون درک فضیلت خدمت بی‌ریا و استفاده از صنعت و هنر، بدون رعایت اخلاق موزون است.

چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ برابر با ۲۸ فوریه ۲۰۱۸


رضا تقی‌زاده – نامه سرگشاده آقای مخملباف به شاهزاده رضا پهلوی، به دنبال انتشار درخواست رفراندوم به منظور «عبور مسالمت‌آمیز» از دیکتاتوری مذهبی، از جمله واکنش‌های عصبی و شتاب‌زده اخیر نسبت به جنبش اعتراضی دی‌ماه است و نتیجه هراس مشترک کارگزاران شاغل دولتی و پسمانده‌های همیشه امیدوار انقلاب که بعد از شکست  جریان «اصلاح‌طلبی»  اینک با نقاب تازه به میدان آمده‌اند.

دکتر رضا تقی‌زاده

اعتراض‌های خودجوش و گسترده دی‌ماه ۹۶ با سرعتی شگفت‌انگیز حدود مطالبات عمومی ‌را از اعتراض به فساد حکومتی و موضوعات معیشتی، با سردادن شعار «آخوند‌ها حیا کنید- مملکتُ رها کنید» به نفی «انگیزه» و «عملکرد» انقلاب کشید و خواسته‌های توده‌های معترض را در جناح ملی‌گرایان مشروطه‌خواه قرار داد؛ تحول اجتماعی برجسته‌ای که هضم آن برای مدعیان انقلاب شکست خورده مذهبی، هنوز ممکن نیست.

در یک تحلیل ساده از این تحول شاخص اجتماعی، تجلی اراده ملی برای بازگشت به ریشه‌ها و اشتیاق برای بزرگداشت نماد‌های  تاریخی، نوزایی فرهنگی و تجدید تمدن و باز یافتن قدرت یک  ملت بزرگ را می‌توان دید– باز یافتن ریشه‌هایی که «امت» مذهب‌گرای فرامرزی، و «چپ» انترناسیونالیست، نه قادر به درک علت‌های آن است و نه مایل به قبول موجودیت آن.

ماهیت جنبش دی‌ماه

همزمان و همسو با خیزش دی‌ماه در یکصد شهر بزرگ و کوچک ایران، چهل شهر جهان از لندن تا برلین، از گلاسگو تا پاریس، از سیدنی تا ملبورن و سانفرانسیسکو و نیویورک و واشنگتن نیز شاهد تظاهرات اعتراضی ایرانیان ملی‌گرا و مشروطه‌خواه شد.  طی جنبش اعتراضی دی‌ماه، توده‌ها با نمایش اراده بازگشت به ریشه‌ها، پرچم شیر و خورشید سه‌رنگ را به عنوان نماد ملی بالای سر بردند و زن و مرد فریاد کشیدند «می‌میریم- می‌میریم- ایران رو پس می‌گیریم». تنها در یک شهر خارجی (لس آنجلس) شمار ایرانیان ملی‌گرای بپا خاسته در خیابان‌ها را تا ۳۰ هزار برآورد کردند.

شماری از گل‌های سرسبد این جنبش ملی و «ضد‌انقلابی» و غیرمذهبی و مشروطه‌خواه و آزاده و آزادی‌طلب و مصمم، به ضرب گلوله دژخیمان حکومت مذهبی در خیابان‌ها پرپر شدند و تعدادی به دست شکنجه‌گران دیکتاتوری در زندان‌ها، اما، جنبش ادامه یافت و تا پس گرفتن ایران از دست اشغالگران دوام خواهد کرد.

هدف جنبش دی‌ماه، بازگشت به ریشه‌های ملی است، و طبیعت آن ایرانی و مشروطه‌خواه، و قویا در تقابل با نظریه تقلبی «مردم‌سالاری دینی» و راه و نگاه جهان وطنی‌های چپ‌گرا و امت‌گرایان سیاه‌پوش اسلامی.

در هیچ‌یک از تظاهرات گسترده خیابانی داخل و خارج از کشور، خون از دماغ یک اصلاح‌طلب عافیت‌جو جاری نشد و چریک‌های شاخ شکسته مدعی انقلاب نیز طی آن روزها به جای پیوستن به مردم، یا در محفل‌های خودی سرگرم تهیه و صدور اعلامیه و گردآوری امضا بودند و یا در کار طراحی توطئه تخریب نماد‌های جنبش دی‌ماه، با توسل به شیوه‌های تبلیغاتی شکست خورده جمهوری اسلامی.

انگیزه‌های مخملباف

مخملباف که ظاهرا نقش عربده‌کش گروه رفراندومی‌های مخالف با ارزش‌های ملی را به او سپرده‌اند  طی تازه‌ترین نامه‌نگاری سرگشاده،  ضمن تبیین غیرمستقیم نقش خود در پروژه تخریب اپوزیسیون، مدعی شده است: «در همه بزنگاه‌های تاریخی، برخى از مخالفین جمهوری اسلامی بر سر دوراهی جمهوری یا پادشاهی گیر کردند و متفرق شدند. بارها نشست‌هاى اپوزیسیون مثل نشست پاریس، لندن و… بی‌نتیجه بر سر این دوراهی از هم پاشید.»

محسن مخملباف

چطور می‌توان ضدیت آشکار و رویارویی بی‌پرده مخملباف را با جنبش برانداز جمهوری اسلامی در نوشته‌های او ندید و یا ندیده گرفت و  باور داشت که چریک سابق، اینک از روسری کردن بر سر دختران با توسری، پشیمان است؟

آرزوی محسن مخملباف بازسازی فیلم «معمای شاه» است که با ساختن آن حکومت آخوندی زوال اندیشه و اوج بلاهت خود را به نمایش گذاشت. هدف مخملباف، سنگ‌اندازی از پشت بام رفراندوم در راه مخالفان حکومت برآمده از فاجعه انقلاب است، و زندگی با رویای دوران خنثای محمد خاتمی ‌و امید تعبیر کابوس تجدید دولت او که به درستی مهر استاندارد «تدارکاتچی» را گرفت.

این همیشه شیدای انقلاب اسلامی شاید هرگز به هویت ایرانی و اخلاق انسانی باور نداشته و آزادی را نیز در چارچوب قوانین نازل شده، برای خود تعریف کرده است.

در خیال او تعریف «دولت دمکراتیک» تنها بر اساس الگوی جمهوری دمکراتیک کره شمالی و زور سرنیزه ممکن است و مردم کشور‌های مشروطه پادشاهی مانند سوئد و نروژ و بریتانیا و مسلمانان مالزی به اندازه عقل گرد او، مصالح خود را تشخیص نمی‌دهند.

گذشته از اعتیاد به افیون شهرت، نیاز به مطرح شدن و کیش شخصیتِ هرگز نداشته، شاید بتوان واکنش‌های عصبی او را به تلاش برای چیره شدن بر احساس باطنی حقارت از راه آویختن به بزرگان و ظاهر شدن همزمان در قبای عاریه علامه و مورخ و قاضی و فیلسوف و نویسنده نسبت داد.

شاهزاده رضا پهلوی

مشکل کسانی که با ادعای خدمت به خیانت کشیده می‌شوند یافتن  شهرت بدون درک فضیلت خدمت بی‌ریا و استفاده از صنعت و هنر، بدون رعایت اخلاق موزون است.

در راه جعل تاریخ، مخملباف تا جایی پیش می‌رود که اسطور‌ه‌هایی مانند ستارخان و باقرخان را نیز در قواره خود قرار می‌دهد و این قهرمانان ملی را «چریک» می‌خواند! او در نامه سرگشاده اخیر می‌نویسد: «محمد علیشاه پارلمان را تعطیل کرد و در برابر او چریک‌هاى ایرانى، از تبریز به همراه ستارخان و باقرخان چریک به تهران آمدند و مجلس را از استبداد پس گرفتند»!

در میان «رفقای» آقا محسن ظاهرا کسی نیست که به او یادآور شود، شما ستارخان و باقرخان نیستی که هیچ، هرگز ارزش پاک کردن کفش‌های رضا شاه را هم نداشته‌ای.

نامه سرگشاده نوشتن مخملباف به بزرگان، و به این بهانه عرضه پیشینه‌ای تقلبی و خودساخته از خود که بیشتر مایه بدنامی ‌او شده است تا کسب احترام، شیوه‌ای است که با شباهت‌هایی محمود احمدی نژاد را به خاطر می‌کشد، با این تفاوت که پیشگام رند او، دست کم حرمت کلام را در نامه‌های خود می‌داشت.

پهلوی‌ها

عمومی ‌کردن عنایت همسر پادشاه ایران طی تلخ‌ترین روز‌هایی که ایشان در غم از دست دادن فرزند، دل‌سوخته بودند، به قصد کسب اعتبار دروغین برای خود، و همزمان، روانه ساختن سیل تهمت و دروغ‌های ناروا به سمت همسر و فرزند شهبانو، بدون هر تفسیر، میزانی است برای ارزیابی ارزش‌های اخلاقی این فرد.

مخملباف شاید بزرگواری شهبانو را به خود گرفته و نمی‌داند که کم نیست شمار کسانی که در داخل ایران هر روز صدای ایشان را از آن سوی خط تلفن می‌شنوند و محتوای این پیام‌ها را رسانه‌ای نمی‌کنند.

هدف‌های محسن و یاران    

در جمع پانزده امضاکننده‌ی درخواست رفراندوم بدون شک صاحب نیت پاک و کردار نیک هم دیده می‌شود، اما، مخملباف از این قبیله و دارای قباله‌ای از این دست نیست.

اقدامات امروزی محسن مخملباف و شماری از «رفقای رفراندومی» او، از دعوت به مناظره یک‌طرفه و هدف‌دار بی بی سی، تا نامه سرگشاده نوشتن به شاهزاده رضا پهلوی، دارای سه هدف مشخص است:

ا- منحرف کردن مطالبات جنبش ملی دی‌ماه از راه طرح درخواست رفراندوم با ادعای «عبور مسالمت‌آمیز» از وضعیت خشن و دردناک و غیرقابل دوام داخلی، و در باطن، بسترسازی برای بازگشت سیاسی «اصلاح‌طلبان» در جامه‌ای تازه.

۲- خنثی کردن تلاش‌های مشروطه‌طلبان ملی و جمهوری‌خواهان برای دست یافتن به همگرایی، پیش از فروپاشی حکومت انقلابی و تشکیل مجلس موسسان.

۳- تخریب جایگاه رضا پهلوی به عنوان نماد زنده مشروطه‌خواهی و مشروطه‌خواهان.

نگرانی عمده کارگزاران این گروه که عمدتا در تدارک انقلاب اسلامی دست داشته و در جریان دست به دست شدن فصلی قدرت داخلی سهم خود را از دست داده‌اند، بدون کلاه و عمامه ماندن سر آنها است در وضعیت بعد از فروپاشی و سقوط دیکتاتوری مذهبی.

معماری طرح بازگشت دادن اصلاح‌طلبان را زیر کلاه و یا عمامه آقای محسن کدیور، مذهبی‌های سیاست‌زده‌ای عهده‌دار شده‌اند که پیشتر با شرم بیشتری خود را «ملی- مذهبی» می‌خواندند.

این گروه هرگز دل از کینه رضاشاه و محمدرضا شاه نشُسته‌اند و دست از سهم‌خواهی مذهب در قدرت دولت و سیاست برنداشتند.

آنها بیش از هر روز، امروز مشروطه‌خواهان سکولاردمکرات و رضا پهلوی را مانعی می‌بینند در راه ناصواب خود.

توسل به دروغ‌پراکنی و تلاش برای تخریب مشروطه‌خواهی بدون تردید به بازسازی جریان ورشکسته اصلاح‌طلبی و یا ایجاد موجی نو به طرفداری از درخواست رفراندوم منجر نخواهد شد.

نتیجه توسل به این شیوه تبلیغات تخریبی، تقویت و تحکیم مشروطه‌خواهی و تثبیت موقعیت نماد‌های آن است، به زیان شاخه‌ای از جریان رقیب که تا کنون نه شهامت همسویی کامل با مشروطه‌خواهان را داشته و نه موفق به یافتن  چهره دیگری در قواره رهبری شده است.

بی‌اعتنا به تحریف‌های چهل ساله‌ی تاریخ از سوی حکومت اسلامی و عربده‌کشی‌های ماموران آن، مردم نماد‌های ملی و معماران تجدد و نوسازی ایران را مورد تجلیل و ستایش قرار داده‌اند. حملات چریکی مخملباف و یاران او کارآمدتر از توپخانه‌ی تبلیغاتی حکومت نیست.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=107266

79 دیدگاه‌

 1. پویا

  متاسفم که فضایی در بین ما ایرانی ها به وجود اومده که امکان گفتمان و بحث عمیق بدون برچسب زدن و بدون شخصی کردن بحث ها وجود نداره.
  متاسفانه ادبیات شما آقای تقی زاده دست کمی از ادبیات حسین شریعتمداری کیهان نداره، مخالفان رو با انگ و برچسب و بی احترامی و با کلمات سرکوب می کنید، کلمات شما از جنس همون کلماتی هستند که گفته میشه بیش از گلوله ها آدم می کشند.
  من به عنوان یک ایرانی داخل کشور که آرزوی دموکراسی برای کشورم دارم، نمی تونم بپذیرم این گفتمان که جلوی هر گونه تضارب آرا رو می گیره و فقط نفرت پراکنی می کنه، روزی به جای کلمات از گلوله برای سرکوب مخالفانش کمک نگیره.
  متاسفم که داریم می بینیم تاریخ به طرز تراژدیکی دائم می خواد خودش رو تکرار کنه.
  کاش افکار عمومی مردم انقدر رشد یافته بود که اجازه این موج سواری ها رو به شما نمی داد و به شما یاد می داد که جواب کسی رو که دیدگاهش رو بیان می کنه باید با نقد دیدگاهش داد نه با تخریب شخصیت.

 2. مهدی

  آقای مخملباف چند سال قبل با انتشار مطالبی به اصطلاح بر علیه خامنه ای افشاگری کرد و عده ای از روی سادگی باورکردند.در آن به اصطلاح افشاگری او گفت که شایعه تریاکی بودن خامنه ای دروغ است و خامنه ای نماز شب میخواند.شیخ علی تهرانی که خامنه ای را بهتر ازهر کسی میشناسد بارها راجع به اعتیاد او سخن گفته است.همو گفته که خامنه ای به بهانه ناراحتی معده روزه نمی گرفته است!در زمان این به اصطلاح افشاگری که برای پاک کردن سوتی شرکت تروریست سیاه پوست امریکایی در فیلم سفر قندهار وساختن سابقه جعلی مبارز برای مخملباف بود متاسفانه کسی توجه نکرد که در افشاگری کسی را از اتهامی تبرئه نمیکنند.بهوش باشیم رژیم از این مزدوران و اینگونه بازیهای ضد اطلاعاتی زیاد دارد.

 3. ذره بین

  سپاس فراوان از گفتار جناب تقی زاده که روشنگرانه و از روی احساس نگرانی برای آینده میهنمان نوشته شده است

 4. ناشناس

  خونی که در رگ ماست هدیه به پهلوی هاست

 5. آستارا

  هر که خواست کسب آبرویی کند … به آبروی تو زد که پاک دریائی , بابا این قمه کش های پاسبان کش قابل جواب نیستند اینها با این جو سازیها میخواهند خود را مطرح کنند به اینها نپردازید ,حکایت ان رفیق ما هست که برای مطرح شدن در زمان شاه وقتیکه دو پاسبان داشتند در خیابان قدم میزدند پرید وسطشان و فریاد زد مرا کجا میبرید ؟؟ .

 6. رضا

  دریغ است که «شهریار» نوشته بالا را «ادبیات نا هنجار ی » میخواند و دروغگویی ها ی سخیف و اراجیف مخملباف را که با مذاق او «سازگار » تر است هنجار ! شگفت انگیز است که شماری از مدعیان اپوزیسیون طی این سالها تا چه حد به رنگ عوض کردن و به نعل و میخ زدن و نان به نرخ روز خوردن خو کرده اند!

 7. شگفتا

  مخملباف آنقدر فرومایه هست که حاضر هست یک رفراندوم آری یا نه برای حکومت دینی بگذارد اما حاضر نیست یک رفراندوم که در آن گزینه پادشاهی (نظام چند هزار ساله کشوری که مثلا در آن بدنیا آمده) هم هست را بپذیرد.
  واقعا این همه مردم را نادان و احمق فرض کردن تکان دهنده هست.البته این درجه از نادان فرض کردن مردم در نظریه ولایت وقیح هم مستتر هست . جالب نیست

 8. در ادامه

  حال این آقا به همراه عوام فریبی چون مخملباف نمایشی مضحک راه انداخته اند. به گونه ای میگوید تداوم مکاتبات ما که انگار زمان خوارزمشاهیان هست مخملباف مولانا و ایشان شمس و نامه ای که ایشان چند وقت پیش پای کفتر بسته اند حالا به
  ایشان رسیده.این نمایش ها را بسیاری جدی نمی گیرند بلکه به آن میخندد. ای شارلاتان ها بجای نامه نگاری راه های مدرن تری هم هست تلفن , تلفن همراه , واتس آپ و …

 9. ناشناس

  این تاجزاده همان است که دانشجویان نگون بخت را به لب چشمه آزادی برد و تشنه به کوی دانشگاه برگرداند تا تاریک اندیشان در سیاهی شب همان کنند که به یمن استمرار این شب سیاه تا کنون کرده اند.

 10. ظاهربینی

  مردم هیچگاه از کسی نخواستند زندانی سیاسی شود آنها می توانستند به جای آن مردم را دعوت به تحریم انتخابات کنند کدامیک مفید تر بود.

 11. ناشناس

  اقای داود شما هم به سبک سایر سایبریون مرتجع سرخ و سیاه دارین حقه بازی می کنین در دستگاه سابق امثال مخملباف به عنوان تروریست تاکید میکنم به عنوان تروریست گرفته میشدند و در حال حاضر . تفاوت این دو به اندازه همان دلار هفت تومنی با دلار پنج هزار تومنی کنونی است.

 12. فغان

  پس از چهار دهه دویدن در پی سراب تزویر و ریای ملایان در این کویر خشک تحجر رسیده ایم به مارانی همچون مخملباف که در میان بوته های خار مغیلان رفراندوم پنهان شده اند.

 13. داود

  شاید در مورد آقای مخملباف چون یک فردی است که دررژیم پهلوی بزندان رفته وهمان بلایی که توسط ساواک وهمینطور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در شرایط فعلی هست .من هم با نظر آقای مخملباف موافق هستم دیگه نه حکومت دیکتاری جمهوری اسلامی و نه حکومت شاهنشاهی چون یاد نمایشنامه بهرام بیضایی چهار صندوق افتادم. مردم افراد را در این نوع حکومت بت میکنند ولی بعدا توسط ایادیشان با چوب وچماق توی سر مردم میزنند مردم دیکه بعد از ۵۰ سال حکومت شاهنشاهی و۴۰ سال حکومت استبدادی جمهوری اسلامی بدنبال یک حکومت دمکراسی مانند کانادا هستند که توسط مردم انتخاب میشود .

 14. بهروز

  زنده باد آزادى بدون یک قطره دین و مذهب.

 15. Sattar Beheshti

  ۳ فقط رای و حضور مردم با هر سلیقه سیاسی درانتخابات ازاد و حکومت ۴ ساله گروه برنده انتخابات میتواند راه حل دراز مدت باشد.
  مردم ایران سفیه نیستند تا ولی ! داشته باشند.

 16. Sattar Beheshti

  ۲
  اگر نسرین ستوده و نرگس محمدی که به ۲۰ سال زندان محکوم شده مبارز با حکومت غاصب اسلامی نیستند پس نام کسی را ببر تا مردم بشناسند؟!
  طرفداری از حکومت مشروطه دلیل کوبیدن میلیونها ایرانی مخالف حکومت اسلامی و نه موافق حکومت مشروطه نمیشود. این روش فقط باعث تفرقه مخالفان و و بنفع حکومت منفور و قرون وسطی اسلامی میباشد.

 17. Sattar Beheshti

  ۱ در جواب کوروش !
  نوشته اید:
  هزاران دلیل پیدا شده که این بیانیه برای حفظ حکومت اخوندی است!!، و از این گذشته مردم نظر خوبی به این بیانیه ندارند!؟! ،اگر نسرین ستوده و نرگس محمدی ریگی در کفش ندارند بنظر من قبل از اینکه دیر شود از مردم پوزش بخواهند و و امضاشون پس بگیرند!!؟
  سوال : ظاهرا این نوشتار شبیه به گفتار امامان جمعه و نیروهای امنیتی حکومت اسلامی نیست !؟ اگر نسرین ستوده و

 18. شکور

  ب ب عزیز بدون مخملباف هم می شود ادامه داد بدون اسلام و حتی شاه و اما بدون هویت همان می شود که تو گفتی سوریه و الجزایر و کره شمالی. در المپیک زمستانی تیم هاکی سوئد با تیم مختلط کره شمالی و جنوبی بازی کرد هویت یعنی انسان بدون تعلغات دینی سیاسی نژادی قومی بلکه فقط پایبندی به حقوق بشری انروز که تمام احاد بشر پیرامون این تنها قاعده گرد هم ایند انروز زمین ارام و ما ازادی را خوایم دید

 19. پدرام

  محسن جان چریک شهره صولتی می فرماید یه بار سلامت میکنم دلمو بنامت میکنم از این همه خاطرخواهات میگرم و رامت میکنم در جایی دیگه میفرماید نامت دادی به من خوندمش یواشکی خوندمش هزار دفعه سوزوندمش یواشکی تا ندونم این و اون حرف حسابت چیه الهی …

 20. ملا آفت الدین بوذرجانی

  جناب مخملباف به گمان شما در معادله مرید و مرادی , مراد خر است یا مریدان , مراد خود رو به خریت زده یا مریدان رو خر فرض کرده یا اینکه مراد خود را به خریت زده تا مریدان را خر فرض کند اما به گمان من اگر ما در این معادله مجهول را خر در نظر بگیریم پاسخ معادله با محاسبات اینجانب چنین می شود که مراد همان خری است که مریدان را در نهایت خریت بر خر مراد خود سوار کرده.

 21. ناشناس

  اقای شهریار ما عوام نیستم اون مهندس و دکترهایی که در آن هنگامه تب زدگان چهره آن امام همام را در ماه دیدن عوام بودن این مردم از دروغ و نیرنگ و تباهی خسته هستن.
  میخواین واستون چهارصد خط مقاله فلسفی و روشنفکری بنویسم.

 22. یکی از صاحبان دیدکاههای فوق الذکر

  حضرت شهریار مردم چاک دهانشون باز نشده چاک … شون که بعد از چهل سال پاره شده قربون
  راستی چرا اینو به مهملباف نمیگی اون خیلی تندتر حرف زده ها

 23. نادر

  بیست ساله دارین میگین “عدم درک شرایط ایران” مرده شور اون درکی رو ببرن که شرایط به اینجا رسونده.

 24. اقای شکور منم مسلمانم ولی

  از وقت تا حالا میگفتین جمهوری اسلامی جمهوری نیست حالا میگین اسلامی نیست خب این… که چهل ساله … ما رو گذاشته رو چی صدا بزنیم پادشاهی مشروطه خوبه؟!

 25. فرهاد

  عدم درک شرایط داخل ایران باعث این بیان های غیر واقعی می شود. گفته آقای مخملباف در مورد غیر ممکن بودن رهبری تک نفره کاملا درست است. و پیشنهاد ایجاد یک گروه انتخاب شده بعنوان هسته رهبری اپوزسیون بنظر تنها راه ممکن و شاید موفق باشد. خوب نگاه کنید هم اکنون هیچ سیستم و یا گروه به مفهوم واقعی اپوزسیون که کوچکترین تاثیری در رفتارهای داخل کشور داشته باشد وجود ندارد.

 26. BB

  برادر شکور کمی هم فکور . الان در هویت خود محسن چریک هم شبهه است بعد شما میگین توهین به این آقا انکار هویت خودمان هست مگر ایشون ابوالقاسم فردوسی هستن . آقای مسعود هم که تو مقاله گشتن “بزرگان” پیدا کردن خب جواب نقد آقای تقی زاده رو بدین جواب کامنتها رو بدین.
  ضمنا جمهوری دمکراتیک مرحوم بازرگان شبیه جمهوری دمکراتیک کره شمالی میشد یا جمهوری دمکراتیک الجزایر و سوریه. از آنجا که پدر طالقانی فرزندانی چون مجاهدین داشتند احتمالا پس از مدتی چپه شده و یه کره شمالی درست میشد البته با در نظرگرفتن سوابق آموزشی برخی از اطرافیان در سوریه مستعد سوریه شدن هم بود.

 27. شهریار

  آقای دکتر تقی زاده عزیز ادبیات ناهنجار بکار رفته در این مقاله شما با تحلیل های وزین قبلی تان و شخصیت سیاسی و علمی که از شما سراغ دارم بهیچوجه نمی خواند. کلام تند و بعضا عوامانه شما به برخی صاحبان دیدکاههای فوق الذکر نیز چراغ سبز نشان داده تا چاک دهان بکشایند ! دفاع بد خود نوعی حمله است استاد ارجمند.

 28. چهار دهه دروغ

  رضا شاه گفته بود من یه سرپوش طلا رو یه سطل پر از گه هستم خدابیامرز درست گفته بود.

 29. كورش

  سنا بهشتی
  زندانی که به زندانبا خود رای بده زندانی نیست. ۲ زندان بودن دلیل آزادیخواهی نیست،رفسنجانی و خامنه ای و مخملباف و رجوی هم زندان بودند تازه آنها به زندانبانان خود رای ندادن
  از زمانی که رفراندوم ۱۵ نفری امده بیرون هزاران دلیل پیدا شده که این بیانیه برای حفظ حکومت اخوندی است، و از این گذشته ن مردم نظر خوبی به این بیانه ندارند ،اگر نسرین ستوده و نرگس محمدی ریگی در کفش ندارند بنظر من قبل از اینکه دیر شود از مردم پوزش بخواهند و و امضاشون پس بگیرند

 30. ناشناس

  در دهه ۵۰ در سه فرم کمونیستی، ملی گرا و مذهبی اجتماع کرده علیه حکومت پهلوی به قول خودتون انقلاب فرمودید الان هم ۴۰ سال گذشته دستاوردی که برای مردم ما و جامعه به ارمغان آورده اید را بصورت شفاف شرح دهید. تا الان ما هر سوالی از شما کرده ایم داستان را به قبل ۵۷ کشانده اید برای اینکه به بعد ۵۷ برسیم و بحث وارد قبل ۵۷ نشود فرض را بر این گذاشته ایم که پهلوی بد بوده شما دستاورهای خودتون رو برای رفاه مردم و سربلندی و اعتبار مردم ایران بیان بفرمایید . از تاج گلی که به سر مردم ایران زدید . به بیان دیگه اگر پهلوی بد بوده شما خوبیهاتون رو بیان کنید .

 31. محمد رضا یزدان پناه

  مخلباف چنان تصویر مسالمت امیزی از خود ارایه داده که انگار به جرم ارسال دسته گل به دربار دستگیر شده بود نه حین عملیات تروریستی . یا اینکه من بودم که بعد از انقلاب میخواستم مسلسل روی حوزه هنری نصب کنم و امثال بهروز وثوقی و فروزان را به رگبار ببندم > شارلاتانی نسل تباه ۵۷ تمامی ندارد

 32. مسعود

  اگر ملت ایران و شاهزاده رضا پهلوی چند تا دوست مثل آقای تقی زاده داشته باشن، اصلا احتیاج به دشمن ندارند! برادر من! جناب آقای تقی زاده! نازنین! آخه این چجور ادبیاتیه که از شما ساطح میشه! اعتراف میکنم همان تیتر موضوع آنقدر دافعه داشت که مرا از خواندن متن محروم کرد! دیگر اینکه بعد از انقلاب بیشتر با شخصیت سرکار خانم فرح دیبا آشنایی پیدا کردم و جهاتی از این شخصیت را بسیار عمیق و درخور ستایش یافتم. برایشان شادمانی وطول عمر آرزومندم. اما نه به عنوان یک طرفدار سلطنت!

 33. احمد

  جناب آقای تقی زاده گرامی ممنون. جامع و دقیق نوشته اید. من در فیلم سفر قندهار ایشان، آقای دکتری را دیدم که بعد ها گفته شد ایشان یکی از اولین قاتلین ج.ا. در خارج کشور بوده است.
  پسرم همیشه به من می گوید که تو و ایرانی های قبل از ۵۷ به پهلوی ها بدهکار هستید، و می دانم که کاملا حق با اوست.

 34. ژوبين

  کارنامه سازندگی پهلویهاست که ما را به ژن آنها علاقمند کرده بخصوص در مقایسه با کارنامه پسروی جمهوری اسلامی.

 35. ژوبين

  جناب مخملباف شما هم میتوانید یک حزب مارکسیست لنینیست در ایران تشکیل دهید و خود را نامزد انتخابات به عنوان رئیس جمهور یا نماینده مجلس کنید. قطعا هنوز چند هزار نفر هوادار چریکهای فدائی خلق وجود دارند. اما کاری که نباید بکنید این است که هواداران مشروطه پارلمانی را منع رأی کنید چون برای ما کارنامه سازندگی پهلویها ست که مهم هست بخصوص در مقابسه با کارنامه پس گرایی جمهوری اسلامی. آزادی عقیده و انتخاب دین و حزب حق هر ایرانی باید باشد و من فکر میکنم در این ضمینه با هم توافق داریم.

 36. BB

  شازده هم بد شانسه ها همه رو برق میگره شازده رو آذرخش

 37. ناشناس

  بله ظاهرا در پى دو دهه اسهال طلبى رسیده ایم به ترکمون رفراندوم در حکومت دینى

 38. شکور

  اراجیف از ان بالا تا این پایین ما الیاژی هستیم از شاه و ایران واسلام این حقیقت تلخ یا شیرین از ما انسانی چند تابعییتی ساخته که از هنر و فرهنگ ما گرفته تا اخلاق و طبع و منش ما همگی الوره اند و نا خالص
  باید حساب جمهوری اسلامی از اسلام جدا باشد انچه خمینی به ما تحمیل کرد اسلام نبود اسلام سیلسی بود که با جمهوری دمکراتیک بازرگان در تقابل بود ما نباید ازاد منشی خود را فدای تنگ نظری های کودکانه کنیم حمله ور شدن به مخملباف یعنی انکار یکی از تابعییت ها یمان یعنی انکار پاره ای از هویت خودمان. از سه عامل شاه میهن اسلام کدام خوب کدام بد و کدام زشت است

 39. ايراندوست

  دکتر تقى زاده گرامى از درایت و احساس وظیفه شما سپاسگزارم. پاینده ایران ، پاینده دلیر مردانى چون شما و پاینده شاهزاده رضا پهلوى . جاوید شاه

 40. ناشناس

  فقط به این جمله دقت کنید تا تمام متن رو بفهمید :
  نامه سرگشاده نوشتن مخملباف به بزرگان، و به این بهانه….
  شما که از الان آقای رضا پهلوی را جزه بزرگان حساب میکنید. این یعنی مقدمه استبداد . ایشان مثل هر فرد دیگر ایرانی و صرفا با توجه به فعالیت های خود میتواند خود را به رای بگذرد . تمام حرف مخملباف هم همین است.

 41. ايراندوست

  آقاى تقى زاده گرامى بسیار سپاسگزارم از مقاله زیبا و بجاى شما با آن کلام و قلم شیواتون. دکتر تقى زاده گرامى از قدیم گفتند کى شود دریا به پوز سگ نجس و شنونده باید عاقل باشه. مخملباف و امثالش عددى نیستند در برابر بزرگان اصلا کسى توى ایران اینا رو آدم حساب نمیکنه. مردم ایران آگاه تر از این حرفها هستند. و شاهزاده مطمئنا خودشون رو خیلى بالاتر از این پستیهای افرادى چون او میبینند. بازم هم از وظیفه شناسى و درایت شما سپاسگزارم

 42. مستعار

  بنظر بنده نوع حکومت اینده ایران قاعدتا یا توسط نمایندگان منتخب مردم در مجلس موسسان تعین میشود و یا از طریق رفراندوم . و به احتمال زیاد یا پادشاهی مشروطه خواهد بود و یا جمهوری عرفی مثلا مثل فرانسه . اما اقای تقی زاده چرا اینقدر لجن پراکنی برعلیه اقای مخبلباف ایشان هم نظر خودش را مطرح کرده است . فکر نمی کنید که در خایه مالی ازخاندان پهلوی براه افراط رفته اید .

 43. نادر

  عروس کریه المنظر و عجوزه اصلاحات رو میخوان بزک کنن بفرستن تو حجله ملت .از قرار معلوم عاقد هم جناب مخملباف هستن اقا ملت دیگه نا ندارن کمر واسشون نمونده

 44. ناشناس

  آقاى مخملباف به دروغ و اغراق به شکنجه و کشتار در قبل از انقلاب اشاره کرده . اقاى مخملباف اگر مخاطب شما مردم اند که اکثر ملت اینجا دارن میگن چرا شاه همه رو به رگبار نبست یا چرا نزد تو زندان تکه تکه شون کنه . مردم هر روز دارن دعا میکنن آمریکا بیاد حمله کنه بلکه نجات پیدا کنن کجاى کارى شما بعد ایراد میگرى چرا کمک خارجی مگر خمینى در نوفل لوشاتو در فرانسه زیر درخت سیب تمرگون نزده بود همرزمتون دکتر میلانى فرمودن با کارتر مکاتبه هم داشته چطور بى بى سى و صداى آمریکا که بیست ساله در اختیار دار و دسته دوستتون خاتمى و بازرگان هست

 45. Sattar Beheshti

  اقای تقی زاده نوشته :…مخملباف که ظاهرا نقش عربده‌کش گروه رفراندومی‌های مخالف با ارزش‌های ملی ؟! را به او سپرده‌اند….
  ظاهرااقای تقی زاده طرفداریشان را از اصلاح طلبان فراموش کرده و هرگونه رفرندام برعلیه حکومت اسلامی را مخالفت با طرفداران مشروطه خواهی دانسته؟! ایشان شمشیرر برداشته و در قالب طرفدار مشروطه?! ٫ خواستار سرکوب هر فرد متقاضی رفرندام تحت سازمان ملل شده؟ حتی اگر فردمتقاضی در زندان اوین محبوس باشد؟!

 46. خشایار

  استاد فاضل تقی زاده با این نوشته دوباره سنگ تمام گذاشتند. هزار بار تشکر. از هر جمله‌اش لذت بردم.
  بیشتر ایرانیانی که من میشناسم حالا با شنیدن اسم اسلام منقلب میشوند. اسلامیست ریش تراشیده ای مثل این چاقوکش سابق مخملباف مهمل گو که جای خود دارد. مه فشاند نور و اسلامیست عو عو (عربده کشی) کند…

 47. ناشناس

  به نظر من نظر اون آقاى غلامرضا از تهران جالب توجه هست اول اسهالات بود بعد گه کارى تغییر در ٨٨ حالا ترکمون رفراندوم در حکومت دینى مخملباف کارش نفاق هست نفاق وگرنه وقتى گفته میشه حاکمیت صندوق رأى این حرفا معنى نمیده دیگه. این حرکتا مخصوص جمهورى هاى دست چندم مثل ونزوئلا کشورهاى آفریقایى و پاکستان و افغانستان مورد علاقه ایشون هست که میکشن زیر صندوق رأى.

 48. نه به پوپوليسم

  جناب انسان نیازى به یافتن نیست همه چیز اظهر من الشمس است به برکت عن قلابى اون داریم تا فیها خالدونمون لمسش میکنیم. در ضمن یافتن بهتر از بافتن هست نه حضرت انسان.

 49. Payman Jahanbin

  ازبدشانسی انگلیسی ها ،این جمله در ایران بصورت ضرب المثل فارسی ،سیاسی در آمده” بله آقا ، بقول انگلیسی ها ،بین دشمنان تفرقه بینداز و حکومت کن ! ” درست حکایت دردناک ما و آن آغا ،خلیفه نمره ۱۴ ،در قصر خلافت ،نشسته تریاک میکشد و آدم میکشد و بر همه ما که شب و روز در پی زخم زدن یکدیگریم زهر خنده میزند. ما دلیل شادی و ثبات این قاتل شیادیم .ما بچه های ایرانیم،ایران را دوست داریم.شاهزاده که آدم کش نیست.مخلمباف افتخار ماست. دشمن اصلی در ایران است، در حوالی محله قدیمی ما خلافت میکند.حیرانیم که چرا ،هر ساله ا ین محله نفرین شده ده اسم و عنوان عوض میکند.

 50. ناشناس

  صدا افرین به نقطه نظرهای اقای دکتر تقی زاده که پاسخ رسایی به گفته‌ها و نوشته ناهنجار اقای مخملباف داده اند. شاهزاده رضا پهلوی نماد و سمبل یک اتحاد دمکراتیک برای تمامی ایرانیان داخل و خارج از کشور بوده و میباشند و در نهایت مردم کشور هستند که نوع خوب حکومت را انتخاب خواهند نمود و شاهزاده رضا پهلوی بدون هر خواستی از پیش تعین شده برای خودشان بدفعات این مطلب را اعلام داشته اند.

 51. انسان

  آقای “نه به پوپولیسم” تو هم یکی دیگر از مدعیان متفکرنمای قرن فاجعه بار ما… آفرین بر یافته های بی نظیرت!!!

 52. نه به پوپولیسم

  آقای انسان کسی اینجا با خشم بسیار کامنت نگذاشته بلکه شما و دوست گرامی تون هستین که با حقه بازی بسیار دارین جمهوری رو دمکراسی و حکومت مدرن امروزی جا میزنین این کامنت ها هر کدوم تنها یک سئوال از مخملباف هست . در ضمن اصرار به استفاده از کلمه عربی سلطنت بجای پادشاهی(البته اگر ایرانی هستین) تنها یک نشان از حقه بازی و عدم صداقت با مخاطبین هست.

 53. بینا

  می بخشید من کامنت گذاشتم ولی اینجا نیست چرا

 54. نسل پنجاهی - ایران

  باسلام و احترام
  دو توصیه دارم . به آقای مخملباف توصیه میکنم فارغ از هر اندیشه ای که دارین خود را از سیاست بیرون کشیده و به همان کارفیلمسازی بپردازین .و توصیه دوم من به هموطنان جمهوری خواه من است.مشروطه خواهان یک بار با جمع شدن زیر پرچم آقای رضا پهلوی تکلیف خود رو با مردم روشن کرده اندشما هم لیدر این اندیشه و نوع جمهوری خود را با تمام جزییات به مردم اعلام کنین تا همه بدونن شما دنبال چه جمهوری هستین .تابا اتحاد این دو اندیشه در یک بزنگاه تاریخی با یه رای گیری تکلیف نوع حکومت درکشور روشن بشه و ایران بتونه پس از دهه ها به سمت توسعه و آبادانی حرکت کنه.

 55. بیژن

  رفراندم بی رفراندم!

  جناب تقی زاده گرامی، چه رفراندمی؟ هر ۴ سال یکبار و تا بحال ” ۴۰ میلیون ایرانی” میرن و به یک ملای …برهنه دروغگو و جنایت کار ” رای ” میدن و با انگشتان رنگی شده خود سلفی هم می گیرند. این طور نیست؟ همین اصلاح طلبان ذلیل شده خاین رای جمع کن این نطام پتیاره نبوده و نیستند؟ خب این رفراندمه دیگه، نیست؟ درود بر بینش و دانش شاهزاده پهلوی، نخست سرنگونی حکومت ملا های دزد ایرانسوز بعد رفراندم نوع نظام آینده، تمام…این آدما در ایران هیچ شهرتی ندارند، هشیار باشید!

 56. وطن فروش بیمار

  مگر ستارخان و باقرخان چریک بودن مگر صد سال پیش چریک داشتیم مخملباف برای تاریخ چند هزار ساله پادشاهی کشورش ارزشی قائل نیست اون وقت واسه چریک بازی خودش تاریخ سازی میکنه.
  به این میگن رنگ کردن آجر و فروختن آن بجای آیفون ۱۰ به ملت به این میگن کلاهبرداری.

 57. عسگر آقا

  چریک پاپیونی؟

  چــــــریک باید چـــــــــریک باشه
  گردنش مثل دسته بیــل باشه!
  ریشش تو پُر لیک فیدلی باشه
  کلاش ستاره دار عین ” چه ” باشه!

 58. ناشناس

  این بازی تاج و عمامه یا شاه و شیخ و هم چنین اخیرا با بدعت جناب مخملباف امام راحل و شاه راحل دیگه پوسیده و ضایع شده شما اقای مخملباف با خمینی شریک بودی شما با خمینی همدست شدی شما پیرو خمینی هستی شما عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستی اونوقت شاه رو کنار آخوند میگذاری عجب

 59. گمنام

  مقاله بسیارخوبی است وحقایق رابه خوبی بیان کرده است

 60. ناشناس

  سمیرغ ایرانی بخاطر پارازیت ها دیگه خیلی جاها کلاغ و گنجیشگ هم پر نمیزنن تو اسمون با اون انقلابتون چریک دروغگو کم جمهوری استبدادی و موروثی داریم؟

 61. تقوی

  مهملات به اصطلاح چریکی. ایشان خود را مخالف جمهوری اسلامی میداند در حالی که بنا بر شواهد و مدارک ایشان
  در جنایات و سرکوب این رزیم دست داشته است و احتمال اینکه دستان ایشان خونی باشد میرود بنابر این ایشان به عنوان مخالف حساب نمیشوند بلکه به عنوان یک شریک این رزیم. در کل ایشان صلاحیت مخالف جمهوری اسلامی بودن را ندارد و باید در یک دادگاه عادلانه پاسخگو اتهامات مربوطه باشد.
  https://www.youtube.com/watch?v=LuBvFhwJi60&t=2252s

 62. غلامرضا از تهران

  وقتی بخواهند یک جمعی یا یک حرکتی را برهم بزنید کافی است یک گوشه خیلی عذر میخواهم بر… بعد یا دیگران و یا خودتان (ترجیحا دیگران) انقدر ان را هم بزنید تا بوی گندش همه جا را بگیرد تا یا آن جمع پراکنده شود و یا آن حرکت منحرف.
  من یک تعمیرکار بدبخت ساده هستم یادم می آید پیش از انقلاب همسرم مریض شد و تعمیرگاه هم کاملا سوخته بود بصورت اتفاقی اون مرد بزرگوار امیر اسدالله علم مواجه شدم چطور به من کمک کرد اما حالا وای وای

 63. SOHRAN

  اگر مخملباف محسن چریک بشه منم میشم آن پاسبان که ایندفه بجای پاش میزنم وسط دوچشماش.

 64. ناشناس

  من نه جمهوری خواه هستم و نه سلطنت طلبم ولی این هاشم اغاجری طوری از شاهزاده نام میبره تو حرفاش میگه تراژدی یا کمدی انگار شاهزاده سفیر چاد تو بوتان بوده حالا داره در امور داخلی ایران دخالت میکنه . ضمنا جناب آغاجری تراژدی انقلابتون بود و کمدی اون اصلاحاتتون بفرمایید آقا بفرمایید.

 65. ناشناس

  امثال مخملباف تو این چهل سال حساب دو دو تا چهار تا رو واسه مردم ساده لوح ایران اینقدر با دیفرانسیل و انتگرال حل کرده که دیگه مخشون ارور داده نمیدونن سر شونو به کدوم دیوار میخوان بکوبونن.فریبرز از ایران

 66. فریبا از اصفهان

  به شاهزاده رضا میگه ژن برتر پر رو پر رو وقیح فریبکاری چقدر ژن برتر رو که پسر دزد فاسد عارف معاون دزد دوست فریبکارتون محمد خاتمی گفته اون وقت میچسبونیش به شاهزاده . این میخواد رفراندوم برگزار کنه واسه ما خدا به دادمون برسه

 67. بینا

  آخر مغلطه نامه اش نوشته چند هزار طرفدار سلطنت خب اگر چند هزار تا هستن سلطنت که رای نمیاره دیگه چیه چرا خودتو… اونم با عوامفریبی به سیاق سال ۵۷

 68. ناشناس

  درود بر خاندان ایران ساز پهـلوى❤️

 69. انسان

  این مردم هرگز به اتحاد نخواهند رسید. همگی مشتی خودخواه و نادان و ادعای تفکر بسیار.. . طرفداران سلطنت هنوز به قدرت نرسیده با خشم بسیار کامنتها میذارند وای بر آن روزی که قدرتی نیز بدست آورند. بقیه نیز شبیه همینها…چه امیدی به آینده…

 70. سعید

  مخملباف, اگر خیلی “چریک “هستی این گوی و این میدان و مبارزه بر علیه استبداد مذهبی. نقدا چرا خامنه ای را به چالش “مبارزه چریکی” نمی‌‌خوانی؟!

 71. ایران

  ۲
  ۱۰۰% هر ایرانی واقعی این را می داند که این چروکها چه می خواستند و چه می خواهند! مخملباف در نامه پر از توهین به اعلیحضرت رضا شاه یادش رفت بگه زندان گوانتانامو واسه امسال او ساخته شده که کارش ترور بود و هست! ولی متاسفانه این چروکها در زندان های کوتاه مدت در ایران ما در ناز و نعمت بسر بردند و بعد مثل تمام آن دروغگوهای دیگر ادعا شنکنجه شدن و بعد چون مدرکی ندارند همشان می گن عمل جراحی زیبایی کردند و آثار را پاک کردند که مرغ پخته هم خنده اش می گیرد!

 72. ایران

  ۱
  آقای تقی زاده نازنین با نک تک واژه ها در این مقاله موافقم و کل مطلب را بیان کردید سپاس بیکران بر شما نازنین. این جمله شما را تکرار می کنم: این گروه هرگز دل از کینه رضاشاه و محمدرضا شاه نشُسته‌اند و دست از سهم‌خواهی مذهب در قدرت دولت و سیاست برنداشتند.

 73. ایرج بهاری

  جناب مخملباف بهتر است ابتدا شفافیت را در مورد گذشته خود آغاز کند و جریان حمله با دشنه به پاسبان در سال ۵۳ و همچنین نوچگی لاجوردی و دستگیری چپ ها و مجاهدین و تحویل آنها به لاجوردی و اکثرا اعدام آنها را با شفافیت بیان کند سپس از رضا پهلوی درخواست شفافیت کند. واقعا گوی وقاحت را از سایر اسهال طلبان ربوده است

 74. ناشناس

  امثال مخملباف رو فراموشکاری مردم خیلی حساب کردند سابقه انقلابی و پسا انقلابی شو نه تنها پاک کرده بلکه وارونه هم کرده محسن چریک

 75. ناشناس

  صد سال پیش ان شخصیت‌های برجسته بلژیک را الگوی خودشان قرار دادند انوقت این میگه افغانستان را الگو قرار بدیم. چقدر هم که موقق بوده! جان به جانتان کنند هم حقه باز هستین هم بنجل

 76. ناشناس

  میگه تلویزیون های حامی شما کدوم تلویزیون یعنی هواداران یک اندیشه حق ندارن یک کانال داشته باشن مرام خودشونو تبلیغ کنن چطور شکبه های خبری مربوط به وزارت خارجه کشورهای بیگانه میتونن تبلیغ مصدق و بازرگان و خمینی رو بکنن این ایراد نیست ولی هواداران یک مرام حق ندارن یک کانال داشته باشن که تبلیغ خودشونو بکنن این چی داره میگه

 77. مهم نیست

  تئوریسینهای شاخص حکومت ملاها همچون علوی تبار و اغا جری و زیبا کلام و…… طی دو ماه گذشته تلاش فراوان جهت در خط انداختن طیف اصلاح طلبان بر ریل پیشتازی و رهبری قیام دی ماه مردم نموده اند .
  انان هر چه دست و پای بیشتری میزنند در بلاتکلیفی و بی برنامگی و بی اعتنایی مردم به انان و در بحران موجود بیشتر فرو میروند .
  اکثر مردم ایران در این مقطع منتظر نتیجه تلاش اپوزیسیون خارج برای همگرایی هستند زیرا در داخل کسی باقی نمانده و یا اگر هم تعدادی باشند ، تحت نظر و کنترل شدید هستند .
  – حیف شد اینه چینی شکست
  خوب شد اسباب خود بینی شکست !

 78. مهم نیست

  – هدف سنگ اندازی از پشت بام رفراندوم در راه مخالفان حکومت بر امده از فاجعه انقلاب است !
  – خنثی کردن تلاش های مشروطه طلبان و جمهوری خواهان برای دست یافتن به همگرایی پیش از فروپاشی انقلاب و تشکیل مجلس موسسان !
  دو بخش اساسی انتخابی از مطالب خوب مقاله حاضر است . ما داخلی ها چندان نسبت به اتحاد بین مشروطه طلبان و جمهوری خواهان اگاه نیستیم و امید و ارزو داریم که در این مقطع حساس به زودی اتحاد این دو طیف مهم در مبارزه با رژیم غارت و جنایت ملاها را برای تشکیل مجلس موسسان شاهد باشیم .

 79. جاوید ایران

  مخملباف را بی بی سی مخملباف کرد. هرچه بی وطن تر و ضد ایرانی تر باشی٬ در رسانه هایی مثل بی
  بی سی و رادیو فردا بیشتر تریبون خواهی داشت. در همین رادیوفردا اقای صادق صبا که قبلا در بی بی سی خدمت می کردند برنامه ای دارند که ۹۰ درصد میهمانان شان چپی و توده ای می باشند.

Comments are closed.