بازداشت «دست راست» سردار پاسدار رستم قاسمی به دلیل فساد و تخلف

یکی از مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی به دلیل «تخلف» و «فساد» بازداشت شده است. برخی رسانه‌های داخلی این فرد را «دست راست» سردار پاسدار رستم قاسمی وزیر سابق نفت و وزیر کنونی راه و شهرسازی معرفی کرده‌اند. همزمان وزیر راه و شهرسازی در یکی دو روز گذشته در محل کار حاضر نشده و … ادامه خواندن بازداشت «دست راست» سردار پاسدار رستم قاسمی به دلیل فساد و تخلف