افزایش فشار بر روزنامه‌نگار در ایران؛ آزار جنسی یک دانشجو در بازداشت

از ابتدای خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی تا چهارم آبان ۵۵۶ دانشجو و بیش از ۵۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شده‌اند. موج بازداشت‌ها در روزهای گذشته بار دیگر سرعت پیدا کرده و گزارش‌ها از آزار جنسی یک دانشجوی بازداشت‌شده توسط مأموران جمهوری اسلامی و انتقال او به بیمارستان حکایت دارند. در بیش از ۱۰ هفته … ادامه خواندن افزایش فشار بر روزنامه‌نگار در ایران؛ آزار جنسی یک دانشجو در بازداشت