کوتاه و گویا؛ کشاورزان اصفهان:‌ ما از خود دادستان شاکی هستیم!

سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۰۵ آپریل ۲۰۲۲


کشاورزان اصفهان دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ در مقابل دادگستری این شهر تجمع کردند. آنها دادستان و استاندار سابق و همکارانشان را عامل خشک شدن زاینده رود می‌دانند.