هشت دهه مؤسسه کیهان، کیهانِ شما مردم ایران

سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲


امسال هشتاد سال از بنیانگذاری مؤسسه کیهان توسط دکتر مصطفی مصباح‌زاده می‌گذرد. نخستین شماره این روزنامه در ششم خرداد ۱۳۲۱ خورشیدی منتشر شد.

آنچه سرنوشت این روزنامه تاریخی را به عنوان میراث ملی و فرهنگی پراهمیت می‌کند، زندگی موازی آن در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی و در فضای آزاد خارج کشور است.

هر اندازه از نقش حرفه‌ای و روشنگری کیهان در طول تقریبا چهار دهه پیش از انقلاب می‌توان دفاع کرد، به همان اندازه نقش آن در دوران انقلابی سال ۵۷ قابل نقد و نکوهش است.

وقتی این مؤسسه عظیم مانند بسیاری از دستاوردهای دیگر دوران پهلوی غصب و مصادره شد و به خدمت جمهوری اسلامی درآمد، سیر قهقرایی آن نیز که در همان دوران انقلاب با حمایت از ارتجاع سرخ و سیاه شروع شده بود، با سرعت ادامه یافت تا جایی که به روزنامه‌ا‌ی بدنام و بی‌مشتری تبدیل شد.

از آنسو اما تأسیس کیهان لندن در سال ۱۳۶۳ توسط دکتر مصباح‌زاده و جمعی از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای که مجبور به ترک میهن شده بودند، سبب تداوم مسیر اصلی کیهان شد که با انقلاب اسلامی گسسته شده بود.

کیهانِ شما، کیهان لندن نیز متولد خرداد با ۳۰ سال انتشار چاپی و ۸ سال نشرِ آنلاین است.

کیهان لندن از آغاز انتشار، جز صدای حقوق چندین نسل از مردم ایران که مجبور به تحمل نظام جمهوری اسلامی شده‌اند، نبوده و نیست.

کیهان لندن در هشتاد سالگی مؤسسه کیهان در تهران و ۳۸ سالگی تأسیس خود در تبعید، همچنان و بحق خود را کیهانِ شما، کیهانِ مردم ایران و صدا و حقوق آنان می‌داند.

لینک مستقیم به ویدئو