پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی؛ امروز، روز انتخاب است: با جمهوری اسلامی یا با ایران؟

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰


– حکومت فردی و ساختار هرمی قدرت در دنیای امروز، پاسخگوی نیازهای یک جامعه پیشرو و پویا نیست. رفاه و پیشرفت در دنیای امروز، در برپایی حکومتی است که بر خرد جمعی، مشارکت عمومی و مسئولیت‌پذیری شهروندی استوار باشد.
– گام نخست برای رسیدن به چنین شرایطی، گذار از جمهوری اسلامی است که نماد انحصار و انباشت ثروت و قدرت در دست گروهی اندک است.
– بددلان در نقش «خندق نظام» به شما خواهند گفت آلترناتیوتان چیست؟ من به شما می‌گویم: تنها آلترناتیو مقبول، حاکمیت مردم ایران است! نظامی که در آن، قانونِ برآمده از رأی آزاد مردم، بالاترین مرجع حکومت است.
– من به همه نیروهای سیاسی دموکراسی‌خواه فارغ از گذشته و گرایش سیاسی‌شان دست یاری دراز می‌کنم و می‌خواهم با کنار گذاشتن اختلافات و خودبزرگ‌بینی و برتری‌جویی، روی یک هدف متمرکز شوند:  نجات ایران!
– تاریخ و آیندگان، شما را قضاوت خواهند کرد که در حساس‌ترین روزهای این خاک پاک، کدام طرف ایستادید؟
– از همه مردم و گروه‌ها و فعالین سیاسی می‌خواهم دست به دست هم دهیم و با تمرکز روی ایران و تا رساندن حق حاکمیت و تعیین سرنوشت به صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، از پا ننشینیم. همدل و یکصدا یک ملت یک پرچم.
– به هم‌میهنان ارتشی‌ام می‌گویم: وظیفه شما سربازان وطن، دفاع از تمامیت ارضی میهن‌مان است؛ وظیفه شما بیش از هر زمانی، دفاع و حفاظت از ملت ایران در برابر رژیم سرکوبگر است.
– از بدنه سپاه و بسیج می‌پرسم: آیا نمی‌بینید که به اصطلاح سرداران سپاه، تنها در پی مال‌اندوزی از طریق فساد و جنایت بیشتر هستند و ثروت و قدرت در انحصار گروهی از روحانیان و سرداران دزد قرار گرفته است؟ فرزندان‌تان از شما می‌پرسند: کدام طرف ایستاده‌اید؟

 

هم‌میهنانم!
دلیل اینکه امروز با شما سخن می گویم، آغاز گفتگو برای ارائه یک پیمان نوین است که پاسخی است به پیام‌های بی‌شمار شما که به درستی نگران اکنون و آینده ایران هستید و می‌دانید هر روز ادامه حکومت اسلامی، آینده‌ای حتی تاریک‌تر از امروز را برای‌مان رقم خواهد زد.

انزوا، فروپاشی اجتماعی، تبعیض، خفقان، سقوط آزاد اقتصادی، سرخوردگی و ناامیدی، تنها دستاورد ۴۱ سال حکومت اسلامی برای مردم ایران بوده است. بگذارید برای آخرین بار، درسی را که در بیش از دو دهه گذشته گرفته‌ایم، و امروز خوشبین‌ترین افراد هم به آن معترفند مرور کنیم: این نظام، اصلاح‌پذیر نیست!

واقعیت این است که لیاقت شما این نیست، و این جایگاه، در خور نام ایران نیست!

انگیزه من برای ارائه‌ی این پیمان نوین، رسیدن به قدرت سیاسی نیست، بلکه تلاش برای برقراری سیستمی است که در آن، قدرت هرگز در انحصار یک فرد یا یک گروه نباشد. تک‌تک مردم ایران در سراسر کشور،  فارغ از جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش فکر و سبک زندگی، ضمن قبول مسئولیت، در تصمیم‌گیری برای آینده خود و کشورشان باید به یک اندازه سهیم باشند. حکومت فردی و ساختار هرمی قدرت در دنیای امروز، پاسخگوی نیازهای یک جامعه پیشرو و پویا نیست. رفاه و پیشرفت در دنیای امروز، در برپایی حکومتی است که بر خرد جمعی، مشارکت عمومی و مسئولیت‌پذیری شهروندی استوار باشد.

تلاش من برای قرار دادن کشور در یک مسیر صحیح است، نه برای یافتن یک مرهم سریع که راه را برای بازآفرینی استبداد و انحصار قدرت باز بگذارد.

گام نخست برای رسیدن به چنین شرایطی، گذار از جمهوری اسلامی است که نماد انحصار و انباشت ثروت و قدرت در دست گروهی اندک است.

ما امروز نه تنها می‌دانیم چه نمی‌خواهیم بلکه به روشنی می‌دانیم که چه می‌خواهیم: یک ساختار سیاسی پایدار مبتنی بر اراده مردم که در آن، قدرت در خدمت مردم و مدافع منافع ملی باشد، نه در انحصار گروهی خاص.

سکوت، بی‌تفاوتی و بی‌عملی امروزِ ما، پیامدهای بسیار فاجعه‌بارتری برای کشور و نسل‌های آینده به همراه خواهد داشت.

بددلان در نقش «خندق نظام» به شما خواهند گفت آلترناتیوتان چیست؟ من به شما می‌گویم: تنها آلترناتیو مقبول، حاکمیت مردم ایران است! نظامی که در آن، قانونِ برآمده از رأی آزاد مردم، بالاترین مرجع حکومت است.

بیایید باور کنیم که هیچ شخص یا گروه یا نیرویی به تنهایی نمی‌تواند ما را نجات دهد. ما یا با هم این کشتی توفان‌زده را به ساحل امن می‌رسانیم، یا جدا جدا غرق خواهیم شد.

من از واژه «باور» بجای «امید» استفاده می‌کنم و خود باور دارم که رسیدن به آزادی و رفاه تنها با تلاش تک‌تک ما و قبول این مسئولیت میهنی میسر است. این مسئولیت بر دوش یک فرد،  یک گروه یا یک جریان نیست بلکه بر دوش همه ماست.

امروز تک‌تک شما باید به این پرسش حیاتی در قلب خود پاسخ دهید که کجای این خط‌کشی روشن ایستاده‌اید؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی یا طرف نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی؟ کدام طرف ایستاده‌اید؟! طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟ برای نجات ایران، حاضر به انجام چه کاری هستید؟

از نخبگان و نیروهای سیاسی می‌پرسم: کجا ایستاده‌اید؟ ‌آیا چیزی جز آزادی و حکومت مردم بر مردم می‌خواهید؟ آیا راهی جز همکاری همدلانه برای بازپس‌گیری کشورمان از اهریمن می‌شناسید؟

امروز، روز انتخاب است!

من به همه نیروهای سیاسی دموکراسی‌خواه فارغ از گذشته و گرایش سیاسی‌شان دست یاری دراز می‌کنم و می‌خواهم با کنار گذاشتن اختلافات و خودبزرگ‌بینی و برتری‌جویی، روی یک هدف متمرکز شوند: نجات ایران!

تاریخ و آیندگان، شما را قضاوت خواهند کرد که در حساس‌ترین روزهای این خاک پاک، کدام طرف ایستادید؟

به هم‌میهنان ارتشی‌ام می‌گویم: وظیفه شما سربازان وطن، دفاع از تمامیت ارضی میهن‌مان است؛ میهنی که با جان‌فشانی و ازخودگذشتگی دلیرترین فرزندانش تا کنون پابرجا مانده است. امروز که حکومت اسلامی برای حفظ قدرت، آب و خاک کشور را به بیگانه واگذار کرده است و به روی مردم بی‌دفاع شلیک می‌کند، وظیفه‌ی شما بیش از هر زمانی، دفاع و حفاظت از ملت ایران در برابر رژیم سرکوبگر است.

از بدنه سپاه و بسیج می‌پرسم: آیا نمی‌بینید که به اصطلاح سرداران سپاه، تنها در پی مال‌اندوزی از طریق فساد و جنایت بیشتر هستند و ثروت و قدرت در انحصار گروهی از روحانیان و سرداران دزد قرار گرفته است؟ آیا نمی‌بینید که دخالت‌های سپاه در همه شئون زندگی مردم و همه ارکان کشور، مملکت را فلج کرده و بسیج و سپاه عملا به نهادهایی ضد مردم و کشور تبدیل شده‌اند؟ به چشمان فرزندان خود نگاه کنید و ببینید که آینده آنها چگونه گروگان منافع شخصی عده‌ای فاسد شده است. فرزندان‌تان از شما می‌پرسند: کدام طرف ایستاده‌اید؟

مسیر پیروزی مشخص است: اعتصابات و اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی را در نقاط مختلف کشور بهم پیوند بزنیم. در واحدهای کار و محلات، حلقه‌های کوچک اعتراض را شکل دهیم و نافرمانی مدنی را در هر شکلش تبلیغ کنیم. از خانواده‌های اعتصاب‌کنندگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی پشتیبانی کنیم. رهبران میانی و میدانی، به ‌ویژه آنهایی را که امروز پشت میله‌های زندان هستند، تنها نگذاریم. در خارج از کشور، در رساندن صدای مردم داخل و در صورت امکان با پشتیبانی مالی، از آنهایی که نیازمندند، به وظیفه‌ی میهنی خود عمل کنیم.

در شکل دادن به این شبکه‌ی بزرگ اعتراض، شرط موفقیت ما در تحمل آراء و عقاید یکدیگر است. ایرانِ آزادِ فردا برای همه جا دارد و هیچکس به دلیل باورهای خود، شهروند درجه دو نخواهد بود.

در ایرانِ آزادی که به دست توانای شما ساخته خواهد شد، حقوقِ اقلیت از سوی حکومت اکثریت پایمال نخواهد شد.

باور کنیم که ما با هم و در کنار هم‌ بی‌شماریم، و از سرکوبگران نیرومندتریم. اینگونه است که می‌توانیم در مقیاسی بسیار بزرگتر از قبل، خیابان‌ها را از سرکوبگران باز پس بگیریم. بزرگترین قدرت ما در همین واژه است: ما!

بدانید که جامعه جهانی، امروز چشم به تلاش شما دوخته است و صدای اعتراض شما را می‌شنود و پیکار شما را نظاره‌گر است.

هم‌میهنانم!
تلاش من همیشه این بوده و خواهد بود که مدافع حقوق و آزادی شما باشم، و در این راه همدوش و همگام شما.

همدوش شما می‌ایستم چون نمی‌خواهم ببینم کودک بلوچ در کپرها تحصیل کند. نمی‌خواهم ببینم زنان کشورم از حقوق بدیهی و انسانی محروم باشند. نمی‌خواهم ببینم هموطن کُردم کولبری کند. نمی‌خواهم ببینم کارگران کشورم و بازنشستگان، زیر خط فقر زندگی کنند. نمی‌خواهم ببینم کشورم به بیگانه فروخته شود، و ثروت کشورم به تاراج برود، و در کشورهای دیگر خرج شود. نمی‌خواهم ببینم جوان ایرانی به خاطر اینهمه تبعیض و بی‌عدالتی، دچار افسردگی و ناامیدی شود که پیامدهایش، آسیب‌های اجتماعی فراوانی است که امروز شاهد آن هستیم.

پیمان نوینی که در آغاز از آن سخن گفتم، عهدی است بین همه‌ی مردم. در سایه‌ی عمل به این پیمان نوین، می‌توان به آینده‌ای روشن امیدوار بود؛ آینده‌ای که کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهد؛ آینده‌ای که شما لیاقت آن را دارید.

هستند کشورهایی که با تعهد به شرایط صحیح و عادلانه، موفق به رشد سریع اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی شهروندان‌شان شده‌اند. برای نمونه، بلافاصله پس از آزادی شوروی، دولت‌های بالتیک، رعایت پنج شرط را در دستور کارشان قرار دادند:

-شفافیت نظام مالی
-شفافیت بودجه دولت
-رفاه و امنیت کارگر و کارمند
-تضمین حقوق مالکیت و سرمایه‌گذار
-و قبول قواعد داوری بی‌طرف در حل اختلافات مالی و تجاری.

امروزه راستی‌آزمایی تعهد کشورها به این شروط، موضوع قواعد و شاخص‌های پنج نهاد معتبر بین‌المللی است:

-اول، گروه ویژه اقدام مالی(FATF)
-دوم، سازمان مشارکت بین‌المللی بودجه‌ای(IBP)
-سوم، سازمان بین‌المللی کار(ILO)
-چهارم، آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری(MIGA)
-و پنجم، انستیتو داوری استکهلم(SCC)

اما ایران، امروز کجا قرار گرفته؟

از نظر شفافیت مالی، کشورمان در لیست سیاه FATF است که موجب محدودیت‌های تنگ و مسبب هزینه‌های بالایی برای معاملات بنگاه‌های ایرانی می‌شود.

از نظر شفافیت بودجه، ایران باید از تاریکی امروز به نمره ۶۰ یا بالاتر از آن برسد.

رقت‌بار بودن امنیت کارگر و سرمایه‌گذار و سیر قهقرایی تولید و قدرت خرید در ایران امروز بر همه آشکار است و بی‌نیاز از توضیح.

هموطنانم!
راه برون‌رفت از یأس و ناامیدی، از فقر و ظلم، ساده‌تر از آن است که می‌انگارید. ایران با منابع طبیعی به مراتب بیشتر از کشورهای بالتیک، می‌تواند با تعهد به این پنج شرط، با جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تکنولوژی و مدیریت مدرن را به کشور رهنمون کند؛ استعدادهای ایرانی را که شهره‌ی جهان هستند، پر نشاط کند؛ و با شکوفایی اقتصاد، تولید و درآمدها را بالا ببرد.

فرزندان جاویدنام ایران، از ندا تا پویا، از ستار تا نیکتا، و همه دلیرانی که در راه آزادی و سرفرازی میهن، جان خویش را فدا کردند، در انتظار هم‌پیمانی ما هستند. اینک، وظیفه‌ی ماست که خواست آنها را برآورده کنیم.

در این راه، شما هر کدام یک کاوه هستید، و ایران به فداکاری و دلاوری شما نیاز دارد. کاوه‌هایی، همراه و هم‌پیمان، برای آزادی میهن، تا بازگشت عظمت ایران.

 

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۱ / معدل امتیاز: ۵

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

40 دیدگاه‌

 1. ببم جان

  عزیزان
  شاهزاده رضاپهلوی و شادروانان رضاشاه کبیر و محمد رضاشاه پهلوی همگی بدون هجگونه شکی وطن پرست ترین و ایران دوستدارترین و دارای ایده ملت بزرگ ایران و با آرزوی ایران بزرگ بوده و رضا پهلوی خواهد بود ولی اما ما ملت که درصد بسیار کمی خود را امت همیشه در اختلاس وطن فروش و مردم فریب شارلاطان وووو میدانند.
  بگوییم هشتاد در صد دیگر ملت هستند که از این هشتاد در صد پنجاه در صد بیسواد دگم (فکر نکنیم همه کسانی که درای لیسانس دکتری هستند که خود را با سواد میدانند ولی متاسفانه در عمل بیسوادترینند) و سی در صد با سوادان که در صدی از آنها متاسفانه خاعن به مملکت و یا مزدور دگر کشور ها هستند که میتوان گروههای چپ از جمله حزب توده ایران که خیانتشان هرگز به هیچ احدی پوشیده نبوده نیست و نخواهد بود نمونه بارز این با سوادان هستند. اینها با کمک روسیه حال اتحاد شوروی سابق و چین و دیگر کشور های کمونیستی شتشوی مغزی داده شده که مثلا بعنوتن نمونه داریوش خواننده معتاد از شعر های این چپها تغذیه میکرد و در زمان شاه آهنگهای انقلابی برای جوانان میخواند که آنها را شتشوی مغزی دهد و تا اینکه سال ۵۷ به وقوع پیوست حالا مثل سگ پشیمان است و آهنگهای این طرفی میخواند که چه فایده.
  و اما چند در صد با سواد هستند که دلشان برای ایران میتپد و آماده هر گونه جانفشانی هستند که نمونه هایی در حال زجر کشیدن در زندانهای ضخاک هزار مار دوش در زجر شکنجه و تباهی زندگانی خود و اقوام خود هستند این شیران زیادند باید آنها را در یابیم و با آنها افتخار کنیم که کم نیستند و با ید حد اقل به خانواده آنها رسیدگی کنیم از نظر مالی و کمک روحی.
  و اما بقیه مردم که شخصی مث لروح الله خمینی هندی زاده مزدور انگلیس را که به همه آشکار شده و همه میدانند که پدر یا پدر بزرگ این ناخلف سیک هنده بوده و بزرگ شده در دست انگلیس که با وجود داشتن جد سیک هندی به ایران می آید و ( سید) با عمامه مشکی میشود و آخوند و مقام آیت کللاهی یا مرجعع تقلید میشود و میگوید با دختر بچه دوماهه میشود مالاند ولی اگر دخوال انجام شد تنها حق ازدواج با آن بچه مظلوم را از دست میدهد و این خود یک جنایت است بر علیه انسان و بشریت و این ناخلف جایش فقط در زندان با اعمال شاقه است نه این بشود رهبر یک جماعت نابخرد و در فیظیه ها چه کار هایی که انجام ندلدند و نمیدهند و توسط جیمی کارتر انگلیس (بی بی سی ) و روس به مقام رهبری اسلامی در ویرانه ایران تعیین میگردد حال بعد از چهل و یک سال ما هستیم با بیچارگی این چنانی.
  ما ملت چه میخواستیم و چه میخواهیم اسلام اسلامی که در چهار کلمه خلاصه میشود
  یک . دروغ
  دو. ریا و تزویر
  سه . دزدی و اختلاس
  چهار . وطن فروشی کشتار و اعدام
  ما عاشورا میخواستیم یک خانواده ای در هزار سیصد و اندی سال پیش به توسط قوم و خویش خود مثلا شمر قوم و خویشی بسیار نزدک با حسین ابن علی و علی ابن ابی طالب داشت حالا ما فلانمان را پاره میکنیم قمه میزنیم الم کتل راه میندازیم ووووو.
  آیا ما لیاقت رضا پهلوی را داریم.
  آیا ما لیاقت ژاپنی شدن ایران را داشتیم و داریم
  آیا ما اصلا فکر میکنیم ایرانی هستیم که وجود داریم
  آیا این ما هستیم که باید بزرگترین گرداننده ناسا باشیم و ایرانی ویران داشته باشیم
  آیا لیاقت ما این است که یک مزدور و جاسوس کی جی بی (هزار ماردوش) برای سی و اندی سال رهبر بدون قید و شرط ما باشد
  آیا لیاقت ما همین است که بی بی سی هندی زاده ای را برای ما به ماه ببرد و بچپاند به ما ملت بی تفکر و وطن فروش
  آیا لیاقت ما همین است .
  عزیان یک لحظه تفکر برای ما ملت ایران تا بفهمیم در کجای کار هستیم بیایید برای گزران روزمره مملکت را تیکه تکه نکنیم و به مزدوری آنرا به فروش نرسانیم
  چو ایران نباشد تن من مباد
  و اما در ادامه چند شعار جدید
  لعنت بر سه ملا خاعنه ای رفسنجانی روح الله
  مرگ بر دو ملا خاعنه ای روسی مجتبی زیر طوسی میشه دولا
  دردم از ایران و درمان نیز هم
  جان به قربانش شود تن نیز هم

 2. هاج و واج

  ناشناس (..۳,۲,۱) پشم علی ساندیس خور از آب در آمدیکه. پشم علی رئیس ملات میدونه که مشغول مکالمه با روزنامه کیهان لندنی؟ نکنه گله پشم علی ها تو همان ساختمانی که آدرسوش دادی دور شما نشسته و هر هر می خندین. بخندین چون برنامه عمو ترامپ برای جمهوری اسلامی خندیدن داره. کیش کیش کردن شما به گوشه رینگ و در آخر با یه ناک اوت پایان کابوس ۴۱ ساله با کمترین هزینه. درسی که آمریکائیها از افغانستان و عراق یاد گرفتن. ساندیس خور محترم چون در کله شما بجای مخ، پخ قرار دارد برای همین همه چیز را توهین می بینی. در آخر بزودی با سربازان آمریکایی مار هامون می آورم در خانه یتان در تهران تا با خانواده محترمتان میل بفرماید تا شما افعی ها افعی تر بشوید.

 3. ناشناس

  ذکر دو نکته مربوط به مطلب قبلی ضروری است .
  اول –
  در شهر تهران و به آدرس میدان آرژانتین – انتهای خیابان الوند ، مرکزی مربوط به اطلاعات حکومت وجود دارد که در انجا بیش از ۴۰۰۰ – چهار هزار نفر از افراد وابسته و کارکشته در سه شیفت کاری در حال کنترل و مبارزه و حمله سایبری به سایتها و مراکز مخالف حکومت و…….میباشند .
  در صورت عدم شناخت این شخص از طرف سایت محترم کیهان ، احتمال قوی میدهم که پاسخهای این فرد از این مرکز انجام میشود . لحن و نوشتار ایشان همانند ماموران اطلاعات سپاه است .

  در این شرایط که از فیلتر شکنی که تحت کنترل این جماعت است عبور کردن و برای شما از پایخت کشورمان پیغام فرستادن دارای ریسک و خطر بالاست ولی به هم صحبتی با شما ( روزنامه کیهان لندن ) میارزد .

  دوم – منظور از اب کشیدن دهان ایشان این است که وی از یک طرف از حضرت زرتشت حمایت و طرفداری میکند و از سخنان او استفاده میکند و از طرف دیگر بدترین توهین ها را انجام میدهد .
  که این روش و عمل ، با شعار کردار و گفتار و پندار نیک زرتشیان کاملا مغایر است .

 4. ناشناس

  ادرس اشتباه نده و به قول ضرب المثل قدیمی :
  آقا دزده جلوی جمعیت فرار نکن و فریاد بزن آی دزد !

  ما داخلی ها خبر داریم که در دیار فرنگ ، چه تعداد بسیجی – اطلاعاتی کرواتی حضور دارند !
  مگر شاهزاده نمیگوید که هر کس به مخالف من از طرف یک سلطنت طلب بد و بیراه بگوید من با این حرکت او مخالفم و او طرفدار من و سلطنت نیست ؟
  تو خود را سلطنت طلب میدانی و با چماق رضا شاه روحت شاد ، دنبال فتنه و آشوبی ؟

  برخورد شما در این سایت دو حالت دارد :
  یا عوامل و دست اندرکاران محترم کیهان لندن شما را میشناسند . بنابراین لازم است که به شما تذکر دهند که کسی که دیگران را بدون مدرک و تنها از بابت ، برداشت خود متهم میکنند و بعد هم شعار طرفداری از سلطنت میدهد که ، با روش و خواست شاهزاده مغایرت دارد و اشتباه میکند .و به او متذکر شوند .

  اما اگر همانند اینجانب ، شما هم از وی شناختی ندارند ، با توجه به تجربه ۵۰ ساله ام در امر سیاست و حضور در کشور زیر ستم حکومت نکبت خمینی هندو و سید علی گدا خامنه ای ،
  مطمئن مطمئن هستم که این فرد شیاد یک بسیجی کرواتی و مزدور حتمی حکومت ملاها است و جای هیچ شک و تردیدی نیست که ماموریت امثال او سبب ایجاد تفرقه و دشمنی بین طرفدارن گروه های مخالف حکومت شده است که البته و متاسفانه ، در طی سالهای گذشته بسیار هم موفق عمل کرده اند .
  باید از امثال این لاجوردی ها و خلخالی های امروزی و…. ، بمانند فرار از بیماری های طاعون و وبا و کرونا و…….، کاملا دوری نمود و بخاطر اوردن نام زرتشت ، دهانت را آب بکش ؟!!

 5. Mani

  انسانیت و اسلامیت دو مقوله کاملا جدا و ضد هم هستند. انسانیت تکامل انسان از موجودی با ویژه گی های حیوانی به سوی کمال و انسانیت،عشق،خردورزی و آگاهی گسترده است.اما اسلام یعنی در نبرد با انسانیت (توحش، مثله کردن انسانها، سنگسارزنان، به انسان چون حیوان نگاه کردن که فقط شکم و چند سانتیمتر زیر شکم هدف زندگی یک مسلمان واقعی است و از اینرو زنان را در پوشش های مختلف چون کالا پنهان میکند که مبادا دیگران به جنس و کالای او توجه کنند و از دستش خارج کنند. روزی چند بار بسوی بیابانهای عربستان دولا و راست شدن تا شاید الله بیابانی برکت زنان لخت اش و غذاهای بهشت اش را بعد از مرگ نصیب او کند.) ذهنی که به اسلام بیابانی آلوده شد کاملا تهی و با تاریکی و جهل انباشته میشود. چنین دهنی هرگز قادر به دیدن حقیقت و روشنایی نخواهد شد. تحصیل کرده اش آن کرکس مرگ را خردمندترین موجود تمام دوره تاریخ چند هزار ساله ایران میداند و مرتب از عطر! اسلام بیابانی صحبت میکند اما خودش از بوی متعفن آن از ایران فرار کرد.ایدئولوژی که بانی و پیغمبرش یک آدمکش و بیمار که سرتاسر زندگی اش کشتار انسانها،غارت،شکنجه و تجاوز بود و الله اش (بخوان محمد بن عبدالله) مروج هرزه گی( انعام به مسلمانان بعد از مرگشان با زنان لخت برای تجاوز کردن به آنان ) تشویق به غارت کردن انسانهای مخالفش، تشویق به تجاوز به زنان و کودکان دگراندیشان،شکنجه و کشتار آنان. ذهن انسانی که به چنین رذالت ها و پستی ها یعنی اسلام آلوده شد دیگر خود تبدیل تاریکی ژرف میشود و دیگر هرگز هرگز روشنایی و حقیقت در او تجلی و حضور پیدا نخواهد کرد.

 6. به ناشناس ( ۱ - تا - ۱۰۰ )

  به ناشناس مزدور وزرات اطلاعات ابلیس خمینیسم ..
  اینگونه که معلوم است این شما نوکران و مزدوران ضحهاک هستید که به خوبی
  پیام ازادی خواهان و نیک گوهران برای شما مثل ( جن و بسم الله ) میباشدو موی بر اندامتان سیخ میشود . لعنت هوالعی العظیم بر پیروان خمینی و خامنه ای ملعون نطفه های کثیف ابلیس باد که همانند عقرب و رطیل و افعی در قم و مشهد مرکز صیغه خانه های تشیع فقه اخوندی مصباح یزدی ها لانه دارند .

  جناب ناشناس که مثل اخوندها در پشت ماسک مظلوم نمایی و دین فروشی پنهان
  میشوی ..
  زرتشتی هیچگاه با دین مخالف نیست . چون دین برای هدایت اخلاقیات میباشد . اما با مذهب یا تحزب یا حزبی کردن و گروه و دار دسته درست کردن بنام
  دین ( حزب + الله ) برای کلاه برداری و دین فروشی و دکان داران دین مخالف است .

  ما ضد اسلام فقه اخوندیسم .. ضد اسلام مدینه .. ضد اسلام سنگسار و قطع دست و پا و دیگران را کافر و نجس خواندن هستیم ..
  نه ضد اسلام مولانا .. نه ضد اسلام حافظ .. نه ضد اسلام سعدی .. ونه ضد مسلمانی مدارا و احترام گونه رضا شاه و محمد رضا شاه همانند کورش کبیر در مدارا با دیگر ادیان بغیر از زرتشتیان ..

  فرق ایرانی اصیل و باور مند به افکار نیک و گفتار نیک و رفتار نیک با دیگر باورمندان در کارنامه اعمالشان در خدمت به مردم و همکار اهورامزدا بودن در روی زمین و دوری کردن و اسیر نشدن در دام اهریمنان است .

  زنده باد ازادی .. پاینده و جاوید باد ایران یکتا پرست ..
  رضا شاه روحت شاد ..

 7. ناشناس

  به نظر میرسد تعدادی از کاربران همیشگی در این سایت ، که مار خورده و افعی شده اند ، حضور دارند که اولا :
  – ضد اسلام و دین هستند .
  انها خود را زرتشتی تصور میکنند ولی پندار و کردار و گفتار نیکی ندارند .
  بسیار بسیار ، بد میگویند و توهین میکنند !
  کاربری در یک و دو پیام ، به سیم آخر زده و متاسفانه بسیار بد گفته و بدنوشته است .
  فکر کردم همانند او بدگویی کنم و توهین اما فکر کردم که شاید :

  به دلیل اینکه کیهان محترم لندن شناخت زیادی از من ندارد انرا چاپ نکند و دیگر اینکه در نزد کاربران محترم دیگر خوبیت ندارد که از الفاظ بد و توهین سنگین استفاده کنم و اخلاقا درست نیست .
  بهترین پاسخی که میتوانم بگویم این است که :

  شاهزاده در طی این سالها گرفتار چه کسانی بوده که در بسیاری از اوقات ، خود را کنار کشیده است ؟
  او بارها و بارها گفته است که به طرفداری از من و بنام من و به بهانه دفاع از پادشاهی ، به هیچ گروه و فردی توهین نکنید !
  پس چرا تعداد افرادی در این سایت با حربه دفاع از سلطنت و سلطنت طلبی اینقدر به دیگران توهین میکنند و هر صدای غیر خود را اطلاعاتی و بسیجی و ……..خطاب میکنند ؟
  آیا باید قید گفتگو و پیام دادن را بعلت وجود این افراد بی چاک و دهن در این سایت زد ؟

 8. farid

  پیام شاهزاده پهلوی و پیغام او به ملت ایران در داخل و تمام گروهای دموکراسی خواه بود نه یک عده شورشیان ۵۷ که به جز شعار بیهوده گویی کار دیگری ندارند،چون این شورشیان ۵۷ نه به بلوغ فکری رسیده اند و نه به بلوغ سیاسی و همیشه نیز از مدرکهای کیلویی خود ادعای روشنفکری میکنند. واقعآ اینها نسل ویرانگر بوده و هستند.

 9. جمهوری اسلامی ثابت شد

  جمهوری اسلامی ثابت شده/ همان طور چین کمونیست، ویتانم، حتی کوبا و کره شمالی خودشان به جهان غرب تحمیل کردند/ تمام تلاش غرب و امریکا و اسرائیل همین است جمهوری اسلامی قتیله پایین بکشد و از نابودی دولت اسارئیل دست برداد و اجازه دهد غربها د رمنطقه خلیج فارس باشند و در کل دست از امپراتوری شبه هخامنشی البته شمایل آخوندی سپاهی شیعه ولایی دست بردار/
  جمهوری اسلامی نشان داده حتی مردم قحطی گرفتار و همدیگر بخورند از ایدئلوژی و ساخت موشک قاره پیما و بمب اتم دست بردادر نیست و غرب از امریکا و اسارئیل هم جربزه و جرئت ندارند حتی یگ گلوله به خاک ایران شلیک کنند!
  بنیانگذاران و فعلی هایش جمهوری اسلامی همان طور گفته اند، حفظ اوجب واجبات است، حتی کل اسلام و تعطیل شود ایران که هیچی!
  جمهوری اسلامی ایران میخواهد ابرقدرت اتمی و موشکی و به طبع ابرقدرت اقتصادی و سیاسی جهانی شود و مردم عادی و اپوزیسیون هم هیچ کاری نمتوانند بکنند!
  سندش همین که دلار ۳۰ هزار تومان کرده و اشغالهای خودرونسازها به قیمت خون پدرشان میفروشند و مردم میروند صف میکشند، حقوق کاگران حتی از چینیها و شاید افریقایی قطحطی زده هم کمتر است، ایرانی جماعت کثل مردگان هستند.
  والسلام

 10. استادان کیلوئی ضد پهلوی ایرانساز ..

  جناب استاد کیلوئی ،، – درویش پور در سوئد
  این مثل همزاد خود فرید طلائی ،، لات ارسالی رژیم اخوندی به تلویزیون من و تو ، مانند اسپند و گلپر روی اتش بالا و پائین می پرد و در تمام مدت مصاحبه در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی اعلام میکند – دو دور ،، دو دور ،، حقوق بشر چه شد ،،
  انوقت میگوید راه مبارزه با جمهوری اسلامی عزیز ایشان ،، ان میباشد که او استاد کیلوئی میفرمایند ،، اتحاد همه گروهای سیاسی کیلوئی جمهوری خواهان – مانند چریک های فدائی خلق – جمهوری خواهان فدرالیسم – نهضت ازادی چی های بازرگانی – اقوام جمهوری خواه مثل ( جمهوری میرزا کوچک خان ) –
  ( جمهوری مهاباد ) – و اصلاح طلبان عزیز ایشان مثل تاج زاده و زیبا کلام و حجاریان و محمد خاتمی و اکبر عبدی و محسن چریک و سروش دباغ و عطا مهاجهرانی و مسعود بی بی سی سردار عارف نشان و فرخ نگهدار و بقیه ارزال و اوباش مثل خودشان ،،،

  ایشان بدون نام بردن از فریاد مردم در اعتراضات سراسری چند سال اخیر ( اصلاح طلب ،، اصولگرا ،، دیگه تموم ماجرا ،، همچنان در خواست اتحاد با اصلاح طلبان را دارد .. شرم برتو

  استاد کیلوئی جمهوری خواه کوبائی که خود در کشور شاهنشاهی سوئد پناهنده شده ، ، مثل اینکه کر و کور سیاسی هم میباشند . همین تاریک فکران مدعی روشنفکری بودند که ابلهانه برای دسیسه کنسرسیوم شورش ۵۷ را برعلیه حکومت ملی مشروطه شاهنشاهی پهلوی ایرانساز با کمک بی بی سی و CIA و M i 6 برای برقراری حکومت جمهوری میرزا کوچک خانی به پیروزی رساندن ولی همین جماعت اخوند که امروز مخفیانه در نگهداریشان می کوشند ،
  رضا شاه روحت شاد .

 11. 22

  جناب ناشناس ۱\۲\۳\۴ ..

  شما میفرمایید خارج نشینان فرق بین یک پاسدار و یک مجاهد را بعد از چهل سال متوجه نمیباشند

  جناب ناشناس ٬ چه فرقی مابین شمر و خولی و حرمله و عمرعاص و موسی عشعری میباشد . ؟
  چه فرقی مابین خوارج و کفار و منافقین و لشگر علی و معاویه میباشد ؟

  مگر غیر این است که همگی بت پرستانی بودند که با حلیه اسلام به ایران یکتا پرست عزیزما خورشید تاریخ زمان خود ٬٬ پیرو زرتشت بزرگ – با اموزه –
  ٬٬٬ افکار نیک ٬٬ گفتار نیک ٬٬ رفتار نیک ٬٬ حمله کردند و کشتند و غارت کردند . مگر غیر از این بوده ؟

  ۱۱۰۰ سال قبل از ظهور محمد در عربستان ٬٬ کورش کبیر مسیح خدا ٬٬ قانون برده داری را در جهان انروز لغو کرد ..
  و هزار و صد سال بعد نماینده بنام خدا برده داری و کنیز داری و غلام داری را مجددا برپا ساخت . مگر غیر از این میباشد ؟
  پدران و برادران زرتشتی یکتا پرست ما را کشتند و مادران و خواهران و دختران مان را به کنیزی و برده گی گرفتند و تجاوز کردند . مگر غیر از این است . هرشخصی امروزه قرن بیست ویکم عصر اطلاعات و رو شدن حقایق تاریخی اگر سکوت بکند و مثل کبک سرش را زیر برف .
  بی شرف و وطن فروش و اول خیانتکار به خود و سپس به ملت خود میباشد .

  در ضمن تمثیل شما ( یا شاه هستی و یا خمینی ) . نشان میدهد مزدور وزرات اطلاعات اخوندی هستید در تخریب – مقام شاه .

  درستش اینگونه است .. فرق مجاهد و بسیجی ..
  ( یا بنی صدر هستی و یا خمینی ) .
  یا میرحسین ملعون دوران طلایی امام هستی .
  یا سید علی خامنه ای ملعون ابن زیاد ٬ لعنت الله .

 12. afshin

  این مخالفان شاهزاده پهلوی را بیشتر بشناسیم .

  موقیعت رژیم اشغالگر خیلی روشن است و نیازی به توزیع نیست.

  اما این اشخاص که در خارج نشسته و با مدرک های چند کیلویی و خود را دموکراسی خواه و فعالان حقوق بشر و جامعه شناس و تمام عقل در دنیا می دانند چقدر اشفته شده و نگران از بیانیه شاهزاده شده اند !؟

  برای مثال اقای پروفسور و دکتر» درویش پور« با تمام وقاحت و عصبانیت به شاهزاده حمله می کرد و این در حالی همین عقل کل یک روز قبل از پیام شاهزاده نظر مخالفت خود را راجب پیام شاهزاده داده بود و بدون انکه بداند محتوا چیست و حتا روز پیام نیز نه خوانده و یا گوش داده ، به مزخرفات خود اضافه می کرد. ایا این شورشگر ۵۷ چپ ، طرف رژیم اسلامی است و یا ایران!؟

  خودخواهان و شورشیان ۵۷ و مخصوصآ چپ های بی حزب و تک نفری و چند نفره و اسلامی های رانده شده از دسته اشغالگران ایران و از دسته نوکران فرقه بنی صدری ها که دست در جنایت های ایرانیان و ویرانی ایران داشتند ، بدون وجود این رژیم جنایتکار بی کار و در گوشه خواهند ماند.
  اینها دشمنان اصلی ایران نیستند بلکه یک عده خودخواه که به بلوغ فکری و سیاسی نرسیده اند و فقط مدرک دلیل بر بلوغ فکری و سیاسی نیست و شعور را نه میتوان از مدرک گرفت و نه میشود خرید!
  پیام شاهزاده برای ازادی ایران بود ولی این حضرات شعور و فهم انرا ندارند.
  این حضرات سخت در دنیای وارونه ,خود را گم کرده اند.

 13. هاج و واج

  (قسمت دوم)

  واژه سنگ پای قزوین = سریش = چسب.

  سریش گرامی با هم رزومه سازمان را ادامه می دهیم. پس از فرونشستن شوک ناشی از طلاق زن رفیق و ازدواج رهبرمعظم مجاهدین با معظم اله به ناگهان پاریس نشینان راهی بغداد و ملاقات صدام حسین در بحبوبه جنگ خانمان سوز ایران و عراق شدن. صدام حسین با کمک مرحوم یاسرعرافات از سازمان رسما برای انتقای به عراق دعوت نمودن. پس از اسباب کشی سازمان به عراق و افتتاح پایگاه نظامی بنام اشرف باز هم شوک دوم به اعضا و کادرهای مجاهد وارد شد. جهت رفع شوک ناشی از اطراق در کشور دشمن ایران رهبرمعظم مجاهدین با نوشتن یک قرارداد صلح با مرحوم طارق عزیز نماینده دولت عراق شروع به هیاهو کرده که آیا جماعت چه نشستید این خمینی فلان فلان شده مقصر شروع و ادامه جنگ است و صلح طلبان عراقی مظلوم هستند. هم زمان این بازیهای سازمان مجاهدین خلق کادرها و هوادارن اسیر شده مجاهد توسط جمهوری اسلامی مشغول شکنجه و اعدام و از طرف جنگ هم سربازان بیگناه مشغول کشتار شدن بودن. ارضا جدید رهبر معظم مجاهدین با تاسیس ارتش آزادیبخش کامل گشته و کنترل کامل فیزیکی و روانی اعضای جمع شده در اردوگاه نظامی اشرف تازه افتتاح شده را بدست گرفت. چند سالی همین بازی ها ادامه داشت تا هوس آزادی ایران از دست رژیم خمینی به سر رهبر معظم مجاهدین زد. عملیات فروغ جاودان (حمله به کشور دشمن ایران) با هماهنگی ارتش عراق به اجرا و حاصل آن کشته شدن حدود ۱۲۰۰ تن و زخمی شدن صدها تن مجاهد و شکست مفتظح دیگری برای سازمان بود. آثار این تهاجم در تنگه چهارزبر کرمانشاه برای مشاهده موجود است و هم چنین نام تعداد زیادی کشته های ارتش ایران از خلبان های هلیکوپتر تا سربازان بی مادر. صدام حسین دیوانه پس از توافق آتش بس با جمهوری اسلامی شروح به ماجراجویهای دیگر از قبیل حمله به کویت و……..کرده تا توسط ارتش آمریکا به دار کشیده شد. پس از گرفتن عراق بدست ارتش آمریکا دولت آمریکا اردوگاه اشرف را جمع و باقی مانده لشگر مجاهدین را در اردوگاهی در تیرانا پایتخت کشور البانی منتقل کرد. پروسه سازمان مجاهدین و تبدیل آنها به فرقه مجاهدین کامل شده و هنوز که هنوز است رهبر معظم مجاهدین مشغول بافتن اراجیف جهت توجیع و روحیه دادن به لشگر پیر شده ارتش آزادی بخش که از همه جا رانده شده نه راه پیش و نه راه پسی برایشان باقی مانده. دوست مجاهد توابی آرزو داشت چشم های رهبر معظم مجاهد را تقدیم مردم ایران کنه که عزرائیل بی معرفت نگذاشت به آرزوش برسه. سریش عزیز رزومه کامل شده میخواهی چکار کنی؟

 14. ناشناس

  بیاد دارم در یکی از مطالب پاسخ قاطعی به مطالب سنگین شما دادم که متاسفانه چاپ نگردید !
  بقول دهخدا ی بزرگ

  من نام شما را ( چرند و پرند ) میگذارم !

  من نه بسیجیم و نه مجاهد . بلکه یک ایرانی وطن پرست و ایران دوست میباشم .
  از انجا باید فهمید که خیلی خیلی از مرحله پرت هستید که هنوز تفاوت و اختلاف و دشمنی بین یک پاسدار و یک مجاهد را بعد از چهل سال متوجه نمیباشید و میگویید یا مجاهد هستی و یا بسیجی ؟!!مثل این است که بگویید ( یا شاه هستی و یا خمینی ) .

  ضمنا چرا توهین ؟
  سنگ پای قزوین دیگر چه سخنی است ؟ راخترین کار توهین کردن است !
  پاسخ ندادن به امثال شما ، بهترین جواب در نزد خوانندگان است !
  ادب مرد به ز دولت اوست.

  بنابراین مشخص میگردد که ، در فرنگ تشریف دارید و نه تهران !
  به قهوه خوردن و شراب نوشیدن و پا روی پا انداختن و توهین و افترا زدنتان همچون سالهای گذشته ادامه دهید و عاقبت هم در دیار غربت به دیار باقی بشتابید !!!
  اینگونه میخواهید از مخالفین حکومت ، دلی بدست ارید و با حکومت نکبت خمینی – خامنه ای مبارزه کنید ؟

  مرگ در غربت و ندیدن وطن !
  این تنها عاقبت خوشی است که میتوان برای شما پیش بینی کرد ؟!!!

 15. هاج و واج

  (قسمت اول)

  دوست عزیز ناشناس (۱،۲،۳ و……….) بنظر می آید هویت شما را در این سه دسته باید یافت.

  ۱- ساندیس خوررجمهوری اسلامی هستید.

  ۲- مجاهد عقب نگهداشته شده هستید.

  ۳ سنگ پای قزوین هستید.

  بهترین گزینه سنگ پای قزوین به شما می آید. سنگ پای قزوین، رسم است برای استخدام کسی برای کاری از موارد مهم سوابق آن شخص (رزومه) را مورد نظر قرار میدهند. مردم داخل و خارج ایران برای سپردن و یا شریک کردن کیک قدرت به سازمان مجاهدین خلق خواهان رزومه سازمان هستند. سنگ پای عزیز بگذار با هم رزومه سازمان را مرور کنیم. به سال ۱۳۴۲ خورشیدی ۸۵% مردم ایران از خواندن و نوشتن محروم بودن و در این وضعیت سازمان مچاهدین خلق با مش مبارزه مسلحانه زاده شد. از آنزمان شروع به بدبخت کردن دانشجویانی که به عشق دکتر و مهندس شدن وارد دانشگاه شده بودن کرد. هم زمان شروع به ترور دادستان نظامی، امریکایی و هر کسی را در سر راه خود سد میدیدن کرد. آنقدر در اینراه کرم ریختند که دارو دسته آیت الله خمینی را از خواب بیدار کردند. اینان با نشان دادن در باغ سبز به مردم شروع به راه انداختن هیاهوی پدر طالقانی، فعلان کاظم شریتمداری، بردن امام به ماه (اولین ایرانی ماه رفته)، سرودن شعارهای حماسی و استفاده از دروغ و فیلم بازی و……… باعث سرنگونی حکومت مشروطه پادشاهی و سپردن قدرت به امام ماه نشین شدند. پس از آن شروع به در خواست سهم خود از سفره خونین انقلاب از امام کردن که حضرت امام با نشان دادن انگشت شست به آنها آنان را کاملا از خود نا امید فرمودن. به ناگهان دیوانه ای به نام صدام حسین همسایه نشینمان به امید جدایی خوزستان و الحاق آن به عراق موقیعت را غنیم شمرده و به ایران لشگرکشی فرمودن. در این حین وبین مجاهدین به دفاع از کشور و مقابله با لشگر صدام حسین روی آوردن و خواهان فرستادن لشگریان مسقل تحت نام مجاهد به جبهه ها شدن که با مخالفت امام روبرو شدن. پس از آن به ناگهان بدون هیچ اطلاع و یا هشداری به اعضا و هواداران خود دوباره اعلام جنگ مسلحانه برعلیه حکومت امام کردن. رهبریت سازمان دار ودسته امام را بادمجان می پنداشتن و وعده سقوط رژیم خمینی را در عرض شش ماه میدادن. گنده مجاهدها با دکتر بنی صدر به امید دوباره دیدار در تهران با هواپیما به کشور امام ساز فرانسه پناه آورده و در آنجا به رسم مسلمانان جناب دکتر بنی صدر دختر خود را به عقد رهبرمعظم مجاهدین جناب آقای مسعود رچوی در آوردن. پس از گذشت سالی جناب دکتر پی بردن که وعده های رهبر معظم مجاهدین بویژه وعده شش ماه شدن کار جمهوری اسلامی هارت پورت بوده و دختر و پدر با هم از شراکت با اینان جدا گشتن. کم کم با کنار رفتن ابرها رهبرمعظم مجاهدین نیاز به ازدواج مجدد پیدا و رو به دوست و همکار خود کرده و خواهان طلاق دادن سرکار خانم مهندس مریم عضدانلو همسرمحترمشان چهت ازدواج با ایشان شدن. پس از ازدواج رهبرمعظم مجاهدین به ناگهان با خشم و تعجب دیگر مجاهدین روبرو شده و جهت توجیع این موضوع اعلام فرمودن که هدف از این ازدواج انتخاب اولین زن ریئس جمهور ایران میباشد و نه چیز دیگر. سنگ پای گرامی ما تا اینجایش را برای مشارکت در کیک قدرت ارسال میکنیم. آیا شما بعنوان کار فرما حاضرید اینان را استخدام نمائید؟

 16. ناشناس سه

  باور بفرمایید من متوجه صحبت های بهم ریخته و پر از کینه شما نشدم !
  اگر در تهران تشریف دارید، قراری برای ملاقات با هم بگذاریم .
  واگر در فرنگ هستید ، بدانید که این طرز تفکر به ناکجا آباد ختم میشود .

 17. به ناشناس - دو

  به ناشناس – دو
  نوشتید:
  مگر سلطنت طلبان حکومت پادشاهی نمیخواهند؟
  مگر مجاهدین و ملیون حکومت جمهوری نمیخواهند؟
  مگر نمیگویند دمکراسی و نظر مردم برایشان مهم و اصل است؟

  پاسخ شما:

  ایشان علاقه ای به سلطان گری و سلطه گری و سلیطه های جهادی ندارند!
  (سلطان و سلیطه ترم دوران آخوندی قجری است )
  حتی در تلویزیونی دیدم این جمله ی شاهزاده را به (بریم تو مخشون), شاهزاده اصلان خودش نمیخواهد و تلقی اینکه خودش نمیدونه چی میخواد. میگه من خون “سلطانی” در رگم نیست.
  ترم سلطه و سلطان و سلیطه گری با مهاجمین بیگانه مسلط شده بود که منافع آخوندیزم را در کنار انگاری در ظاهر “پادشاهی ؟؟” = قورباغه رنگ میکردند میگفتند این قناری است!
  ——-

  مبارزه ایشان رفراندوم و برای:

  – کشور پادشاهی ایران
  یا
  – کشور جمهوری ایران

  بند دوم نوشتید:
  مگر مجاهدین و ملیون حکومت جمهوری نمیخواهند؟
  پاسخ:
  نه دوست گرامی, مجاهدین که دارند جهاد میکنند این چه ربطی به ایران دارد؟
  در ایران آینده خواه “ایران جمهوری” یا “ایران پادشاهی” باشد تمام گروه های جهاد مستقیم میروند توی لیست سیاه ترور!

  ملیون?
  آه, منظورت اون تروجان هاست.
  و سوپر استار آنها امروز محمد جواد ظریف است!
  از ریخت و قیافه بد ترکیب اولی میگزارم – فوکول این دومی منو کشت!

  بند دوم نوشتید:
  مگر نمیگویند دمکراسی و نظر مردم برایشان مهم و اصل است؟
  پاسخ:
  دموکراسی را مثل اینکه جهادی مهادی گفتی چون روشن است که هیچ آگاهی از دموکراسی ندارید (این بماند)
  اما پاسخ: نظر – یک ترم اسلامی است یعنی چشم قره ی آخوند!
  نه! شاهزاده به چشانداز ها و دیدگاه های ایران و ایرانی سر و کار دارند.
  و نوشتید “مهم و اصل”
  اگر مهم و اصل باشیم که ماجرا میشه همان “اسلام و جهاد و ادویه جات ملیون ؟ اینا دیگه کین؟؟”
  پشتکاری و سرچشمه ی مبارزه های شاهزاده پس گرفتن “ایرانشهر” است.
  میدانید ایرانشهر” یعنی چه؟
  اولین مدرنیته در کره زمین

  که جهادی های قد و نیم از هر سمت و سویی ولکن تخریب این اولین مدرنیته نبودند و نیستند که نوشتار شما خود را آشکار میکند که در کدام جبهه قرار دارید!
  ذهن را از آشفتگی در بیار تا در کانون ایرانیت ایرانی باشی!

  – اون ملیون را هم تاریخ مثل اشغال ریخت توی زباله دانی
  – جرمشان این بود که “تروجان بودند” که ادای ملیون را در میاوردند.
  – امروز مجاهدین نیستن که آنها را نمایندگی میکنند بلکه ملی مذهبی یزد و کرمان توی کشمکش رفسنجانی ها و خاتمی ها
  یک انگشتکی هم تو دخمه ی مجاهدین پسانداز کردند.
  اخه خمینی بچه ی رجوی را بزرگ کرد
  آن هم در منزل خود
  معنا دار بود این کاره رهبر “کودکان ایرانی کش” در جنگ صدام و مسعود رجوی خائن در یک جبهه و خمینی و ملیون یزدی در سوی دیگر جبهه. هر دو گروه جهادی چه ثروتی بهم زدند.
  این یکی سلطان خامنی ای دیگری سلیطه لچک شانزلیزه.
  این یکی نمیداند ایران کجاست و رهبر اسلام است
  دیگری هم نمیداند ایران کجاست و در فرانسه شد رییس جمهور!

 18. سعید

  به سهم خودم این اقدام شجاعانه ولیعهد ایران را حمایت می‌کنم و به سهم خودم و دوستانم از امروز بر نافرمانی مدنی و جمع کردن مخالفان نظام در محله خودم از هیچ کوششی دریغ نمیکنم
  منتظر دستورات و راه حل‌های بعدی شما و کوشش تان در خارج در تجمیع و تقویت مخالفان و ایجاد تظاهرات در مقابل سفارتخانه های ج ا هستیم
  درود بر رضا پهلوی و سرنگون باد خدعه گران اشغالگر ایران

 19. 22

  در حالی که رژیم مشغول تبلیعات برای انتخابات ۱۴۰۰ میباشد ،، شاهزاده رضا پهلوی حتی چند جمله از اینکه ،، ای برداران و خواهران ایرانی شرکت در انتخابات برای این رژیم اول خیانت به خودت ، همسرت ، پدرت مادرت ، فرزندت ، همسایه ات ، همشهری ات ، و هم میهن خودت میباشد و ناخواسته شریک مجرمان و قاتلان فرزندان ایران و یاری رسان به مزدوران غارتگران خارجی . .
  برای آینده بهتر خودتان و فرزندانتان در انتخابات رژیم اخوندی شرکت نکنید .

 20. توماس جفرسون

  با عرض پوزش، در ادامه کامنت قبلی به عرض می رساند:

  آنچه در برون مرز به نام گروهای اپوزیسیون مظرح هستند، به هیچ عنوان در درون مرز شناخته شده نیستند و اگر هم گروهی از مردم از طریق تلویزیونهای دولتی فارسی زبان نام آنها را شنیده باشند، برای آنان وزن و اعتباری قائل نیستند.

  هویت اکثریت گروهکهای اپوزیسیون ریشه در شورش ۵۷ دارد. اکنون نیز بند نافشان یا به روسیه و یا به حزب دموکرات آمریکا و یا سازمانهای فاشیستی اروپایی و یا خلافت شیعه و یا به همه اینها وصل هستند.

  چگونه می شود از آنان انتظار داشت که در براندازی همکاری و‌مشارکت کنند ، در حالیکه خود از عوامل این نکبت و فلاکت و تباهی بوده اند؟

  آن عده قلیل هم که می گویند اشتباه کردیم و یا گول خمینی را خوردیم نیز از شجاعت اخلاقی برای یک عذر خواهی ساده بابت مباشرت در این تباهی برخوردار نیستند، غلط کردیم و ……. خوردیم پیشکش شان.

  کسانیکه که کماکان بر همان طبل پوسیده می کوبند و حتی پوزش نمی خواهند، چرا باید مورد احترام و اعتماد ملت ایران قرار گیرند.

  به جهنم که با هم اتحاد ندارند. رژیم نباشد، فلسفه وجودی آنان و یا حداقل حقوق پناهندگی و حق التوجیه و حق الاستمرار آنان چه خواهدشد؟

  خیر ، آنان نه تنها اپوزیسیون نیستند بلکه باید روزی در دادگاه وجدان عمومی محاکمه شوند، مگر اینکه رسما پوزش بخواهند، باز هم می گویم …….. خوردن پیش کش!

  شاهزاده هم نباید به آنها وقعی نهد. آنان به دشنام دادن و پهلوی ستیزی معتاد اند.

  در تاریخ ایران شخصیتی مانند رضا شاه نبوده که این همه از سوی این جماعت نابکار مورد حمله ناجوانمردانه قرار گرفته، اما هر روز محبوبیت اش بیشتر می شود. شاهزاده نباید نگران موضع سخیف و بی اهمیت آنان باشد.
  باید ملاحظه کاری و تعارف و رودر بایستی را کنار بگذاریم.

  بنظرم،‌ اینگونه ارتباط مستقیم و صریح شاهزاده با مردم باید استمرار یابد تا آن روز سرنوشت ساز فرا رسد.
  اپوزیسیون ملت ایران است به رهبری معنوی و‌میدانی شاهزاده رضا پهلوی. آلترناتیو هم نظامی سکولار و‌لیبرال دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر و آزادی.

 21. afshin

  هم میهن های عزیر ، مهم نیست چه کسی با شاهزاده موافق است ! مهم انست که ما همه چقدر به ایران فکر میکنیم و چقدر به دموکراسی معتقدیم و باور داریم و چقدر میخواهیم ایران را از دست این اشغالگران اسلامی ازاد کنیم.!؟
  خواست شاهزاده ,ازادی ایران و ملت ایران است نه چیز دیگری!
  نباید اجازه داد معلولان شورش ۵۷ بار دیگر ازهمبستگی ملی ایرانیان جلوگیری کنند به نفع ج ا اشغالگر!

 22. هاج و واج

  با کمی دقت جهت سیاست براندازی جمهوری اسلامی توسط هواداران مشروطه پادشاهی سنجیده و به روش گاماس گاماس میباشد. مخالفان جمهوری اسلامی خارج نشین اکثرا به دلیل شرکت در سرنگونی حکومت مشروطه پادشاهی در نزد اکثر مردم گناهکارند. نه فقط پایگاهی نزد مردم ندارند بلکه جهت دفاع از عملکرد خود در دادگاهای کشور دمکراسی ایران آماده باشند. اثبات میزان پایگاه مردمی این افراد از ممنوعیت ملاقات دیپلماتهای آمریکایی با اینگونه سازمانها می توان نتیجه گرفت. پس (گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم).

 23. رحمتی

  البته من با احساس نمیگم فقط هزینه شو ندارم بخدا بخد با یک برنامه حساب شده می توانیم …… نظام را پودر کنیم.
  چهل است به این مورد فکر میکنم

 24. ناشناس - دو

  پدر من ، برادر من ، خواهر من
  درخواست اعتصاب از مردم داخل کشور در این وضعیت عملی نیست .!
  مردم داخل کشور توجه نمیکنند و اهمیتی نمیدهند ! .
  مردم میگویند ، خارج نشینها فقط دستور میدهند !

  اگر شما توانستید اکثریت مخالفین حکومت در خارج از کشور را برای یک هفته به تظاهرات و تجمع مقابل سفارتخانه های حکومت در خارج از کشور دعوت کنید ، انگاه توقع اعتصاب در داخل کشور را داشته باشید .
  دوست عزیز :
  مردم داخل کشور میگویند:
  رهبر اپوزیسیون باید در داخل کشور و جلوی اعتصاب و اعتراض مردم حضور داشته باشد تا انها او را باور کنند ! متوجه شدی ؟
  مگر سلطنت طلبان حکومت پادشاهی نمیخواهند ؟
  مگر مجاهدین و ملیون حکومت جمهوری نمیخواهند ؟
  مگر نمیگویند دمکراسی و نظر مردم برایشان مهم و اصل است ؟
  خیلی خوب فعلا :
  برای سرنگونی و برگزاری انتخابات تعیین نوع حکومت با هم متحد شوید تا مردم قسم و گفته شما را باور کنند و سپس
  اکثر مردم فهیم ایران یکی از انواع حکومتهای مورد نظرشان را در پای صندوق رای انتخاب خواهند کرد !
  ایران دوست بزرگوار صحبت و خواست مردم داخل کشور زیاد پیچیده و سخت نیست .
  ضرب المثلی را بگویم تا شاید منظورم را بهتر گفته باشم .
  میگویند شخصی در قدیم در حال سفر بود به کنار جوی ابی رسید . توقفی کرد تا استراحتی کند و لقمه ای نان بخورد و قوت بگیرد .
  از توبره و پشتی خود نان جوی خشکی بیرون اورد و برای راحتر خوردن او را در اب جوی نهاد تا قدری نرم شود .
  با رسیدن اب به نان جو سبب شد تا نان از هم جدا شود . او با زبان خود به نان جو گفت :
  تو که نمیتونی خودت را نگه داری ، چطور میتوانی مرا قوت دهی !
  حال حکایت رهبران مخالف حکومت است .
  این جماعت از اتحاد و همبستگی ساده بین خود عاجزند و لی از مردم درخواستهای سخت و مشکل دارند .

  ( خسته شدم از بس خواهش و تمنا کردم ، شوخی و مزاحی داشته باشم ) .

  من بعنوان فرد ی با تجربه و تحصیل کرده و مبارز و ایران دوست و نترس و دلسوز ملت متعهد میشوم و به خدای یگانه سوگند میخورم که ، در زمان مقتضی در جلوی تظاهرات و اعتراضات مردمی در خیابانهای شهر حرکت کرده و با انها همراهی نمایم ،.
  بدین وسیله ، امادگی خود را جهت رهبری و جمع نمودن مخالفین حکومت برای ( سرنگونی و برگزاری رفراندوم تعیین نوع حکومت ) اعلام داشته و از متعهد میشوم که در فردای این رویداد و پیروزی ملت و انتخاب نوع حکومت کشورم ، از سمت خود بدون هیچ چشمداشتی ، کناری میکنم !!!
  هر کس موافق است دستش را بلند کند تا ……..

 25. ١٣

  متاسفانه افراد و گروه هـاى برانداز تا به حال نتوانستند و یا نمى خواهـند بر علیه جمهـورى اسلامى اقدامى انجام دهـند ؟!؟!؟!؟??
  آیا باید باز منتظر این افراد و گروه هـا شد ??
  بهـتر است که شاهـزاده با (( الترناتیو مردم )) دست یارى دراز کنند ✌???

 26. پشم علی

  بزرگوار شاهزاده رضا پهلوی خواهشمند است شماره حساب بانکی اعلام فرمائید تا در حد توان کمک های مالی واریز کنیم. اگر حساب ویژه اینکار موجود نیست لطفا یک صندوق برای پیشبرد دمکراسی در یکی از بانکها و یا نمایندگی به (بنیاد میراث پاسارگاد) جهت این کار داده و شماره آن را اعلام نمائید.

 27. ایران جاودانه

  ایران سرزمین ما است خانه ما است که توسط اهریمنان اشغال شده است. برای نابودی این اهریمنان باید هر چه زودتر کاملا متحد شویم‌۰آنها می خواهند خانه مان را آتش بزنند، کودکان و نوجوانان را اهریمن پرست و بدون روح انسانی کنند. مغز فرزندان انسانهای شجاع را بر روی سطح خیابانها می پاشند، مادران و خواهران ما را بقتل میرسانند تا به حیات مرگبار خود تداوم دهند. برای نابودی این اهریمنان برآمده از آن کتاب اهریمنی باید متحد شد.نجات سرزمین مان،خانه مان ایدیولوژی و مقام نمی شناسد فقط مسئولیت و خرد اهمیت بسیاردارد. دوستانم، هموطنم دردمندم فقط با دست در دست دادن یکدیگر بر این موجودات جنایت ، این عفریته های مرگ پیروز خواهیم شد و ایران دوستداشتنی مان را از چنگال خون آلودشان نجات خواهیم داد. همه ی این اهریمنان جنایت را به زنجیر خواهیم کرد و در قفس خواهیم انداخت. اکنون آنها بسیار ضعیف شده اند و اتحاد ما ایران مان را نجات خواهد داد.باید حسابی برای حمایت از مردمی که اعتصاب میکنند، با اهریمنان مبارزه میکنند هر چه سریعتر باز شود تا همه بتوانند در هر سطح از مردم داخل ایران و مبارزان علیه اهریمنان حمایت کنند. باید با دولت امریکا تماس برقرار شود که قسمتی از ثروت بلوکه شده ایران دراین راه و برای حمایت از مردم ایران اختصاص داده شود.باید هر چه سریعتر شورای نجات ایران از تمام اندیشمندان و انسانهای شریف که قلبشان برای مردم بیگناه ایران و سرزمین ایران می تپد تشکیل شود. خرد و اتحاد لازمه مبارزه و پیروزی بر اهریمنان غارت و مرگ است.

 28. با اعتصابت و اعتراضات بی وقفه ۳ ماهه ٬٬ جمهوری اسلامی قبل از نوروز ازبین میرود .

  بیچاره ملتی که اپوزیسیونش در هنگام درخواست از همه برای نجات ایران و
  نجات مردم زیر ظلم و فقر و سرکوب رژیم خمینیسم ٬٬ یکی می گوید تا حق زبان مادری معلوم نشه ٬٬ ان یکی میگوید حتما باید بگی جمهوری و مسایل حل نشده با رژیم شاهنشاهی را اول حل کنیم ٬٬ و ان دیگری قوقولی فدرالیسم میخواند . .

  ملت ایران بخوبی میدانند که امامزاده قلابی اپوزیسیون خارج کشور ٬٬ ملت و کشور را علیل و زلیل میکنه ٬٬ ولی شفا نمیتونه بده ٬٬
  پس باید گذاشت این جماعت همچنان کشک خودشان را بسابند ..

  مردم ایران پیر و جوان ٬ دختر و پسر بخوبی دریافته اند که هرکدامشان به تنهایی ٬ تک به تک ٬٬٬ باید برای نجات ایران و ازادی خود ( یک کاوه ) باشند . . .

  در هر کوی و برزنی ٬ در محله و هر شهری ٬ هرروز باید اعتراض خود را نسبت به گرانی و بیعدالتی و تبعیض و بیعرضگی مسولان قلابی و اخوندیسم دزد و غارتگر جنگ افروز ,, با صدای بلند فریاد بزنند و هر بسیجی ونوکر اخوند و ادم فروش را رسوا بکنند .
  نباید اجازه بدهند به اسم مامو خامنه ای اخوند .. بچه ها و مردم را در خیابانها
  دستگیر بکنند .
  اعتصاب و اعتراض سراسری بازار و حمل و نقل در همه شهرها ٬٬ حرکت لازم برای سرنگونی رژیم اخوندی میاشد .
  از امروز ٬٬ با اعتصابت و اعتراضات بی وقفه ۳ ماهه ٬٬ جمهوری اسلامی قبل از نوروز ازبین میرود .

  زنده باد ازادی : پاینده باد ایران .

 29. توماس جفرسون

  بنظرم ایرانیان برون مرزی وزن و ارزش بسیار زیادی برای اپوزیسیون قائلند و اختلافات و عدم اتحاد آنها را از عوامل مهم تغییر نکردن رژیم می دانند.
  با در نظر گرفتن معنی و مفهوم اپوزیسیون، بنظر نمی رسد هیچیک از گروه های خود خوانده در تعریف آن بگنجند، حتی از نظر کمی نیز کم تعداد هستند.
  صرف نظر از عقاید این گروه های کوچک، اکثریت آنها حداکثر توییت نویس، فعال رسانه ایی، اینستاگرام باز، تحلیل چی و مقاله نویس برای تلویزیونهای دولتی برون مرزی هستند، نه بیشتر.
  کجای مصدقیستها، جمهوری خواهان، جبهه ملی ها، کمونیستهای شیعه اثنی عشری، مارکسیستهای اسلامی و اصلاح طلبان و تحول خواهان به اپوزیسیون می خورد؟
  بیشترین دغدغه و فعالیت آنها بر پهلوی ستیزی و غرب ستیزی تمرکز دارد. اگر شاهزاده رضا پهلوی یک شازده قجری بود چه بسا سلطنت طلب هم می شدند.
  علی رغم خود مهم پنداری آنها، مردم ایران برای آنها تره هم خرد نمی کنند و حتی آنها را نمی شناسند.
  رویکرد و عقاید سیاسی مردم عادی ایران با نخبگان فرق دارد. بنظرم شاهزاده نباید روی آنها حساب باز کند. همراهی یا عدم همراهی آنها با او علی السویه است و اصولا موضوعیت ندارد.

  اگر از هر فرد عادی در درون مرز سوال شود اپوزیسیون و آلترناتیو کیست، می گوید : رضا پهلوی.

 30. اسد خان

  قابل توجه ” بد دلان , خندق کنان نظام ” این پیمان نوین با همه مردم ایران سخن گفته و وظایف همه را مشخص کرده از بچه های کپر نشین سیستان و بلوچستان گرفته تا بدنه سپاه و ارتش , از ساختار سیاسی با مشارکت همه مردم تا اتحاد همه گروه های مخالف نظام . به جای سنگ اندازی , ایراد های بچگانه , کندن خندق برای حفظ نظام در لباس دوست شاهزاده , آنرا به میان مردم ببریم و تبلیغ کنیم . مردمی که در خیابان فریاد میزدند رضا شاه روحت شاد جوانانی بودند که به عملکرد پادشاهن پهلوی اعتقاد و ایمان داشتند نه به عکس آنها , ظرف این سخنرانی هم همه ماها هستیم که بی عمل نشسته پای گود و جای امن و دنبال سازماندهی میگردیم که از آسمان برایمان مانند باران ارسال شود . نق زدن را فراموش کنیم و هر کدام اجر و مصالح این “” پیمان نوین “” باشیم .

 31. بهرام پارسی

  محبوبیت شاهزاده روز به روز بیشتر می شود زیرا روی مهمترین مساله ی ایران دست می گذارد ؛ همدلی و همکاری در عین گوناگونی برای سرنگونی اهریمن از کشورمان .
  روزگاری در ایران ، سماجت و یگدنگی نشانه ی مردانگی بود اما همین سماجت و یک دندگی باعث شد نیروهای پادشاهی خواه ، نیروهای طرفدار مصدق السلطنه ، نیروهای مذهبی و نیروهای چپ گرا به همزیستی نرسند و همه به جان هم بیافتند و خمینی دجال و ضحاکعلی و آدمکشان و ماله کشان شان از این شرایط حداکثر استفاده را انجام دهند.

  شاهزاده رضا پهلوی در ادامه ی همان مسیری است که از مشروطه آغاز شده بود .این مسیر ، مسیر ِ آزادی اندیشه ، آزادی بیان و ایجاد تفاهم و همکاری بر مبنای زمینه های مشترک است .مهمترین زمینه ی مشترک اکنون نجات ایران است .داستان هایی که از توطئه های اعراب و گوادالوپ و شرکت های نفتی می گوییم اگر درست هم باشد راهش اتحاد مردم و رستاخیز ایران برای سرنگونی اهریمن از ایران است .درست است که اکثریت مردم ایران طرفدار بازگشت به مشروطه ی پادشاهی هستند اما بخشی از مردم ایران به تفکرات سوسیالیستی و یا مذهبی گرایش دارند و مخالف اهریمن حاکم بر ایران هستند .
  لزوم ایجاد یک مشروطه ی پادشاهی نظیر آنچه در بریتانیا ، سوئد ، هلند و … اجرا می شود این مساله است که همه ی ما با هم با احترام و همدلی ، همکاری کنیم .شاهزاده رضا پهلوی از جایگاه چنین پادشاهی وارد شد .نیاز به افتخار به گذشته نیست ، مردم هر روز لمس می کنند تفاوت محمدرضاشاه عزیز و رضاشاه بزرگ را با شرایط حکومت اهریمن بر ایران طی این ۴۲ سال سیاه .شاهزاده رضا پهلوی از جایگاه چنین پادشاهی وارد شد .اینکه شکل نظام حاکم جمهوری یا پادشاهی باشد ، مساله ای است که باید به رای مردم گذاشته شود ، اما امروز مهمترین مساله سرنگونی اهریمن از ایران است .

  ضحاک پرستان به رهبری ضحاکعلی در نابودی و تاراج ایران و کشتن مردم ایران لحظه ای درنگ نکرده و نمی کنند ، چرا ما در سرنگونی این جنایتکاران و غارتگران درنگ کنیم و دست همکاری ندهیم ؟؟؟

 32. ایرانی

  اگر احزاب و گروهها واقعا دنبال رهایی ایران باشند و نخواهند دیکتاتوری اجباری عقیده خویش را به ایران تحمیل کنند و دنبال منفعت شخصی یا دولت دیگری نباشند در این مبارزه صادق میشوند و با مردم همراه میشوند در غیر اینصورت معلوم است که آنها به رفراندوم اعتقاد ندارند و فقط خودشان را قبول دارند و لاغیر. کسانی که از حالا بفکر سهم خواهی یا تحمیل عقایدشان هستند از این به بعد یا مثل مریم رجوی و مزاحمین خلق یک ورشکسته سیاسی و در حاشیه میشوندو دشمن ملت میشوند و از آن جدا میشوند و یا واقعا از جمله براندازان اهریمن و تاریکی ج.ا همراه تمام ملت ایران هستند و نظراتشان محترم شمرده شده و میتوانند در سازندگی ایران و سربلندی ایرانیان سهمی داشته باشند و تمام آرای مختلف در کشور به بحث و بررسی گذاشته شود و بهترین آنها اجرا شود. این یک کار گروهی هست نه انفرادی.
  روی کلمه به کلمه این پیمان نوین فکر شده بود و از حالا معلوم هست که رضا پهلوی فقط ادعا نمیکند بلکه کار میکند. اکنون هرکس که ایران و اعتلایش برایش مهم هست باید به همراهی فکر کند وگرنه مخالفانی که همه با هم اختلاف و درگیری دارند و همدیگر را قبول ندارند چطور میخواهند آرای مختلف مردم را تحمل کنند؟؟؟
  ولی سایبری ها و دولتها و سایر پشتیبانهای این تاریکی حسابی آچمز شدند و از تحیر نمیدانند چطور حرف حق تو را از ارزش بندازند و بی اثر کنند! اینترنشنال نمیدونست چطور یکی به نعل بزنه یکی به میخ و یه اما و اگر ازش دربیاره ! ولی خوشحالم که بهتون بگم که دیگه غنیمت ایران و بخور بخور تمام تبه کاران دنیا از دستتون خارج شد و آواره و بی پول شدید و به زباله دانی رفتید. به قول احمدی نژاد آب رو بریزید اونجا که میسوزه! ولی آفرین عجب شیر پاک خورده ای هست رضاپهلوی که قدم به قدمش و هر حرفش حساب شده است و خوب سوزوند شما فاسدان جلاد و البته فعلا ترسو و خریدار سوراخ موش رو!!!!!

 33. سودابه

  شاهزاده با سخنانی بسیار منطقی گوشزد میکند که برخلاف آنکه بعضی از سران اُپوزیسیون برون مرزی انتظاردارند ؛ دموکراسی درهیچ کشوری نمیتواند دریک بُعد قانونی (constitutionnel ) رشد ونمو نماید ــ یک دموکراسی موفق باید ابعاد فرهنگی وتاریخی هرکشوری را در بر گیرد.

 34. afshin

  هم میهن دقیق به سخنرانی شاهزاده گوش کنید تا درک کنید برای ایران تمام شعارهای حزبی و قومی و ایدولوژی را کنار بگذارید و همصدا بشوید به نام ایران و ازادی ایران از اشغالگران. به خیابانها بریزید و رژیم را نابود بکنید و به نظامیان و مخصوصآ سپاه و بسیج انتخاب بکنند ایا برای رژیم دزد و ویرانگر حاضرند ایرانیان را بکشند؟ و یا در کنار مردم ایران و دفاع از مردم خواهند بود؟
  ساده تر از این دیگر نمیشود، فعالان سیاسی باید همصدا برای ایران بشوند نه برای کسی ویا شخصی و یا حزبی.
  ملت باید به خیابانها بریزند و خانه نروند تا رژیم نابود شود.

 35. Mani

  عمر انسان محدود است و هیچ انسانی در این سیاره باشکوه جاودانه نیست اما این مهم است که انسان نام نیکی از خود باقی بگذارد و آیندگان به زیبایی از او یاد کنند. انسانهای باشکوهی که برای بشریت در نبرد دایمی با اهریمن زندگی کرده اند همواره در قلب ها جاودانه می‌مانند.
  «انسان واقعی خودش را در قلب تمام انسانها و تمام انسانها را در قلب خودش می بیند.»

 36. ناشناس

  این سخنرانی
  برای شروع و دعوت از اپوزیسیون برای اتحاد ، قدم بسیار مثبتی بود . شرط لازم را داشت ، اما کافی نبود !

  اعتراض و اعتصاب و نافرمانی مردم کشور شروطی دارد که مهمترین ان در درجه اول ، اتحاد بین مخالفین اصلی حکومت است .
  امیدواریم به زودی اتحاد بین سران اصلی مخالف حکومت ملاها بر اساس شروط و مسائل اصلی را شاهد باشیم .
  الف – اتحاد در جهت سرنگونی حکومت ولایت فقیه
  ب – اتحاد برای برگزاری رفراندوم تعیین نوع حکومت با نظارت بین المللی

  مردم منتظر هستند تا از شورای موقت رهبری متشکل از سران اصلی مخالف :
  فرمانها و اطلاعیه ها و دستور العملها را بشنوند .
  آنگاه میتوان منتظر اعتصاب و نافرمانی و اعتراضات در داخل ایران بود .

  در سال ۵۷ خمینی رهبر بود و شورای انقلاب را کنار خود داشت و همه گروه ها از چپ تا راست را به وحدت کلمه در مقابل حکومت و سرنگونی ان دعوت میکرد .

  ما ارزو داریم که شورای موقت رهبری متشکل از :
  ۱ – شاهزاده رضا پهلوی
  ۲ – مهندس مریم رجوی
  ۳ – دکتر حسین موسویان
  ……
  ……
  هر چه زودتر تشکیل شده و با هدایت خود مسیر حرکت مردم را رهبری کنند .
  تا ان روز و هفته و ماه و سال اوضاع کشور و مردم بر همین مدار همچون چهل سال گذشته ،خواهد چرخید !

  هر چند که سخنرانی امروز شاهزاده قدم بسیار مثبتی در جهت اتحاد بین مخالفین حکومت نکبت خمینی هندو و سید علی گدا میباشد و آنرا به فال نیک میگیریم .
  همانگونه که گفته شد :
  شرط لازم را داشت ولی کافی نبود .
  باید بجای گفتن مخالفین و اپوزیسیون به صراحت از انها نام برده میشد تا اثر بخش باشدو قدم موثری برداشته شود .

  دو راه برای اینده و تغییرات حکومت پیش بینی میگردد:
  اول – مخالفین حکومت حساسیت اوضاع را درک نموده و در اسرع وقت با هم متحد میشوند .
  دوم – از درون حکومت جریانهایی همچون( میر حسین موسوی و سید محمد خاتمی ) که سالهاست که در حصر خانگی هستند ، کنترل اوضاع را بدست گرفته و با تغییراتی اساسی ، وضعیت را تثبیت کنند و جمهوری اسلامی برای سالهای متمادی ادامه یابد .

  راه سوم که یک جریان چه ( سلطنت طلب و چه مجاهدین و چه ملیون و …..) به تنهایی بتوانند بر اوضاع مسلط شوند که بیشتر شبیه به خواب و خیال و دست نیافتنی است .
  امیدوارم هیچ یک از گروه های اپوزیسیون چنین تصوراتی را دنبال نکنند که سرانجامش به ناکجا آباد خواهد رسید .

 37. رضا شاه روحت شاد .

  با چه شوق وعلاقه ای منتظر شنیدن پیام نوه رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه
  پهلوی نشستیم تا در پیمان نوین بشنویم که فرزند محمد رضا شاه حداقل واقعیاتی که بر ما رفت و رژیم سرخ و سیاه ۴۲ سال وارنه به نسل جوان گفت بگوید و حقایق را حداقل قبل از سخنرانی پیمان نوین که انگار همان مشاورانی نوشتند که پدرشان را مجبور کردند تا شورش ۵۷ را بگوید صدای انقلاب شما را شنیده ام ٬ کمی توضیح بدهد چه شده و چگونه باید از این توقف ۴۲ ساله در راه رسیدن به تمدن بزرگ بیرون بیاییم و راه نیمه تمام شکوفایی و مدرن سازی ایران را دنبال کنیم . ٬٬٬
  شما شاهزاده قانونی ولیعهد مشروطه شاهنشاهی ایران هستید و در مصر
  سوگند یاد کردید . امروزه از شمال تاجنوب از غرب تا شرق ایران ملت یکصدا و یک دل ارزوی بازگشت پهلوی ایرنساز را برای حکومت و ابادانی دارند .
  نه شاهزاده رضا دیبا و مشاورانی از جنس مهندس قطبی .
  جای خالی عکس رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه اریامهر در پشت سرتان خالی و به جایش چندین عکس از ملکه ٬ هرچند که نور چشم ماست .

  و اما حداقل برای قوت قلب جوانان حداقل به رسم پادهشان ایران میبایستی اینگونه با معرفی کوتاه کارنامه نیای خویش شروع میکردید .

  ملت شریف و تاریخی ایران ٬٬ ۴۲ سال زمانی پر از رنج و مشقت و درد و تباهی به من رضا پهلوی و شما مردم میهنم ثابت کرد ٬٬

  پدرم محمد رضا شاه حقیقتا پیرو کورش کبیر بوده و در سیاست گذاری ۳۷ سال پادهشاهیش بر ایران ٬ تمام تلاش و هدفش با صبر و درایت در راه سربلندی و عزت و اعتبار و رفاه و ابادانی و اسایش و شادی برای ملت و کشورش ایران در راه رسیدن به دروازه تمدن بزرگ چیزی دیگر درسر و کارنامه اعمالش نمیپروراند و نداشت .

  همانگونه که خورشید همیشه پشت ابرنمی ماند امروزه بیشتر شما دراینترنت مصاحبه های پدرم محمد رضا شاه را دیده اید که چگونه یک تنه روبروی مافیای کارتلهای نفتی و سران حکومتی رشوه خوار غربی برای دفاع از حق و حقوق ملت و منافع ملی و حکومت ملی شاهنشاهی ۲۵۰۰ ساله ایران به دفاع ایستاد ٬ اما دشمنان با همیاری متحدان سرخ و سیاه به اهداف شومشان رسیدند .
  و بعد پیام مشاورانتان را همانگونه که خواندید اضافه مکردید .

  ما شرایط بیرون از قدرت بودن شما و ملاحظات امنیتی و سیاست گذاری در جهان گلوبالیزه شده اقتصادی بی رحم را کاملا درک میکنیم .
  اما قدرت از ان ملت ایران است و ملت ایران با اگاهی عصر اینترنت میرود
  تا پیمان محمدرضا شاه اریامهر را باشما مشترکا با کورش کبیر عهدد مجدد
  بسته و بسوی دروازه تمدن بزرگ همان ارزوی پدرتان راهی شود و بدست اورد.
  رضا شاه روحت شاد .

 38. paniranist

  شاهزاده ی عزیز ممنون به خاطر سخنانتون کاش یه روزی بیاد که در تلویزیون ایران با ما صحبت کنید

 39. کاوه

  حرفهای قشنگ اگر که در داخل ظرف مخصوص خودش ریخته نشه و یا در یک چارچوب مشخص در هیبت یک حزب و یا سازمان متمرکز رهبری کننده سراسری عملی نشه حرفهائی هستند پراکنده که از زبان خیلی ها تابحال بارها تکرار شده و تازگی هم نداره. به صرف گفتن اینکه به فکر نجات ایران باشیم و یا اینکه شما هرکدام یک کاوه هستید یا کلماتی مشابه آن دردی دوا نمیشه و کاری از پیش بجلو نمیره. بدون سازماندهی و رهبری مبارزه مردم چه کسی تونسته تابحال بصرف کلمات زیبا آجر رو آجر بنا کنه؟!

 40. هادی

  لحظه اقدام فرا رسیده فقط رضا پهلوی میتواند پیشرو همه باشد

Comments are closed.