بازنشر؛ گفتگوی مجله اشپیگل با سلمان رشدی: ادبیات ارتش ندارد و همرنگ جماعت نمی‌شود

(بازنشر از آذرماه ۱۳۹۴) – رشدی شصت و هشت ساله ما را در سوئیت هتل ریتزکارتون واقع درمیدان پتسدام برلین پذیرفت. حدود سه ماه است که برای معرفی کتاب جدیدش دور دنیا می‌گردد. او بدون حفاظت پلیس و بدون بادیگارد مسافرت می‌کند. در فوریه ۱۹۸۹ رهبر آن زمان انقلاب ایران آیت‌الله خمینی فرمان قتل او را … ادامه خواندن بازنشر؛ گفتگوی مجله اشپیگل با سلمان رشدی: ادبیات ارتش ندارد و همرنگ جماعت نمی‌شود