شاهزاده رضا پهلوی: کمک به اعتصاب‌کنندگان یکی از اولویت‌هاست. اطمینان داشته باشید آینده ایران روشن و مثبت است!

جمعه ۲۹ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲


شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس مطبوعاتی ۲۰ اکتبر ۲۰۲۲/ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ در پاسخ به پرسش کیهان لندن مبنی بر اینکه «شما به درستی اعتصابات سراسری را تکمیل کننده تظاهرات مردم دانسته‌اید. آیا تدارکاتی جهت حمایت از اعتصاب کنندگان و خانواده‌های آنها به ویژه از نظر مادی دیده شده است؟» تأکید کرد که این موضوع قطعا یکی از اولویت‌هاست که برای آن تلاش شده و می‌شود. شاهزاده رضا پهلوی سپس بار دیگر نکاتی را در ارتباط با همبستگی و اتحاد از جمله بین نسل‌های مختلف و ضرورت حمایت از مبارزات بیان داشت و در پایان اطمینان داد که آینده ایران روشن و مثبت است و همیشه نور بر تاریکی پیروز می‌شود.

لینک مستقیم به ویدئو