سبد معیشت به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید؛ میلیون‌ها یارانه‌بگیر فقیر حاصل چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی

در حالی‌ که دولت ابراهیم رئیسی بارها مدعی مهار تورم شده، رقم سبد معیشت ماهانه خانوارها در کشور در جهشی تازه به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. هزینه‌ها در حالی به سرعت در حال افزایش است که دولت برای افزایش دستمزدها ماه‌هاست اقشار حقوق‌بگیر را سر کار گذاشته و اقتصاددانان نیز معتقدند … ادامه خواندن سبد معیشت به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید؛ میلیون‌ها یارانه‌بگیر فقیر حاصل چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی