خطری دیگر در ایران حاصل سیاست‌های خُرد و کلان ناکارآمد و ویرانگر: تهدید امنیت غذایی و سوء تغذیه

روشنک آسترکی – افزایش تورم و کاهش ارزش درآمد شهروندان در ایران سبب کوچک شدن سبد مصرفی خانواده‌ها شده است. در سال‌های گذشته با افزایش بحران اقتصادی، خانوارهای ضعیف ناچار شدند مواردی چون تفریح، سفر، ورزش و فعالیت‌های مشابه را از سبد مصرفی خود کنار بگذارند. همچنین با افزایش هزینه زندگی و کاهش درآمدها، مواردی … ادامه خواندن خطری دیگر در ایران حاصل سیاست‌های خُرد و کلان ناکارآمد و ویرانگر: تهدید امنیت غذایی و سوء تغذیه