در پرونده «پرواز ۷۵۲» به ایکائو و سازمان ملل امیدی نیست؛ باید «بسته‌ی اعترافات و شواهد» ارائه کرد!

اینکه مصاحبه محمدجواد ظریف سر از یک تلویزیون خارج از کشور در می‌آورد و حسن روحانی وزارت اطلاعات را مأمور بررسی جزئیات لو رفتن آن می‌کند، اتفاقی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و یا عادی نشان داد و به توجیه آن پرداخت. وقتی دستگاه‌های امنیتی نظام با آنهمه ادعا توان حفظ آرشیوهای اتمی … ادامه خواندن در پرونده «پرواز ۷۵۲» به ایکائو و سازمان ملل امیدی نیست؛ باید «بسته‌ی اعترافات و شواهد» ارائه کرد!